Det samlede areal af alle småbygninger på din grund afgør, om du skal have byggetilladelse til din nye garage, udhus eller drivhus.

Hvis du bygger en ny garage, drivhus eller overdækning og i forvejen har mange småbygninger i haven, skal du være opmærksom på at søge byggetilladelse til dit nye byggeri. Hvis det samlede areal af småbygninger (garage, carport, udhus, overdækket terrasse, drivhus og lign.) på grunden overstiger 50 m² kræver byggeriet nemlig en byggetilladelse.

Hvis det samlede areal af fritstående garager, carporte, overdækninger, skure m.v. på din grund forbliver under 50  m² inkl. den nye garage eller overdækning, kan du opføre det uden en byggetilladelse. Vær dog opmærksom på, at dit byggeri stadig skal overholde øvrige regler som fx, at det max må være 12 meter langt, hvis det står i skellet. Og ingen døre og vinduer må vende mod skellet. Det må max være 2,5 meter høj, og tagvandet skal blive på egen grund.

De vigtigste love, der benyttes i sagsbehandlingen, er byggeloven og planloven. Du kan læse Bygningsreglementet 2018 - i daglig tale BR18 - her.

Nedrivning

Garager og carporte, der ikke er integreret i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende kan nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m2.

Når nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du blot indberette nedrivningen til os. Ret BBR her.

Hvis den samlede mængde byggeaffald udgør mere end 1 ton, skal du anmelde byggeaffaldet elektronisk via Byg og Miljø senest 14 dage inden nedrivningen påbegyndes. Læs mere om farligt affald her.

Der må kun udføres støjende arbejde på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. Læs mere om støj her.

Hvis det samlede areal af udhuse, skure mm. Der opføres i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus overstiger 50 kvadratmeter.

Hvis det samlede areal af udhuse, skure mm. Der opføres i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus overstiger 50 kvadratmeter.

Lokalplaner - er din bolig omfattet af én?

Vær opmærksom på, om det område, du bor i er omfattet af en lokalplan eller servitutter. De kan bestemme, hvordan dit byggeri skal se ud uanset, om din garage, carport eller udhus kræver byggetilladelse eller ej.

Læs om lokalplaner her.

Din energitjekliste

Når du går med renoveringstanker, er der mange fordele ved at energirenovere samtidig, både for klimaet, komforten og pengepungen. På Energistyrelsens side bliver du hjulpet godt i gang med denne tjekliste:

  • Tjek dit energimærke
  • Find rentable renoveringsforslag til din bolig
  • Varmekilde - fjernvarme, jordvarme eller varmepumpe?
  • Gode energivaner
  • Ring og få gratis rådgivning
  • Tal med din bankrådgiver om finansiering
  • Find energirådgiver og håndværker
By omg

Tips til energiforbedringer

Går du med renoveringstanker? Få tips til at forbedre energien i din bolig her

Billede af byggeaffald

Har du byggeaffald?

Du skal sortere dit byggeaffald. Vær samtidig opmærksom på farligt affald særlig, når du river gamle bygninger ned. Læs mere her.

Rækkehuse, Lokalplaner

Er din bolig omfattet af en lokalplan?

Lokalplaner og servitutter kan have bestemmelser om, hvordan dit byggeri skal se ud. Læs mere om lokalplaner her.