Skip til hoved indholdet

Børnehuset Lyngholm

I Farum i det naturskønne Stavnsholt Ligger Børnehuset Lyngholm. Vi er en integreret institution, men har til huse på to matrikler.

Om Børnehuset Lyngholm

Vi er et fagligt stærkt hus, hvor hver afdeling har et fagligt fyrtårn der i samarbejde med ledelse og det øvrige personale er fælles om at videreudvikle den pædagogiske faglighed vi har i huset, samt skabe rammer for et læringsmiljø der er udviklende for børns dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Vi har madordning i begge huse, hvor vi har to madmødre der hver dag laver økologisk, nærende og inspirerende mad der giver mætte maver, glæde og madmod. I børnehaven bliver børnene inddraget i madlavningen, som en del af den pædagogiske praksis, så alle sanserne er i brug.

Vi er placeret i Farum i Stavnsholt området. Vi ligger i et naturskønt område hvor vi er i gåafstand til frodigt natur, sø, skolelandbrug, gode offentlige legepladser, kulturinstitutioner såsom bibliotek, biograf, galleri og musikskole. Området har et veludviklet stisystem, hvor børnene kan bevæge sig rundt uden at møde veje, og de kan nemt selv cykle til børnehave og i skole.

Inden start i vuggestuen eller børnehaven modtager forældrene et velkomstbrev med de vigtigste informationer om os. I brevet opfodrer vi forældrene til at komme på besøg inden start og den første tid bruger vi på at lære hinanden at kende, så vi får skabt de bedste betingelser for barnets start.

Ved opstart i både vuggestuen og børnehaven gør vi meget ud af at forberede barnets ankomst. Vi sætter billeder på stol, kasser og i garderoben (hvor billederne er i børnehøjde), så børn og forældre kan se at de er en del af stuen. Børnene oplever at de er en del af et fællesskab både ved at se gruppebilleder og billeder af dem selv.

Samarbejde er grundsten for vores samarbejde og det tætte samarbejde mellem forældre og pædagogerne foregår som udgangspunkt på stuen. Hvis man som forældre undrer sig over noget, er det vigtigt at man taler med pædagogerne på stuen.

Vi vil altid lytte og være i dialog om oplevelser man har som forældre, både positive negative, så vi sammen kan have det bedste samarbejde til gavn for barnet.

Vi har en aktiv forældrebestyrelse, der står for forskellige aktiviteter uden for dagtilbuddets åbningstider, og skaber et bindeled mellem forældre og dagtilbud.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.
Børnehuset Lyngholms kan læses her:

Børnehuset Lyngholms pædagogiske læreplan 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Lyngholm:

Tilsynsrapport Børnehuset Lyngholm 2023

Tilsynsrapport Børnehuset Lyngholm 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Børnehuset Lyngholm

Hvilebækgårdsvej 15-17
3520 Farum
srj2@furesoe.dk

Ring til os

Dagtilbudsleder Sanne Risbank

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback