Det samlede areal af alle småbygninger på din grund afgør, om du skal have byggetilladelse til din nye garage, udhus eller drivhus.

Hvis du bygger en ny garage, drivhus eller overdækning og i forvejen har mange småbygninger i haven, skal du være opmærksom på at søge byggetilladelse til dit nye byggeri. Hvis det samlede areal af småbygninger (garage, carport, udhus, overdækket terrasse, drivhus og lign.) på grunden overstiger 50 m² kræver byggeriet nemlig en byggetilladelse.

Hvis det samlede areal af fritstående garager, carporte, overdækninger, skure m.v. på din grund forbliver under 50  m² inkl. den nye garage eller overdækning, kan du opføre det uden en byggetilladelse. Vær dog opmærksom på, at dit byggeri stadig skal overholde øvrige regler som fx, at det max må være 12 meter langt, hvis det står i skellet. Og ingen døre og vinduer må vende mod skellet. Det må max være 2,5 meter høj, og tagvandet skal blive på egen grund.

De vigtigste love, der benyttes i sagsbehandlingen, er byggeloven og planloven. Du kan læse Bygningsreglementet 2018 - i daglig tale BR18 - her.

Nedrivning

Du kan rive garager, carport, udhuse mm. ned uden en tilladelse.

Når nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du blot indberette nedrivningen til os. Ret BBR her.

Vær opmærksom, hvis du arbejder med farligt affald, fx hvis du river et gammelt eternittag ned. Medfører arbejdet støv eller støj, skal det anmeldes til os senest 14 dage før, arbejdet påbegyndes. Læs mere om farligt affald.

Hvis det samlede areal af udhuse, skure mm. Der opføres i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus overstiger 50 kvadratmeterHvis det samlede areal af udhuse, skure mm. Der opføres i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus overstiger 50 kvadratmeter

Lokalplaner - er din bolig omfattet af én?

Vær opmærksom på, om det område, du bor i er omfattet af en lokalplan eller servitutter. De kan bestemme, hvordan dit byggeri skal se ud uanset, om din garage, carport eller udhus kræver byggetilladelse eller ej.

Læs om lokalplaner her.

 

Billede af byggeaffald

Har du byggeaffald?

Du skal sortere dit byggeaffald. Vær samtidig opmærksom på farligt affald særlig, når du river gamle bygninger ned. Læs mere her.

Rækkehuse, Lokalplaner

Er din bolig omfattet af en lokalplan?

Lokalplaner og servitutter kan have bestemmelser om, hvordan dit byggeri skal se ud. Læs mere om lokalplaner her.