Skip til hoved indholdet

Paletten

Paletten er et børnehus med 24 vuggestuebørn fordelt på to stuer og 60 børnehavebørn fordelt på tre stuer. Vuggestuen består af Lilla stue og Gul stue og børnehaven af Grøn stue, Rød stue og Blå stue.

Om Paletten

I vores hus er der plads til hele paletten – vi er rummelige og det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed. Hos os er samarbejdet vigtigt og vi hjælper hver dag hinanden på kryds og tværs i hele huset, hvor der er behov.

Paletten har ikke en specifik profil, men vi sørger for at have fokus på mange forskellige ting i løbet af året; vi laver både indendørs og udendørs aktiviteter, leger, laver kreative ting, bevægelseslege, tager på ture i nærmiljøet, laver rytmik og alt muligt andet, der alt sammen bidrager til at give børnene en god, tryg og lærerig hverdag.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og formåen, hvor tryghed og nærvær er et omdrejningspunkt. Vi ønsker, at det enkelte barn føler sig set, hørt og anerkendt hver dag og at barnet er inkluderet i såvel mindre som større fællesskaber.

Alle medarbejdere arbejder bevidst med det pædagogiske læringsmiljø bl.a. ved at lave gode planlagte aktiviteter for børnene, støtte børnene i deres leg og have et fagligt fokus på læringspotentialer i hverdagens rutiner.

Vi mener, at det skaber tryghed hos børnene, at de har en fast base med kendte voksne og derfor er de tilknyttet en stue. Ligeledes er der en rytme i hverdagen, hvori de daglige rutiner indgår. I de daglige rutiner ser vi, at en stor del af den pædagogiske udviklingsopgave ligger.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde, hvor den daglige kontakt og dialog er en selvfølge. Vi dokumenterer via vores digitale platform Aula, hvor vi også giver forældrene praktisk orientering og deler billeder samt pædagogiske notater med dem.

I Furesø Kommune føres der et anmeldt pædagogisk tilsyn hvert andet år. Forvaltningen gennemfører uanmeldte tilsynsbesøg ved behov. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra forældre, ansatte i dagtilbuddet eller fra forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere.

Tilsynsrapport Paletten 2023

Tilsynsrapport Paletten 2021

Læs mere om Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Paletten

Ryttergårdsvej 106
3520 Farum

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Susanne Rolighed

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback