Skip til hoved indholdet

Børnehuset Søndersø

Vi har i Børnehuset Søndersø særligt fokus på barnet som en aktiv medspiller i udformningen af hverdagen.

Om Børnehuset Søndersø

Vi har indarbejdet dele af den norditalienske pædagogik, også kaldet Den integrerende baggrund, i vores institutionskultur. Den integrerende baggrund indebærer et anerkendende og inkluderende børnesyn, hvor der tages udgangspunkt i børnenes kompetencer, styrker og interesser.

Det er et menneskesyn, der lægger vægt på, at både børn og voksne er i stand til, hvis de får ordentlige vilkår, at tage ansvar og udvikle sig. En tro på og tillid til, at alle har noget at byde ind med og hvis man får mulighed for at tage et fælles ansvar, så gør man det.

Det er en opfattelse af barnet som et ligeværdigt og kompetent medmenneske, der gør det i stand til at være aktiv deltager og medskaber af det sociale liv og af kulturen. Fælles er også ønsket om pædagogisk ikke alene at ville noget “for” børn, men at ville skabe noget sammen “med” børn.

Vi arbejder endvidere med rummet som en aktiv medspiller, efter nord Italiensk forbillede. Det vil sige at vi bestræber os på at lave inspirerende og stimulerende læringsmiljøer.

Det skal være let for barnet at kunne se og overskue ’hvad kan jeg her’. Legetøj og beskæftigelsesmaterialer er stillet indbydende op og skal inspirere til leg. Rummet er i stadig forandring alt efter hvad der optager børnene. Børnene er selv med til at sætte et aftryk på deres stue med tegninger eller udstillinger af ting de selv vælger.

Det er også derfor vi har skofri zone overalt, undtaget garderoberne, da alle gulvflader bruges til leg og aktiviteter.

Børnehuset Søndersø er et integreret dagtilbud med børn fra 0-6 år. Vuggestuen og børnehaven har hver 4 grupper  og så er der to storegrupper for de 5-årige.  

Måltider

Vuggestuen har madordning med formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Børnehaven har frokostordning, og børnene skal have eftermiddagsmad med hjemmefra.
Børnehuset Søndersø har direkte adgang til egne dejlige legearealer med mange muligheder for udfoldelse.

Indretning

Varieret indretning med mulighed for fysisk udfoldelse. Vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads, som er indrettet i legezoner, så børnene kan få ro til fordybelse.

Børnehuset Søndersø er inspireret af den norditalienske pædagogik. Dette betyder, at vi indretter os i legezoner med mulighed for ro og fordybelse – også udenfor.

Den første tid

Når jeres barn skal starte i vuggestue, er det en fordel at komme på et forbesøg - dels for at hilse på personalet og se huset dels for at aftale, hvordan den første tid skal forløbe. Vi planlægger individuelt efter Jer og Jeres barns behov. Det er dog tilrådeligt at afsætte minimum 1-2 uger til indkøringen samt korte dage.


Maden

Der gives fuld forplejning i vuggestuen. Vi tilbyder en sund og varieret kost byggende på en basis af økologiske råvarer. Madplanerne hænges op og lægges på Infoba, så I kan følge med i, hvad jeres barn får at spise.

Til frokost serveres der vand til maden og til frugt serveres der mælk til maden.

Den første tid

Inden start tager I kontakt til jeres barns nye stue. Her kan I hilse på jeres barns nye voksne og få aftalt mødetid for første dag, og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål angående starten i børnehaven.

Den første dag

Her kommer I med jeres barn på den stue, jeres barn skal gå på. I bliver sammen med jeres barn i starten og vi vurderer sammen med jer om I kan gå i et kortere øjeblik.

Dagene efter

Frokost: Barnet spiser med og køkkenet laver frokost til alle børn. Til frokost får alle børn vand i medbragt drikkedunk.

Eftermiddagsmad

Jeres barn har frugt og brød med hjemmefra til eftermiddagen.

Samarbejde

Vi lægger stor vægt på at få et godt samarbejde med Jer. Vi vægter dialogen med Jer højt, ud fra et ønske om gensidig respekt og et højt engagements omkring børnene.

Samarbejde i vuggestuen

I det daglige vil vi altid gerne tage en snak med Jer, eller aftale et møde med Jer om Jeres barn eller om andre ting, der har med Børnehuset Søndersø at gøre.
Vi holder Jer informeret om hverdagens aktiviteter digitalt.

Der tilbydes en forældresamtale af en ½ times varighed indenfor det første halve år og igen, når barnet er ca. 2 år. Her vil vi samtale om stort og småt i Jeres barns liv samt have børneperspektivet i centrum. Det er dog altid muligt at planlægge ekstra samtaler, hvis behovet skulle opstå.

Vi holder forældremøde én gang årligt i maj måned med valg til bestyrelsen.

Samarbejde i børnehaven

Vi lægger stor vægt på, at få et godt forældresamarbejde med jer. Vi vægter dialogen med jer højt, ud fra et krav om gensidig respekt og et højt engagementsniveau omkring børnene. Vi holder Jer løbende informeret om hverdagens aktiviteter digitalt.

Der tilbydes 3 forældresamtaler i dit barns børnehavetid. En i opstarten eller kort efter, en 4 års samtale og en i starten af Storbørnsgruppen. I det daglige vil vi meget gerne tage en snak med Jer, om Jeres barn, eller andre ting med relevans til Børnehuset Søndersø. Har I ting der kræver lidt mere tid og ro, kan det være personalet foreslår en samtale på et andet tidspunkt. Husk, at I også altid er velkommen til at bede om en samtale.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.

Børnehuset Søndersøs kan læses her:

Børnehuset Søndersø Pædagogisk læreplan 2023

 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.

Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Søndersø:

Tilsynsrapport Søndersø 2022

Tilsynsrapport Søndersø 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Børnehuset Søndersø

Solbjerghaven 4
3500 Værløse
ahj1@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Anders Jensen

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback