Skip til hoved indholdet

Dalgårdens Børnehus

Børnehuset ligger forenden af en blind vej og er en del af bebyggelsen Dalsø Park. Her er både vuggestue og børnehave. Vores hverdag har fokus på det nære miljø: Huset, legepladsen og den omkringliggende natur.

Dalgårdens Børnehus er et dagtilbud med børn i alderen 0-6 år. Huset er normeret til 30 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, men antallet kan varierer hen over året.

Vuggestuen har tre blandede grupper for de 0-2 årige. I Børnehaven er der to blandede grupper for de 3-4 årige og en gruppe for de kommende skolebørn.

Børnene har base på deres egen stue, men mødes også på tværs i leg og aktiviteter. Vi arbejder med en årsplan, hvor bl.a. årstider og traditioner danner base for de temaer og projekter børnene beskæftiger sig med. Vores hverdag har fokus på det nære miljø: huset, legepladsen og den omkringliggende natur. Når vi tager på tur, foregår det næsten altid til fods eller på cykler / i ladcykler.

Huset ligger for enden af en blind vej, tæt ved Søndersø, natur og stisystemer. Det er bygget i 1978 som en del af bebyggelsen Dalsø Park.

Hver børnegruppe har deres eget grupperum og herudover er der mulighed for leg på gangene. Vi har et kreaværksted og i kælderen et stort lokale, som vi kan bruge til bl.a. rytmik, motoriske leg og fællessamlinger. Udendørs har vi en dejlig legeplads med mange aktivitetsmuligheder.

Vi ved, at de allerførste overgange i barnets liv slår tonen an for de mange efterfølgende overgange til fx skole. Derfor er det vigtigt, at barnet får gode erfaringer med overgange så tidligt som muligt i livet. Forskningen peger endvidere på, at der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af forældre og pædagogers samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ”det nye” - jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre en overgang for barnet. Vi indbyder forældre til et tæt samarbejde omkring den bedste overgang for barnet.

Forud for start i vuggestue eller børnehave sender vi et velkomstbrev til forældrene. Her indbydes også til et opstartsmøde, hvor vi kan hilse på hinanden og lave aftaler om den første tid. Det er individuelt hvor lang tid et barn har brug for at vænne sig til de nye omgivelser, men de første 14 dage betragter vi som opstartsperiode,  hvor barnet i begyndelsen har en forælder med og er på korte besøg, for gradvist at øve sig i at være hos os egen hånd.

Vi ønsker et samarbejde med forældre, hvor vi har tillid til hinandens gode intentioner, og fører en åben dialog. Det er vigtigt for børnene, at de oplever en god relation mellem de betydningsfulde voksne.
Forældresamarbejdet begynder allerede ved det første besøg i huset, måske på en rundvisning.

Når et barn har fået plads hos os, og forældrene møder stuepersonalet første gang og aftaler opstart, så er samarbejdet allerede godt i gang. Det udvides efterhånden som personalet og forældrene lærer hinanden bedre at kende igennem hverdagskommunikation, samtaler og når vi mødes til forskellige arrangementer i huset.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.
Børnehuset Dalgårdens kan læses her:

Dalgårdens pædagogiske læreplan 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Dalgården:

Tilsynsrapport Dalgården 2022

Tilsynsrapport Dalgården 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Dalgårdens børnehus

Dalsø Park 107-109
3500 Værløse
Joj@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Joan Jønsson

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback