Skip til hoved indholdet

Solstrålen

I Solstrålen har vi fokus på det enkelte barns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Om Solstrålen

Solstrålens pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i den gode barn-voksen relation, som er fundamentet for børnenes trivsel, læring og udvikling. Alle børn skal ses, høres og mødes, der hvor de er og vi skal have fokus på deres intentioner for at kunne guide dem i deres handlinger. Alle børn oplever at være i en mindre gruppe med en voksen, flere gange om ugen. Dette for at sikre en tæt voksenkontakt, hvor den voksne er nærværende og kan overskue de enkelte børn i gruppen og give dem den støtte og guidning de har behov for at kunne lære, udvikles og trives, men også for at give alle børn gode deltagelsesmuligheder. De børn der har behov for ekstra guidning i hverdagen trives ofte godt i den lille gruppe, hvor rammerne er forudsigelige og ikke forstyrres af andre aktiviteter.

Når vi fordeler os ude/inde og på tur, skaber vi et godt læringsmiljø til fordybelse i leg og aktiviteter og nærvær mellem børn og voksne. Vi planlægger dagene ud fra en vekselvirkning mellem børne- og voksen initierede aktiviteter, således at børnene har indflydelse på det der foregår, samtidig med at de bliver guidet og udfordret og tilbudt forskellige læringsmiljøer. Når vi opdeler børnene i mindre grupper, er det med udgangspunkt i de enkelte børns udviklingsbehov, interesser og gode legerelationer.

Vi har til huse i nyrenoverede lokaler på Nordtoftevej 56C, hvor vi er nabo til Solvangsskolens FFO. Der er to børnehavegrupper med fælles garderobe og toiletter og to vuggestuegrupper med fælles garderobe og toiletter, der er også et stort alrum, et køkken, som laver mad til alle børnene, personalerum og kontor, samt fantastiske udenoms arealer, med gode legemuligheder indrettet til at skabe gode rammer for børnenes trivsel.

Når dit barn starter i Solstrålen, får du et brev i din e-boks med mødetidspunkt til den første dag.

Den første dag er et møde med forældrene hvor vi lærer hinanden at kende, fortæller om Solstrålen, hører om barnets vaner og rutiner, samt aftaler hvordan den første tid skal foregå. Alle familier skal regne med at det tager ca. 1 uge for barnet at lære Solstrålen at kende og være tryg ved aflevering.

Efter 3 mdr holdes en opfølgende samtale, hvor vi drøfter hvordan den første tid er gået og laver aftaler for hvordan vi kan støtte og hjælpe barnet i sin fortsatte tid i Solstrålen.

Vi kommunikerer dagligt på Aula, hvor det pædagogiske personale laver opslag og beskeder om børnenes dagligdag. Her er der også mulighed for almindelig besked kommunikation mellem forældre og medarbejdere.

Forældre har altid mulighed for at ringe og aftale et telefon møde, eller et fysisk møde, hvis der er brug for det.

Vi afholder årlige forældrekonsultationer for alle børn og har overgangssamtaler med alle der flytter fra vuggestue til børnehave.
Min. en gang om året i maj, har vi forældremøde for hele Solstrålen, hvor der også er valg til bestyrelsen.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.

Børnehuset Solstrålens kan læses her:

Solstrålens læreplan 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.

Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Solstrålen:

Tilsynsrapport Solstrålen 2023

Tilsynsrapport Solstrålen 2022

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Solstrålen

Nordtoftevej 56 C
3520 Farum
kst3@furesoe.dk 

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Karin Starberg

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback