Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Byggeri og projekter Byggeri og aktiviteter i landzone Fredninger

Fredninger

Hvad skal du være opmærksom på, hvis din ejendom ligger inden for et område, der er omfattet af fredning

Hvis din ejendom er omfattet af fredning, skal du være særlig opmærksom, når du ønsker at udføre et byggearbejde eller foretage andre ændringer. Det kan nemlig kræve dispensation fra fredningsbestemmelserne.  

Du kan læse mere om fredninger på fredningsnævnets hjemmeside.

kort over fredninger kan du se, om din ejendom ligger inden for fredning og finde nærmere information om fredningskendelsen.

Hvis du har spørgsmål til fredninger og betydningen af fredningsbestemmelser, er du velkommen til at kontakte kommunen. 

I Furesø Kommune er en del store landskabsområder omfattet af fredninger.

Fredninger kan gennemføres af hensyn til beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie.

Fredningskendelserne indeholder i mange tilfælde bestemmelser om udformning og placering af bebyggelse, anlæg m.v.

Fredningskendelser kan også indeholde bestemmelser om forbedring og pleje af naturen og bestemmelser, som regulerer folks adgang til at færdes i naturen.

Når du skal opføre byggeri, anlæg m.v. indenfor et område, der er omfattet af fredning, skal du sikre dig, at det du søger om, ikke er i strid med fredningsbestemmelserne.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra fredningsbestemmelser, hvis projektet ikke er i strid med fredningens formål.

Det er Fredningsnævnet for København, der behandler ansøgninger om dispensation fra fredninger i Furesø Kommune.

Hvis du ønsker at søge om dispensation fra bestemmelser i en fredning, kan du vælge enten at sende din ansøgning til kommunen, eller sende den direkte til fredningsnævnet.  

Hvis du sender din ansøgning til kommunen, sørger vi for at sende den videre til fredningsnævnet vedlagt vores udtalelse.

Hvis du sender din ansøgning til fredningsnævnet, vil nævnet bede kommunen om at udtale i sagen. 

Læs mere om, hvordan du ansøger kommunen under "Hvordan søger du" på siden om landzonebestemmelser.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback