Skip til hoved indholdet

Hareskov Børnehus

Hareskov er en integreret institution i Hareskov by med plads til ro og fordybelse.

Om Hareskov Børnehus

I Hareskov Børnehus er der plads til kreativ udfoldelse i mange forskellige retninger. Vi er både i alder og køn en mangfoldig voksengruppe med mange forskellige kompetencer og interesser. Vi sætter en ære i at følge børnenes spor og støtte dem i projekter og leg der afspejler deres interesser. Vi folder os ud både inde i vores moderne hus og ude vi vores dejlige have, hvor vi blandt andet dyrker afgrøder vi kan bruge i køkkenet. I Hareskov Børnehus vil I møde et miljø der skaber rum til ro og fordybelse.

Huset er bygget i 2019. Huset har 6 grupperum, et stort alrum med plads til mange forskellige aktiviteter på tværs af både vuggestuen og børnehaven. Vi har et stort aktivitetsrum, med klatrevæg og gode mulighed for både bold, dans og huler. Vores køkken, som laver mad til både vuggestuen og børnehaven er et topmoderene køkken. Vi har en stor legeplads, med gamle træer og med mange muligheder for fordybelse i forskellige legezoner. Bag ved huset ligger vores dejlige have, som giver os mulighed for masser af naturoplevelser. Vi har et drivhus som bruges som planteværksted. Køkkenet bruger ofte vores afgrøder i deres madlavning.

Vi ligger meget tæt på både skoven og mosen. Vi bruger vores lokalmiljø meget aktivt i vores pædagogiske arbejde.

Når et barns starter i Hareskov Børnehus, vil forældrene senest 14 dage før start, blive kontaktet af den pædagog fra den stue som skal modtage barnet. Den første dag i Hareskov Børnehus er besøgsdag. Det vil sige det er den dag, hvor forældrene og barnet har mulighed for at se og møde pædagogen. Det er denne dag, pædagogen og forældrene får en dialog omkring barnet og planlægger indkøringen for barnet. Som udgangspunkt er der afsat 14. dage til at køre barnet ind, men der tages selvfølgelig hensyn til individuelle behov.

Forældresamtaler

I Hareskov Børnehus arbejder vi tæt dialog omkring barnet trivsel. Det er vigtig for os, at både pædagogerne og forældrene hurtigt får en dialog omkring barnet, hvis de oplever en mistrivsel hos barnet. Derfor kan alle forældre altid ønske en samtale, hvis de har behov for en samtale. Hvis pædagogerne oplever en mistrivsel hos barnet vil de tage fat i forældrene og invitere dem til en samtale. Alle forældre vil altid blive informeret og bedt om samtykke, hvis pædagogerne har brug for at tale med andre fagfolk omkring barnets trivsel.
I Hareskov børnehus vil der blive holdt mindst 2- 3 forældresamtaler med forældrene. Dette afhænger af om barnet har gået i Vuggestue i Hareskov Børnehus

Når Barnet har gået i Hareskov børnehus i 3 måneder, vil forældrene få tilbudt en trivselssamtale. Her vil blive drøftet hvordan indkøringen pædagogerne og forældrene oplever indkøringen har forløbet.

Har barnet gået i vuggestue i Hareskov børnehus, vil der blive holdt et overleveringsmøde mellem pædagogerne fra vuggestuen/børnehaven og forældrene. Her vil der være en dialog mellem de tre parter på den måde sikre vi at barnet får en god start i børnehave.

Derudover holder vi 2 gange om året et informationsmøde til de forældre, hvis børn skal starte i børnehave inden for de næste 6 måneder. På mødet vil der blive gennemgået hvad det vil sige at gå i børnehave. Der vil blive gennemgået alt fra middagslur, renlighed og venskaber. På mødet har alle forældre mulighed for at stille gennerelle spørgsmål til det at gå i børnehave.

Det sidste år barnet går i Hareskov Børnehus, vil forældrene blive inviteret til en overleveringsamtale. Her vil pædagogen sammen med forældrene have en dialog omkring barnet gennerelle trivsel og modenhed i forhold til skolestart.

Forældremøder

Én gang om året vil der blive afholdt et stort forældremøde, det afholdes typisk i foråret. På forældremødet vil der blive afholdt valg til forældrebestyrelsen.

Forældrearrangementer

I Hareskov børnehus har vi flere gange om året forældrearrangementer. For os er det vigtigt at forældrene kender hinanden. Vi tror på, at hvis forældrene kender hinanden, kan det påvirke børnenes legerelationer positivt. Vi ved fra undersøgelser omkring mobning at det styrker børnenes trivsel, hvis der er et godt forældrekendskab og samarbejde på tværs blandt forældrene.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.
Hareskov Børnehus' kan læses her:

Hareskov Børnehus Pædagogiske læreplan 2023

 

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Hareskov Børnehus:

Tilsynsrapport Hareskov Børnehus 2022

Tilsynsrapport Hareskov Børnehus 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Hareskov Børnehus

Skovmose Allé 55
3500 Værløse

Åbningstider

Dagtilbudsleder

Signe Hovgård Thomsen
7216 2476
sth1@furesoe.dk

Direkte kontakt til afdelingerne

Børnehaven: 7216 4425
Vuggestuen: 7216 5080

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback