Nyhedsbrev om fjernvarme

Tjek om og hvornår, du kan få fjernvarme og skriv dig op til mere information.

Opdateret kort over varmeplanområder

Her kan du se status over udrulningen af varmeplan 2022. Tryk på "Signatur" for at få vist forklaring på farverne.

Farum og omegn (Farum Fjernvarme)
 • Rugmarken Nord

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028. 

  Rugmarken Nord

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Rugmarken Syd

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028.

  Rugmarken syd

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum SV

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028.

  Farum SV

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Stavnsholt Syd

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028.

  Stavnsholt Syd

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum C

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028. 

  Farum C

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Overdrev, Øst

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028.

  Farum Overdrev, Øst

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Stationsområde

  Projektforslag forventes udarbejdet i 2023. Fjernvarme forventes etableret mellem 2024 og 2028.

  Farum Stationsområde

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Overdrev, Vest

  Området skal i 2023 undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Farum Overdrev, Vest

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Hestetangshuse

  Området skal i 2023 undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Hestetangshuse

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Perle Alle

  Området skal i 2023 undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Perle alle

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Furesø Marina

  Området skal i 2023 undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Furesø Marina

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Farum Fjernvarme

Værløse og omegn (Vestforbrænding)
 • Værløse Syd

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarmeudrulningen forventes påbegyndt i uge 13-2024 og færdigetableret i uge 30-2025, i området nord for Kollekollevej og nord for S-banen frem mod Fiskebækvej. I området syd for Kollekollevej fra Gartnerkrogen til S-banen forventes udrulningen påbegyndt i uge 33-2024 og færdigetableret i uge 35-2025. I området afgrænset af Kollekollevej, baneleget og Ballerupvej forventes udrulning påbegyndt i uge 5-2025 og færdigetableret i uge 42-2026. Området mellem Ballerupvej, Kirke Værløsevej og Jomfrubakken følger efter med opstart på anlægsfasen i uge 37-2025 og færdiggørelse i uge 51-2026, og endelig får området nord for Kirke Værløsevej fjernvarme med påbegyndelse af udrulningen i uge 41-2025 og færdiggørelse i uge 1-2027.

  Værløse Syd

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelse af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. Kontakt Vestforbrænding.

 • Jonstrup, Midt

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes påbegyndt etableret i uge 38-2026 og færdigetableret i uge 52-2027.

  Jonstrup, Midt

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelsen af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. Jonstrup forsynes fra Ballerup. Kontakt Vestforbrænding.

 • Jonstrup, Øst

  Kortet skal være grønt (kortet revideres). Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes etableret i uge 38-2026 og færdigetableret i uge 52-2027.

  Jonstrup, Øst

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelse af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. Kontakt Vestforbrænding.

 • Dalsø Park

  Kortet skal være grønt (kortet revideres). Projektforslag forventes udarbejdet i slutningen af 2023 og politisk behandlet i begyndelsen af 2024. Området er nævnt som etape 2 i Vestforbrændings projektforslag. Fjernvarme forventes etableret fra 2025 til 2028.

  Dalsø Park

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Vestforbrænding.

 • Kirke Værløse og Laanshøj

  Kortet skal være grønt (kortet revideres). Projektforslag forventes udarbejdet i slutningen af 2023 og politisk behandlet i begyndelsen af 2024. Området er nævnt som etape 2 i Vestforbrændings projektforslag. Fjernvarme forventes etableret fra 2025 til 2028.

  Bebyggelserne (herunder Skovbrynet) langs Laanshøj Alle er alle omfattet af projektområdet. 

  Kirke Værløse og Laanshøj

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Vestforbrænding.

Værløse og omegn (Værløse Varmeværk)
 • Værløse Nord/ Fiskebækvej

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget.

  Fjernvarme forventes etableret fra 2024 til 2025.

  Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Værløse Varmeværk.

 • Drengevejene

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme er etableret i 2022.

  Drengevejene

  Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Værløse Varmeværk.

 • Mosegård Park

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme er etableret i 2023.

  Mosegård Park

  Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Værløse Varmeværk

 • Sækkedamsvej

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes etableret i 2024.

  Sækkedamsvej

  Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Værløse Varmeværk

Hareskovby (Vestforbrænding)
 • Hareskovby

  Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes etableret fra 2025-2028.

  Syd for Ring 4 er planlagt etableret i perioden fra uge 45-2025 til uge 25-2026. I Hareskovby mellem Ring 4 og Skovmose Alle påbegyndes anlægsarbejdet i uge 41-2026 og færdiggjort i uge 29-2028. Nord for Skovmose Alle påbegyndes udrulningen af fjernvarmenettet i den resterende del af Hareskovby i uge 41-2026 med forventet afslutning i uge 50-2028.

  Hareskovby

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelse af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. Udbygningen sker fra Gladsaxe. Kontakt Vestforbrænding.

Spørgsmål og svar om planer for fjernvarmeudbygning
 • Hvornår kan jeg få fjernvarme

  Ejendomsejere vil i december 2022 modtage et digitalt brev fra kommunen, hvor det fremgår, om de kan regne med at få fjernvarme eller ej, og hvor længe de i givet fald skal vente på fjernvarmen. 

  Du kan hurtigt få fjernvarme, hvis din ejendom ligger i et allerede fjernvarmeforsynet område.

  Bor du i et område, hvor der er vedtaget et projektforslag, kan du regne med at få fjernvarme inden for 5 år fra forslagets vedtagelse i Byrådet. Der vil senest i 2023 blive udarbejdet projektforslag for alle områder, der skal konverteres fra naturgas til fjernvarmeområder. Disse områder vil senest i 2028 få fjernvarme. Er dit område ikke planlagt fjernvarmeforsynet skal du finde alternative opvarmningsformer, da olie og naturgas udfases som individuel energikilde senest i 2035.

  Find dit boligområde på kortet her på siden og se, om der er planer for at udrulle fjernvarme til dit område eller om du skal overveje alternativer. 

 • Hvorfor er det ikke alle, der kan få fjernvarme

  Ifølge lovgivningen må der kun etableres fjernvarme, hvis der kan påvises en positiv samfundsøkonomi. Det er ikke alle steder, der kan etableres fjernvarme, som oftest fordi boligerne ligger spredt.

 • Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg ikke kan få fjernvarme

  Skal du udskifte dit naturgas- eller oliefyr og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, vil det være en mulighed at skifte til en luft til vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

  På SparEnergi.dk kan du læse mere om varmepumper og jordvarme.

 • Er det helt sikkert, at der kommer fjernvarme?

  Før fjernvarmeudbygningen kan realiseres, skal fjernvarmeselskabet udarbejde et projektforslag, der skal godkendes af kommunen, og i forlængelse heraf skal der opnås en tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen i området for at sikre økonomien i projektet.

 • Hvad er processen for at få et fjernvarmeprojekt godkendt og realiseret

  Før den endelige beslutning om udbygning af fjernvarme for det enkelte område træffes, skal fjernvarmeselskaberne udarbejde et projektforslag med udgangspunkt i de specifikke lokale forhold, rørdimensionering, fremløbstemperaturer, arealer til eventuelt varmeanlæg, m.m. Projektforslaget skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt og godkendes af Furesø Kommune, ligesom der skal sikres en tilstrækkelig tilslutning, før udbygningen kan påbegyndes.

 • Hvornår hører jeg noget fra fjernvarmeselskaberne

  Fjernvarmeselskaberne kontakter de berørte ejendomme med et konkret tilbud, så snart de enkelte projektforslag er godkendt. På fjernvarmeselskabernes hjemmeside findes også en blanket, hvor man kan registrere at man gerne vil tilslutte sig fjernvarmen.

 • Hvad hvis mit naturgasfyr bryder sammen, før end fjernvarmen kommer

  Fjernvarmeselskaberne arbejder på at kunne tilbyde overgangsløsninger, hvor ejendomsejere med gasfyr, der pludselig står af, får mulighed for at låne eller leje et gasfyr – eller hjælp til reparation af det eksisterende gasfyr – indtil de kan tilsluttes fjernvarmen.

  Det er uvist hvor lang tid en sådan låneaftale kan løbe. Fjernvarmeselskaberne vil først kunne tilbyde denne mulighed i det enkelte område, når der foreligger et godkendt projektforslag.

 • Hvornår kan vi som ejendomsejere få fjernvarme, er det i 2025 eller 2028?

  Når Furesø Kommune godkender et konkret projektforslag om fjernvarme, har fjernvarmeselskaberne 5 år til at udbygge og levere fjernvarme til borgerne i det konkrete område. Inden anlægsfasen påbegyndes skal arbejdet sendes i udbud, så en entreprenør kan gå i gang. I projektområderne vil der derfor gå mellem 1½ - 5 år fra projektforslaget er godkendt i Byrådet, til fjernvarmen kan tages i brug i ejendommene.

 • Kommer der restriktioner til boligejere med brændeovne

  Med lovændringen i ”Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse” kan kommunerne vælge at udarbejde forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse geografiske områder. Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

  Furesø Kommune har ikke taget stilling til, om der skal udarbejdes en forskrift med krav om udskiftning eller nedlæggelse af fyringsanlæg.

  Siden 1. august 2021 har det ikke været tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber ny bolig. Senest et år efter køb af ny bolig, skal brændeovne fra før 2003 være nedlagt eller erstattet med ny brændeovn.

 • Hvad sker der i 2030 når kommunen skal være CO2 neutral?

  Nej, der bliver ikke lukket for gassen i 2030 i Furesø Kommune. Furesø Byråd har en politisk ambition om at hele Furesø Kommune i 2030 er CO2-neutral, og at der arbejdes for at kilderne til opvarmningen er fossilfrie.

 • Er der tilslutningspligt

  Tilslutningspligten er bortfaldet.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her: