Skip til hoved indholdet

Børnehuset Solbjerg

I Børnehuset Solbjerg har vi fokus på at drage omsorg for børnene og give barnet de bedste udviklingsmuligheder. Vi tager udgangspunkt i at børnene udvikler sig via de påvirkninger de får i dagligdagen. Børnenes udvikling sker i alle de aktiviteter, de deltager i, i dagens løb.

Om Børnehuset Solbjerg

I Solbjerg arbejder vi meget at danne forskellige former for børnefællesskaber, hvor der er plads til forskelligheder.


Vi arbejder med relationerne mellem børn og børn og børn og voksne. Derfor skaber vi rum for, at børnene kan være sammen både i små og større grupper både på tværs af alder og med jævnaldrende. Når ældre og yngre børn er sammen, kan de ældste drage omsorg for de yngste og de yngste kan lære af de ældste – det gælder både viden og de sociale regler, der er i huset.

Børnehuset Solbjerg et integreret dagtilbud beliggende i det naturskønne område nær Søndersø og skov. Der er 5 stuer: 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Vuggestuerne hedder ”Musestuen” og ”Myrestuen”, bestående af 12-14 børn i alderen 0-3 år. I vuggestuestuen er der 3-4 faste voksne tilknyttet hver stue. Børnehavestuerne hedder ”Rævestuen”, ”Grævlingstuen” og ”Ulvestuen”, bestående af 17-20 børn i alderen 3-6 år. I børnehaven er der 3 voksne tilknyttet hver stue.

Huset

Selve huset er bygget med et stort dejligt alrum i midten, og de forskellige stuer har alle adgang ud til alrummet. Alrummet er en central del i huset, og også det første man træder ind i, når man besøger Børnehuset Solbjerg. Det bliver brugt til motorik, fællessang, Nanobasket, leg m.m. I alrummet finder du to hemse: en kreahems i den ene side og en legehems i den anden side.

Legepladsen

I februar 2020 indviede vi vores nye legeplads med nye legeredskaber til vuggestuen og nye forbedringer på den store legeplads. Hele legepladsen er for alle og indeholder både noget for store og små, samt rig mulighed for fysisk udfordrende og fordybende lege. Der er noget for alle.

Stuerne

Hver stue i huset er udformet, så der er plads til både de fysiske lege og de mere stillesiddende lege. F.eks. er der i vuggestuerne en zone på stuen, hvor børnene har mulighed for “at være vilde”. Ræv og Grævling deler en zone med et indendørs klatretræ, og Uglerne har et indendørsskib, som de også kan klatre i. Rammerne stopper på den måde ikke børnene i motorisk udfoldelse.

Når vi får et nyt barn udefra, vil vi gerne have besøg af barn og forældre i ugen inden.

Alt efter barnets alder og erfaring med dagtilbudslivet tager en opstart som udgangspunkt en til to uger. 

Når børnene flytter fra vuggestue til børnehave, er der en opstartstid på ca. 2 uger, mens barnet er i vuggestuen. Børnene besøger sin nye stue sammen med en medarbejder fra vuggestuestuen. Vi flytter som udgangspunkt to kammerater fra samme stue.

Derudover er der en overleveringssamtale med forældre og medarbejdere fra både vuggestue- og børnehavegruppen. Denne samtale tager udgangspunkt i det overgangsskema forældre og medarbejdere i vuggestuen har udfyldt.
I begge tilfælde tales også om praktiske spørgsmål - se evt. mere https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/dagtilbud/dagtilbud-0-6-aar/velkommen-til-dagtilbud/

For os er forældrene en vigtig samarbejdspartner. De har en viden om deres barn/børn i andre sammenhænge end I Børnehuset Solbjerg, der kan være vigtig for os. Derfor må vi lytte til hinandens perspektiver, hvis det enkelte barn eller gruppen som helhed har vanskeligheder. Dialogen mellem det pædagogiske personale og forældrene er her helt central.

Den daglige kontakt mellem to af barnets verdner er vigtig. Dels fordi det er en tryghed for barnet at de to verdner taler sammen og respekterer hinanden, og dels for at bibringe hinanden fortællinger fra hver deres verden, der kan give forståelse for hinanden og for barnets ageren. Den daglige kontakt foregår, hvor vi nu mødes, men er der ting der skal drøftes mere grundigt eller er af mere privat karakter, så planlægger vi at kunne mødes i vores møderum, så der er fred og ro omkring det svære, der måske skal deles.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.

Børnehuset Solbjergs kan læses her:

Børnehuset Solbjergs Pædagogiske læreplan 2023

 

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.

Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Solbjerg:

Tilsynsrapport Solbjerg 2022

Tilsynsrapport Solbjerg 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Børnehuset Solbjerg

Solbjerghaven 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Jo Lee Nicklasen

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback