Furesø Kommune har med faglig bistand fra Ea Energianalyse og i samarbejde med Farum Fjernvarme, Værløse Varmeværk og Vestforbrænding som en del af Forslag til Varmeplan 2021 udarbejdet en plan for fjernvarmeudbygningen i de kommende år baseret på screeninger og analyser af 18 delområder.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Kort over varmeplan 2022

Alle 18 områder er blevet kategoriseret ud fra en trafiklysmodel:

 • Grønne områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2025.
 • Gule områder skal afklares nærmere af fjernvarmeselskaberne.
 • Røde områder forventes ikke tilbudt fjernvarme. 

Furesø Kommune planlægger efter, at alle gule områder placeres enten i den grønne eller røde kategori så hurtigt som muligt og senest i 2023. Områderne flyttes herefter til grøn eller rød kategori, hvor grønne områder tilbydes fjernvarme inden 2027. Områder, der ikke er kategoriseret som enten grønne, gule eller røde, er ikke blevet screenet og forventes ikke at blive tilbudt fjernvarme.

Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

De lyseblå områder forsynes allerede i dag med fjernvarme, mens der foreligger godkendte projektforslag for de mørkeblå områder. Læs mere om de godkendte projektforslag her.

Fjernvarmen skal være et attraktivt og økonomisk tilgængeligt varmevalg, og derfor arbejder fjernvarmeselskaberne på nye modeller for investerings- og betalingsomkostninger. Fjernvarmeselskaberne er på vej med et koncept, hvor selskabet ejer installationen hos kunden, og hvor der i stedet betales et løbende abonnement for denne. Fjernvarmeselskaberne arbejder også på at etablere ordninger med lånefyr eller –varmepumper, hvor kommende forbrugere i områder udlagt til fjernvarme (dvs. når der foreligger et godkendt projektforslag for det pågældende område), kan låne eller leje et gasfyr eller en varmepumpe, såfremt deres eksisterende gasfyr er udtjent, før end fjernvarmen er blevet udrullet.

I områder, der planlægges fjernvarmeforsynet, opfordres borgere, der ønsker fjernvarme, til at holde deres eksisterende varmeanlæg i drift så vidt muligt, indtil fjernvarmen forventeligt etableres.

Farum Fjernvarme vil stå for fjernvarmeudbygningen i den nordlige del af kommunen, mens Værløse Varmeværk og Vestforbrænding vil stå for fjernvarmeudbygningen i den sydlige del af kommunen. Fjernvarmeselskaberne har foreløbige planer for udvidelse af forsyningen, der løbende opdateres.

Foreløbig udbygningsplan
 • Rugmarken Nord

  Fjernvarme forventes etableret mellem udgangen af 2022 og medio 2023.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Rugmarken Syd

  Fjernvarme forventes etableret mellem udgangen af 2022 og medio 2023.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum SV

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2023 og primo 2024.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Stavnsholt Syd

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2023 og primo 2024.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum C

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2024 og primo 2025.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Overdrev, Øst

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2024 og primo 2025.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Stationsområde

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2024 og primo 2025.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Overdrev, Vest

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Hestetangshuse

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Perle Alle

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Furesø Marina

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Værløse Syd

  Fjernvarme forventes etableret fra 2022 til 2025.

  Det er Værløse Varmeværk og Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.

  Værløse Varmeværk planlægger udbygningen i følgende områder:
  - Mosegård Park (de parceller der ikke allerede har fjernvarme)
  - Drengevejene (de parceller der ikke allerede har fjernvarme)
  - Sækkedamsvej
  - Skovbakken, nordlige del af Nørreskovvang og Fiskebækvej, østlige ende af Nørrevænget

  Kontakt Værløse Varmeværk.

  Vestforbrænding planlægger udbygningen i de resterende dele af Værløse Syd.

  Kontakt Vestforbrænding.

 • Hareskovby

  Fjernvarme forventes etableret fra 2025.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Jonstrup, Midt

  Fjernvarme forventes etableret mellem udgangen af 2023 og medio 2025.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Værløse Nord

  Afklaringen af varmeløsning foreligger medio 2022, og forventeligt vil området kunne fjernvarmeforsynes fra 2024-2026.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Værløse Varmeværk og Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Værløse Varmeværk og Vestforbrænding.

 • Jonstrup, Øst

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Dalsø Park

  Mulighederne for en kollektiv varmeløsning belyses frem mod medio 2022.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Kirke Værløse

  Mulighederne for en kollektiv varmeløsning belyses frem mod medio 2022.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

Før den endelige beslutning om udbygning af fjernvarme træffes, skal fjernvarmeselskaberne udarbejde projektforslag med uddybende beregninger, der tager højde for lokale forhold, og som skal godkendes af Furesø Kommune.

En stor kundeforhåndsinteresse har positiv betydning for projekteringen, hvorfor det blandt andet derfor er muligt, at etablering af fjernvarme kan fremrykkes for givne områder. Det vil være muligt at følge opdateringer af udbygningsplanerne på fjernvarmeselskabernes hjemmesider, hvor det også er muligt at tilkendegive interesse for at få fjernvarme.

Læs mere om varmeplanen

Se Varmeplan 2022

Se bilagsrapport til varmeplanen

Varmeplan 2022

Varmeplanen har fokus på at udpege de områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme i de kommende år. Med varmeplanen udpeges også…

Hestetangsvej
Nyhed

Energirådgivning direkte ind i dit hus

Furesø Kommune tilbyder, at grundejerforeninger og andelsforeninger kan få besøg af en energirådgiver, som efter et oplæg kommer på besøg i fl ere af…

Energimarkedsplads 2019 - Borgere fik gode råd og ideer på Energimarkedspladsen i 2019. Der er Energimarkedsplads 2020 tirsdag den 25. februar.
Nyhed

Skal din virksomhed have en stand på Energimarkedsplads 2022?

Furesø Kommune søger virksomheder, der vil præsentere løsninger indenfor energirenovering og reduktion af energiforbrug i boliger, samt energiforsynin…