Skip til hoved indholdet

Farum Vejgaard

Farum Vejgaard er en gammel gård, som er ombygget til daginstitution. Vi huser huser 52 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn. Her bliver I mødt med en blanding af rammerne fra Villa Villekulla, en hjemlig atmosfære og Morten Korch idyl.

Om Farum Vejgaard


  • Vi har en vuggestue og børnehave afdeling, som arbejder tæt sammen. I børnehaven har vi valgt at dele os op i 3 grupper, 2 modtager grupper for børn i alderen 3-5 år og en storebørns gruppe for børn i alderen 5-6 år. På den måde har vi mulighed for at tilpasse vores pædagogiske aktiviteter til de enkelte udviklingstrin. I slutningen af 2021 bliver vi certificeret DGI idræts institution og vi har derfor et særligt fokus på udvikling og læring igennem krop og bevægelse. Vi har et rytmik rum med klatrevæg, torve, ringe og gynger fra loftet som alle grupperne har adgang til og hvor vi laver særlige forløb med børnene.

Farum Vejgaard er beliggende i Stavnsholt i Furesø kommune i unikke naturskønne omgivelser nær Skolelandbruget og Furesøen. Vi bruger lokalområdet meget og er optagede af læring og udvikling igennem udeliv. I børnehaven har vi en stor legeplads med kuperet terræn og skøn vegetation, gynger, legestativ, sandkasser og bålhytte. I vuggestuens legeplads har vi også skøn natur, gynger, sandkasser, legehus og legestativ. Her har man som barn rig mulighed for at gå på opdagelse og udfordre sin motorik.

Når dit barns skal starte i vuggestue laver vi en plan for opstart der passer til familien og det enkelte barn. 

Vuggestuen besøger tit børnehaven og de er sammen hver eftermiddag. Når vuggestue børnene bliver store bliver besøgende intensiveret for at lette overgangen og kulminere med en særlig ceremoni, hvor vuggestuens personaler følger de nye børnehave børn over i børnehaven. Her bliver de taget imod af alle børnehavebørnene og personalet med flag og klapsalver.

Når børnehave børnene skal begynde i FFO/skole besøger storebørnsgruppen FFO’erne forinden. Her bliver de vist rundt og lærer rammerne at kende inden de starter.

Forældresamarbejdet er vigtigt for os i Farum Vejgård. Det begynder allerede inden jeres barn starter. Vi ringer til jer og aftaler nærmere omkring indkøring og eller der afholdes et introduktionsmøde. Derudover har det en afgørende betydning at der er en sammenhæng imellem hvad vi gør i Farum Vejgård og I som forældre gør der hjemme, så vi arbejder i samme retning. I er eksperter i jeres børn og vi har et fælles ansvar for jeres børns trivsel, udvikling og læring.

Vi har en løbende dialog med jer i det daglige og vi sender beskeder til jer på Aula. Her beskriver vi hvad vi laver og hvad vi er særligt optagede af. Det kan f.eks. være at der i en periode er et særligt fokus på selvhjulpenhed – børnene øver sig i selv at tage tøj og sko på. Det kan også være hvordan man er en god ven og hjælper hinanden.

Arrangementer i Farum Vejgård

Hvert år har vi flere sociale arrangementer i Farum Vejgård for at understøtte at Farum Vejgård er et trygt og dejligt sted at være for forældre, søskende, bedsteforældre og børn:

Vi holder blandt andet Farum Vejgårds fødselsdag i april og sommerfest i september. Her har der flere år i træk været kagekonkurrencer, hvor hver familie har taget en kage med og børnene har stemt på den bedste kage.

Vi har som regel også arbejdsdage, hvor forældre og børn kan være med til at sætte deres eget præg på Farum Vejgård.

Vi har bedsteforældre dag, hvor børnene har deres bedsteforældre med og planter en medbragt blomst, urter eller andet til at forskønne vores udearealer.

I december har vi Lucia optog.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.
Børnehuset Farum Vejgaards kan læses her:

Farum Vejgaard Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Farum Vejgaard:

Tilsynsrapport Farum Vejgaard 2023

Tilsynsrapport Farum Vejgaard 2022

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Farum Vejgaard

Stavnsholtvej 170A
3520 Farum
mhr1@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Malene Andersen

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback