Skip til hoved indholdet

Børnehuset Vingesus

Børnehuset Vingesus er et helt nyt aldersintegreret dagtilbud, beliggende midt på den gamle Værløse flyvestation på Jonstrup-siden og med den smukkeste natur lige inden for håndsrækkevidde.

Om Børnehuset Vingesus

Børnehuset Vingesus er et nyere aldersintegreret dagtilbud, beliggende i den fuldstændigt gennemrestaurerede tidligere skolebygning for forsvarspersonale midt på den gamle Værløse flyvestation - og lige overfor det gamle historiske kontroltårn. Vi er omgivet af en smuk natur lige uden for døren med åbne sletter, mindre skovområder og mose samt et rigt dyreliv, som børnehuset er optaget af at værne om.

I løbet af Vingesus første år har vi været i gang med at etablere den pædagogiske retning og ståsted. Vi lægger vægt på en dagligdag, der i tæt forældresamarbejde skal skabe de absolut bedste muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. Ligeledes at oplevelser i naturen og miljømæssig bæredygtighed medvirker til at danne baggrund for vores praksis. Vi bestræber os på at få skabt et tæt samarbejde og naturligt bindeled mellem Vingesus og lokalområdet, så børnene får indblik i nærmiljøets muligheder.

Vi bor i det store gule hus lige over for det gamle kontroltårn på Perimetervejen 16 i Værløse. Når man går ind ad hoveddøren til Vingesus er det første man møder vores smukke trappesal, som er udsmykket af lokal kunstner Marie j. Engelsvold. Her er der også god plads til at tage sko af. Vingesus er nemlig skofri i hele huset. Det er på den store skærm ved trappesalen, at man tjekker sit barn ind og ud.

Vuggestuen ligger i stueetagen og rummer fem børnegrupperum og en garderobe samt en dejlig lang gang, som indbyder til motorisk udfoldelse. På førstesalen bor børnehaven, som består af fire børnegrupperum, et motorikrum og et krea-rum samt en stor garderobe med direkte udgang til legepladsen. Her en også en lang gang som benyttes til leg. Derudover har vi et dejligt stort fællerum med kig til køkkenet og et sanselaboratorie. På den ene side af huset har børnehaven legeplads og vuggestuen har på den anden side, hvor der også er krybberum – med fine huskrybber. Vuggestuens børn sover ude i krybberummet hele året. Vi bruger desuden vores lokalområdet rigtig meget, da vi bor midt på den gamle nedlagte Værløse flyvestation.

Vi ved, at de allerførste overgange i barnets liv slår tonen an for de mange efterfølgende overgange til fx skole. Derfor er det vigtigt, at barnet får gode erfaringer med overgange så tidligt som muligt i livet. Når nye børn starter i Vingesus, hvad end det er første overgang fra hjem til vuggestuehjem til børnehavevuggestue til børnehave eller overgang mellem to dagtilbud, er det vigtigt for os at barn og forældre oplever sig trygge ved os i Vingesus. – En tryg start i et tæt forældresamarbejde er den bedste overgang for barnet.

Forud for start i vuggestue eller børnehave sender vi et velkomstbrev og en folder ud til forældrene og lægger op til rundvisning af Vingesus.

Tæt på start aftales opstarten af barnet med forælder og en af pædagogerne fra barnets stue. Det er her der laves aftale om den første tid. Det er individuelt hvor lang tid et barn har brug for at vænne sig til de nye omgivelser, men de første 14 dage betragter vi som opstartsperiode, hvor barnet i begyndelsen har en forælder med og er på korte besøg, for gradvist at øve sig i at være på stuen på egen hånd.

Info til nye familier i Furesøs dagtilbud

Vuggestuen

Opstartssamtale/Hjemmebesøg Vuggestuen: Familien får, før barnet starter i Vingesus, tilsendt velkomstbrev med tilbud om hjemmebesøg/opstartssamtale.

3- 6 mdr. samtale: 3 – 6 måneder efter barnet er startet i vuggestue har forældre mulighed for en samtale omkring opstarten (Det er et tilbud og et forældreansvar at bede om samtalen)

2 års samtale: Når barnet er 2 år indkalder barnets stuepersonale til samtale.

Børnehaven

Opstartssamtale/Hjemmebesøg børnehaven (KUN NYE BØRN UDEFRA): Hvis barnet ikke har gået i vuggestue i Vingesus, får de før opstart tilsendt et velkomstbrevbrev, med tilbud om hjemmebesøg/opstartssamtale.

Overgangssamtale: Cirka en måned før barnet skal starte børnehaven, tilbydes forældre en samtale om opstart i børnehaven. I samtalen deltager en personale fra barnets vuggestue og den personale der skal modtage barnet i børnehaven + forældrene.

3-6 mdr. samtale: 3 – 6 måneder efter barnet er startet i børnehave, har forældrene mulighed for en samtale omkring opstarten (Det er et tilbud og et forældreansvar at bede om samtalen)

4 års samtale: Når barnet er 4 år indkalder barnets stuepersonale til samtale

Skoleopstartssamtale: Omkring uge 40 hvert år tilbydes, de børn der skal i skole året efter, en skoleopstartssamtale.

I Vingesus vægter vi det gode forældresamarbejde højt. Forældresamarbejdet skal støtte op om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, og heri er det vigtigt med en god kontakt, ærlig dialog og gensidig tillid til hinandens intentioner. I hverdagen har vi daglig kontakt med forældrene ved aflevering og afhentning. Her kan små beskeder eller sjove historier om dagens gang overleveres. Det er vigtigt for børnene, at de oplever en god relation mellem de betydningsfulde voksne.

Forældresamarbejdet begynder allerede ved det første besøg i huset, måske på en rundvisning. Når et barn har fået plads hos os, og forældrene møder personalet første gang og aftaler opstart, så er samarbejdet allerede godt i gang. Det udvides efterhånden som personalet og forældrene lærer hinanden bedre at kende igennem hverdagskommunikation, samtaler og når vi mødes til forskellige arrangementer i huset.

I samråd med forældrebestyrelsen har Vingesus en pædagogisk udviklingsdag hvert år. Den ligger fast fredag i uge 45. På denne dag er der sampasning i andet børnehus, for de børn som har behov for det. I 2023 er Vingesus pædagogiske udviklingsdag den 10. november 2023.

Hvert andet år har vi desuden en lokal lukkedag, hvor vi har førstehjælpskursus for alle medarbejdere. Næste gang er fredag den 3. maj 2024.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.

Børnehuset Vingesus' kan læses her:

Vingesus Pædagogiske læreplan 2023

 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.

Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Vingesus:

Tilsynsrapport Vingesus 2022

Tilsynsrapport Vingesus 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Rundvisning for nye familier

Der starter mange nye familier op i Vingesus. For at kunne planlægge gode rundvisninger og samtidig kunne varetage en tryg og rar dagligdag for børnene, som allerede går i børnehuset, tilrettelægger vi rundvisningerne så de ligger hver den første mandag i måneden fra kl. 16-17.00
For at deltage i en rundvisning skal man melde sig til hos afd. leder Tanja Gaardsvig på tgr5@furesoe.dk eller tlf.72163960

Vi prioriterer først og fremmest rundvisninger for familier, som har fået plads i Vingesus.

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Børnehuset Vingesus

Perimetervejen 16
Jonstrup 3500 Værløse
pirj@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Pia Rosa Jørgensen

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback