Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Byggeri og projekter Byggeaffald

Byggeaffald

Sortér byggeaffaldet og anmeld det, hvis du har over 1 ton. Vær samtidig opmærksom på farligt affald særligt, når du river gamle bygninger ned.

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før, du skaffer dig af med det, så det kan genanvendes i størst mulig grad.

Farligt affald

Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

Vær opmærksom på, at bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde mange farlige stoffer. Det gælder blandt andet asbest (eternittage), PCB (fuger, beton, gulve, lim, maling), bly (vinduer, skorsten, elkabler, tagrender, maling), kviksølv og klorparaffiner (rustbeskyttende maling, grundmaling, kabler, fugematerialer). Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.

Affaldsmængder over 1 ton

Hvis den samlede mængde byggeaffald fra dit byggeri udgør mere end 1 ton, skal du anmelde byggeaffaldet elektronisk via bygningsaffald.dk. Du skal anmelde det senest 14 dage inden.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier