Genbrugsstationerne er åbne for borgere og virksomheder

Genbrugsstationerne har begge åbent kl. 10-18 hver dag. Vær opmærksom på nye åbningstider på genbrugsstationen i Værløse.

Anbefalinger når du besøger genbrugsstationerne

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.
  • Medbring venligst IKKE børn på genbrugspladserne før adgangsbegrænsningen lempes. Når restriktionerne igen ophæves, er børn som altid hjerteligt velkomne, sammen med deres forældre!

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før, du skaffer dig af med det, så det kan genanvendes i størst mulig grad.

Farligt affald

Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

Vær opmærksom på, at bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde mange farlige stoffer. Det gælder blandt andet asbest (eternittage), PCB (fuger, beton, gulve, lim, maling), bly (vinduer, skorsten, elkabler, tagrender, maling), kviksølv og klorparaffiner (rustbeskyttende maling, grundmaling, kabler, fugematerialer). Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.

Affaldsmængder over 1 ton

Hvis den samlede mængde byggeaffald fra dit byggeri udgør mere end 1 ton, skal du anmelde byggeaffaldet elektronisk via bygningsaffald.dk. Du skal anmelde det senest 14 dage inden.

Del: