Fritstående solcelle-/solfangeranlæg og skilte kræver normalt en byggetilladelse.

Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom og mindst 2,5 meter fra skel kræver normalt ikke en byggetilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt sekundære bygninger, men kræver ofte en dispensation fra fx en lokalplan..

Der kan være lokalplaner, fredningsbestemmelser og andre forhold, der har bestemmelser om dine bygningers ydre. De kan have krav om tagkonstruktionens hældning, blankhed og lignende. Du skal fx være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende refleksioner for dine naboer og andre omkringboende. I disse tilfælde kan du kontakte kommunen – og eventuelt søge dispensation.

Du kan finde oplysninger om lokalplaner her.

Du kan søge om dispensation ved at klikke på feltet ovenover.

Ansøgning om dispensation

Ansøgningen skal indeholde produktbeskrivelse og oplysninger om de valgte solceller samt en facadetegning, der viser placering og omfang af solcellerne. Omfang også gerne angivet i m². Da der søges om dispensation, skal ansøgningen i naboorientering i minimum 14 dage hos naboerne, før kommunen kan træffe en afgørelse.

Det kan det være en idé at vedlægge billeder af eksempler på, hvordan solcellerne ser ud, når de ligger på et tag, så naboerne og kommunen, bedre kan danne sig et indtryk af hvordan udtrykket vil blive.