Skip til hoved indholdet

Andre faste konstruktioner - herunder solceller

Ønsker du at opføre et solcelle-/solfangeanlæg, skilte eller andre konstruktioner, der ikke er egentlig bebyggelse, men omfattet af byggeloven, er det nødvendigt, at du søger en tilladelse til konstruktionen.

Fritstående solcelle-/solfangeranlæg og skilte kræver normalt en byggetilladelse.

Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom og mindst 2,5 meter fra skel kræver normalt ikke en byggetilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt sekundære bygninger, men kræver ofte en dispensation fra fx en lokalplan..

Der kan være lokalplaner, fredningsbestemmelser og andre forhold, der har bestemmelser om dine bygningers ydre. De kan have krav om tagkonstruktionens hældning, blankhed og lignende. Du skal fx være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende refleksioner for dine naboer og andre omkringboende. I disse tilfælde kan du kontakte kommunen – og eventuelt søge dispensation.

Du kan finde oplysninger om lokalplaner her.

Ansøgning om dispensation

Ansøgningen skal indeholde produktbeskrivelse og oplysninger om de valgte solceller samt en facadetegning, der viser placering og omfang af solcellerne. Omfang også gerne angivet i m². Da der søges om dispensation, skal ansøgningen i naboorientering i minimum 14 dage hos naboerne, før kommunen kan træffe en afgørelse.

Det kan det være en idé at vedlægge billeder af eksempler på, hvordan solcellerne ser ud, når de ligger på et tag, så naboerne og kommunen, bedre kan danne sig et indtryk af hvordan udtrykket vil blive.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback