Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Dagtilbud Kommunale dagtilbud Integrerede institutioner Stavnsholt Børnehus

Stavnsholt Børnehus

”For at blive til noget skal man først blive til nogen”

Stavnsholt Børnehus et er stort børnehus. Vi har fælles arrangementer på tværs, så som høstfest og juletræshentning, hvilket er med til at styrke fællesskabet bland børn, forældre og medarbejdere. Børnehave og vuggestue spiser morgenmad sammen i vuggestuen hver dag frem til kl. 7.30. Om eftermiddagen lukker vi sammen fra kl. 16.30 til 17.

Vi har fokus på faglighed hele dagen for at fremme trivsel, læring, dannelse og udvikling. Vores rutiner er vigtige læringsmiljøer, da børnene her finder ro og tryghed i forudsigeligheden og genkendeligheden. Vi hjælper børnene til at øve forskellige færdigheder i rutinerne.

I personalegruppen er vi meget opmærksomme på at dele de gode rutiner med hinanden, så gode erfaringer kommer alle voksne og børn til gode.
Vi har stor fokus på vores relationsarbejde og leg, hvilket er grundlæggende for og har stor betydning for børnenes udvikling.

Vi ligger i naturskønt område med gåafstand til skolelandbruget som vi ofte besøger samt til Furesøen.

Stavnsholt Børnehus er et stort integreret børnehus med ca. 110 børn fordelt på fire vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. De to huse er fysisk forbundet med en garderobe. Der er madordning i både børnehaven og vuggestuen.

I Stavnsholt Børnehus har vi fantastiske udeområder med et kupperet terræn, der indbyder til leg og udfoldelse. Det bruger vi aktivt til at stimulere og udvikle børnenes motoriske, personlige og sociale kompetencer. Vi har stier og bakker hvor børnene bl.a. kan køre på scootere, løbecykler og cykler. Vi har også mulighed for at låne en mobil cykelbane som er oplagt til trafikleg og denne mulighed benytter vi os af ca. 2 gange årligt.

Indendørs har vi tydelige legezoner. Vi bruger forskellige værktøjer til at visualisere legezonerne som fx foto af børnene i den aktuelle leg. Det er vigtigt, at der er plads og rum til at leg og fordybelse.

Start i vuggestue

Tilvænningsarbejdet fylder meget i Stavnsholt Børnehus, hvor vi sætter en ramme for, hvordan barnet får den bedste start. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. Vi aftaler og lægger en plan sammen med familien om, hvordan tilvænningen forløber. De første to dage er altid et besøg så barnet vænner sig til rummet og lærer stuen at kende. Forældre er aktive deltagerere i tilvænningsarbejde. Vi anbefaler 14 dage til tilvænning og familier er altid velkomne til at komme på besøg og få en rundvisning forud for opstart.

Overgang til børnehave

Vi har et tilvænningsforløb fra vuggestue til børnehave, hvor vi besøger børnehaven og den kommende stue. Dette gør overgangen mindre sårbar og nemmere for barnet. Forældrene skal regne med to fridage til opstart i børnehaven, hvis barnet kommer fra vuggestuen i Stavnsholt Børnehus. Tilsvarende vuggestuen tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn. Når vi modtager børnehavebørn ude fra aftaler vi nærmere ud fra den givne situation.

I Stavnsholt Børnehus lægger vi stor vægt på at skabe de bedste rammer og vilkår for børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i samarbejde med forældre. Vi kigger både på det enkelte barn og på fællesskabet. En god daglig dialog med forældrene er vigtig for at skabe mening og sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.

I Furesø Kommune føres der et anmeldt pædagogisk tilsyn hvert andet år. Forvaltningen gennemfører uanmeldte tilsynsbesøg ved behov. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra forældre, ansatte i dagtilbuddet eller fra forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere.

Tilsynsrapport Stavnsholt Børnehus 2021

Tilsynsrapport Stavnsholt Børnehus 2022 

Tilsynsrapport Stavnsholt Børnehus 2023

Læs mere om Tilsyn i dagtilbud

Kontakt

Stavnsholt Børnehus

Stavnsholtvej 45-49
3520 Farum
ats1@furesoe.dk

Ring til os

Dagtilbudsleder: Anne Thulin Skydt

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback