Lokalplaner og servitutter har bestemmelser om, hvad din ejendom må anvendes til, hvilken type bolig eller erhverv, der må ligge på grunden, hvor meget du må bygge og andre detaljer. Bestemmelserne gælder uanset, om byggeriet kræver en byggetilladelse eller ej.

Er din ejendom omfattet af en lokalplan, og går dit byggeri ud over, hvad lokalplanen tillader, kan du søge om en dispensation. Hvis dit byggeri kræver en byggetilladelse, kan du søge om dispensation fra lokalplanen samtidig med, at du søger om byggetilladelse via Byg og Miljøs hjemmeside.

Har du alene brug for en dispensation, kan du søge om en sådan ved at sende en e-mail med en begrundet ansøgning til bme@furesoe.dk.

Du kan finde servitutter på Tinglysning.dk.

Du kan finde gældende lokalplaner, aflyste lokalplaner og lokalplaner i forslag på nedenstående kort.