Skip til hoved indholdet

Børnehuset Atlantis

Vi er en lille institution og har et godt samarbejde både på tværs af stuerne, men også på tværs af børnehaven og vuggestuen. Personalet kender hinanden og kender børnene i hele huset. Vi har gode muligheder for både indendørs og udendørs leg.

Om Børnehuset Atlantis

Vi har en dejlig legeplads med masser af plads til at udfolde sin leg, vi har klatretårn, stor sandkasse med legehus, cykelbane og hertil løbecykel, firhjulet pedal cykel, mooncars mm. Vuggestuelegepladsen og sandkassen i børnehaven er nyt fra foråret 2020, hvor vi har fået en masse nye aktivitetsområder. Vi bruger udendørs området som et ekstra rum, hvor vi kan foretage os vores formiddags aktiviteter og spise frokost m.m.

Vi ligger tæt på Farum Park, og bruger nærområdet, hvor vi har at lave lukkede stisystemer, som giver en god start på at øve sig i at gå og holde en anden i hånden.

Vores hus indbyder til leg og aktiviteter i mindre grupper. Der er flere små kroge, som er gode til at dele børn op i og hvor leg kan foregå i mindre grupper. Vi har en rytmikkælder og et alrum, hvor vi kan udfolde os.

Vi bruger nærområdet og er glade for både den store græsplæne, bakken bage ved svømmehallen og stierne, hvor vi øver at gå tur. Vi har også en ladcykel, så vi kan komme lidt længere, når vi er på tur med de mindste.

En god start i vuggestuen er grundlaget for barnets trivsel og for samarbejdet med forældrene. Det er vigtigt at forældre og personale har en tæt dialog både i indkøringen og samarbejdet fremadrettet.  Vi fortæller jer hvad vi ser, både barnets ressourcer og eventuelle udfordringer. Vi vil bede jer gøre det samme. Det kan være vigtigt for barnets trivsel at vi ved hvordan det går hjemme.

Det er meget individuelt, hvilke behov børn og forældre har. Vi har ikke et fast antal dage til indkøringen, men anbefaler dog at forældrene har sat 2 uger af i vuggestuen og 3 – 5 dage i børnehaven, hvis barnet er vant til institution.

Vuggestuebørn skal lære nye voksne, børn og rutiner at kende. De skal blive trygge og lære at mor og far kommer tilbage igen. Når barnet starter i børnehaven, har barnet en anden forståelse pga. dets alder. Tryghed og overskuelighed i indkøringen er dog det samme. Den første dag er barnet med en af sine forældre en times tid. Vi aftaler tidspunktet før institutionsstart, så det passer med barnets soverytme og rutinerne i afdelingen. Forældre kontakter Atlantis to uger før opstart, så planlægger vi forløbet.

Herefter er det meget individuelt. Nogle børn kan være lidt alene i institutionen allerede anden dag, nogen har brug for at være der flere dage med en forældre.

Vi har en meget aktiv forældrebestyrelse. Vi har flere arrangementer i løbet af året. Vi opfordrer altid forældre til at deltage i disse, da det vigtigt at både personale og forældre lærer hinanden at kende på kryds og tværs, da dette styrker samarbejdet omkring børnene.

Vi sætter stor pris på de små snakke i hverdagene, hvor vi udveksler historier og informationer om børnene. Denne dialog er også vigtig for det gode samarbejde omkring børnene.

På Aula deler vi billeder, temaer og ugeplaner, så der er mulighed for at forældre kan følge med i hverdagen i Atlantis.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.

Børnehuset Atlantis' kan læses her:

Atlantis Pædagogiske læreplan 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.

Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Atlantis:

Tilsynsrapport Atlantis 2023

Tilsynsrapport Atlantis 2022

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Børnehuset Atlantis

Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum
vbs2@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Vibeke Simonsen

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback