Spørgsmål og svar om planer for fjernvarmeudbygning
 • Kan jeg få fjernvarme - er der fjernvarme på vej - hvornår kan jeg få fjernvarme

  Du kan få fjernvarme, hvis din ejendom ligger i et fjernvarmeforsynet område. På siden om fjernvarme og naturgas kan du indtaste din adresse i kortet og se, hvilken varmeforsyning der gælder for dit område. 

  I de kommende år vil flere områder i Furesø Kommune blive tilbudt fjernvarme.

  Furesø Kommunes Varmeplan 2022 udpeger en række områder, som kommunen og fjernvarmeselskaberne vurderer fjernvarmeegnede, og som fjernvarmeselskaberne forventer at kunne tilbyde fjernvarmetilslutning til i løbet af de kommende år.

  Find dit boligområde på kortet her på siden og se, om der er planer for at udrulle fjernvarme til dit område eller om du skal overveje alternativer. 

 • Hvorfor er det ikke alle, der kan få fjernvarme

  Ifølge lovgivningen må der kun etableres fjernvarme i områder, hvor der kan gennem beregninger kan vises en positiv samfundsøkonomi. Derfor er det ikke alle steder, der kan etableres fjernvarme, selvom der er mange, der gerne vil have fjernvarme.

 • Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg ikke kan få fjernvarme

  Hvis du ønsker at skifte dit naturgas- eller oliefyr og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, vil det være oplagt at skifte til en luft til vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

  På SparEnergi.dk kan du læse mere om varmepumper og jordvarme.

 • Er det helt sikkert, at der kommer fjernvarme og er der garanti for, at fjernvarmen etableres

  Før fjernvarmeudbygningen kan realiseres, skal fjernvarmeselskabet udarbejde et projektforslag, der skal godkendes af kommunen, og i forlængelse heraf skal der opnås en tilstrækkelig stor tilslutning til fjernvarmen i området for at sikre økonomien i projektet. Tilslutningen skal typisk være omkring 60-70 %. Der er således ikke en garanti for udbygningen af fjernvarmen, men det er forventningen og den plan, der arbejdes for.

 • Hvad er processen for at få et fjernvarmeprojekt godkendt og realiseret

  Før den endelige beslutning om udbygning af fjernvarme for det enkelte område træffes, skal fjernvarmeselskaberne udarbejde et projektforslag, som indeholder mere omfattende beregninger af bruger- og samfundsøkonomi med udgangspunkt i de specifikke lokale forhold, rørdimensionering, fremløbstemperaturer, arealer til eventuelt varmeanlæg, m.m. Projektforslaget skal sammenlignet med relevante alternative være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige og godkendes af Furesø Kommune, ligesom der skal sikres en tilstrækkelig tilslutningsprocent, før udbygningen kan påbegyndes.

 • Hvornår hører jeg noget fra fjernvarmeselskaberne

  Fjernvarmeselskaberne kontakter de berørte ejendomme med et konkret tilbud, så snart de enkelte projektforslag er godkendt.

 • Hvad hvis mit naturgasfyr bryder sammen, før end fjernvarmen kommer

  Fjernvarmeselskaberne arbejder på at kunne tilbyde overgangsløsninger, hvor ejendomsejere med gasfyr, der pludselig står af, får mulighed for at låne eller leje et gasfyr – eller hjælp til reparation af det eksisterende gasfyr – indtil de kan tilsluttes fjernvarmen. Fjernvarmeselskaberne vil dog først kunne tilbyde denne mulighed i det enkelte område, når der foreligger et godkendt projektforslag.

 • Hvis alle områderne i varmeplanen udbygges med fjernvarme - hvor store bliver selskaberne

  Såfremt hele varmeplanen realiseres vil andelen af fjernvarme stige markant til ca. 80 % af ejendommene i hele Furesø Kommune. Det forventes at Farum Fjernvarme udvider i Farum-delen og at Værløse Varmeværk og Vestforbrænding udvider i Værløse-delen.

 • Hvornår kan vi som borgere få fjernvarme, er det i 2025 eller 2027 - eller er det elastik i metermål

  Når Furesø Kommune godkender et konkret projektforslag om fjernvarme, har fjernvarmeselskaberne 5 år til at udbygge og levere fjernvarme til borgerne i det konkrete område.

  Derfor afhænger det af hvornår fjernvarmeselskaberne indsender projektforslag og hvornår kommunen godkender dem.

 • Laanshøj/Kirke Værløse - hvorfor er Østre Kvarter ikke med i varmeplanen som kommende fjernvarmeområde

  Ved en fejl er Østre Kvarter i Laanshøj ikke medtaget i planen. Området med naturgasfyrede boliger på Laanshøj er omfattet af varmeplanen og som et kommende fjernvarmeområde.

 • Kommer der restriktioner til boligejere med brændeovne

  Med lovændringen i ”Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse” kan kommunerne vælge at udarbejde forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse geografiske områder. Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

  Furesø Kommune har ikke taget stilling til, om der skal udarbejdes en forskrift med krav om udskiftning eller nedlæggelse af fyringsanlæg.

  Siden 1. august 2021 har det ikke været tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber ny bolig. Senest et år efter køb af ny bolig, skal brændeovne fra før 2003 være nedlagt eller erstattet med ny brændeovn.

 • Bliver der lukket for gassen i Furesø Kommune, når I siger at kommunen skal være CO2 neutral i 2030

  Nej, der bliver ikke lukket for gassen i 2030 i Furesø Kommune. Furesø Byråd har en politisk ambition om at hele Furesø Kommune i 2030 er CO2-neutral, og at der arbejdes for at kilderne til opvarmningen er fossilfrie.

 • Er der tilslutningspligt

  Ved fjernvarmeudbygningerne bliver der ikke tale om tilslutningspligt. Konverteringen og tilslutningen til fjernvarme vil således ske på frivillig basis.

Du kan finde mere information hos Vestforbrænding og Farum Fjernvarme.

Vestforbrænding spørgsmål og svar

Farum Fjernvarme spørgsmål og svar

Furesø Kommune har med faglig bistand fra Ea Energianalyse og i samarbejde med Farum Fjernvarme, Værløse Varmeværk og Vestforbrænding som en del af Forslag til Varmeplan 2021 udarbejdet en plan for fjernvarmeudbygningen i de kommende år baseret på screeninger og analyser af 18 delområder.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Afholdte borgermøder

Er du interesseret i at læse mere om de borgermøder, der har været afholdt om fjernvarme - så se her.

Kort over varmeplan 2022

Alle 18 områder er blevet kategoriseret ud fra en trafiklysmodel:

 • Grønne områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2025, dog undtaget Dalsø Park og Kirke Værløse, som er fase 2 med implementering i 2025-2030. 
 • Gule områder skal afklares nærmere af fjernvarmeselskaberne.
 • Røde områder forventes ikke tilbudt fjernvarme. 

Furesø Kommune planlægger efter, at alle gule områder placeres enten i den grønne eller røde kategori så hurtigt som muligt og senest i 2023. Områderne flyttes herefter til grøn eller rød kategori, hvor grønne områder tilbydes fjernvarme inden 2027. Områder, der ikke er kategoriseret som enten grønne, gule eller røde, er ikke blevet screenet og forventes ikke at blive tilbudt fjernvarme.

Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

De lyseblå områder forsynes allerede i dag med fjernvarme, mens der foreligger godkendte projektforslag for de mørkeblå områder. Læs mere om de godkendte projektforslag her.

Fjernvarmen skal være et attraktivt og økonomisk tilgængeligt varmevalg, og derfor arbejder fjernvarmeselskaberne på nye modeller for investerings- og betalingsomkostninger. Fjernvarmeselskaberne er på vej med et koncept, hvor selskabet ejer installationen hos kunden, og hvor der i stedet betales et løbende abonnement for denne. Fjernvarmeselskaberne arbejder også på at etablere ordninger med lånefyr eller –varmepumper, hvor kommende forbrugere i områder udlagt til fjernvarme (dvs. når der foreligger et godkendt projektforslag for det pågældende område), kan låne eller leje et gasfyr eller en varmepumpe, såfremt deres eksisterende gasfyr er udtjent, før end fjernvarmen er blevet udrullet.

I områder, der planlægges fjernvarmeforsynet, opfordres borgere, der ønsker fjernvarme, til at holde deres eksisterende varmeanlæg i drift så vidt muligt, indtil fjernvarmen forventeligt etableres.

Farum Fjernvarme vil stå for fjernvarmeudbygningen i den nordlige del af kommunen, mens Værløse Varmeværk og Vestforbrænding vil stå for fjernvarmeudbygningen i den sydlige del af kommunen. Fjernvarmeselskaberne har foreløbige planer for udvidelse af forsyningen, der løbende opdateres.

Foreløbig udbygningsplan
 • Rugmarken Nord

  Fjernvarme forventes etableret mellem udgangen af 2022 og medio 2023.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Rugmarken Syd

  Fjernvarme forventes etableret mellem udgangen af 2022 og medio 2023.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum SV

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2023 og primo 2024.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Stavnsholt Syd

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2023 og primo 2024.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum C

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2024 og primo 2025.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Overdrev, Øst

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2024 og primo 2025.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Stationsområde

  Fjernvarme forventes etableret i løbet af 2024 og primo 2025.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Farum Overdrev, Vest

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Hestetangshuse

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Perle Alle

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Furesø Marina

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Det er Farum Fjernvarme, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Farum Fjernvarme.

 • Værløse Syd

  Fjernvarme forventes etableret fra 2022 til 2025.

  Det er Værløse Varmeværk og Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.

  Værløse Varmeværk planlægger udbygningen i følgende områder:
  - Mosegård Park (de parceller der ikke allerede har fjernvarme)
  - Drengevejene (de parceller der ikke allerede har fjernvarme)
  - Sækkedamsvej
  - Skovbakken, nordlige del af Nørreskovvang og Fiskebækvej, østlige ende af Nørrevænget

  Kontakt Værløse Varmeværk.

  Vestforbrænding planlægger udbygningen i de resterende dele af Værløse Syd.

  Kontakt Vestforbrænding.

 • Hareskovby

  Fjernvarme forventes etableret fra 2025.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Jonstrup, Midt

  Fjernvarme forventes etableret mellem udgangen af 2023 og medio 2025.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Værløse Nord

  Afklaringen af varmeløsning foreligger medio 2022, og forventeligt vil området kunne fjernvarmeforsynes fra 2024-2026.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Værløse Varmeværk og Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. Kontakt Værløse Varmeværk og Vestforbrænding.

 • Jonstrup, Øst

  Området skal undersøges nærmere, før den fremtidige varmeløsning fastlægges.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Dalsø Park

  Mulighederne for en kollektiv varmeløsning belyses frem mod medio 2022.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

 • Kirke Værløse

  Mulighederne for en kollektiv varmeløsning belyses frem mod medio 2022.

  Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

  Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.
  Kontakt Vestforbrænding.

Før den endelige beslutning om udbygning af fjernvarme træffes, skal fjernvarmeselskaberne udarbejde projektforslag med uddybende beregninger, der tager højde for lokale forhold, og som skal godkendes af Furesø Kommune.

En stor kundeforhåndsinteresse har positiv betydning for projekteringen, hvorfor det blandt andet derfor er muligt, at etablering af fjernvarme kan fremrykkes for givne områder. Det vil være muligt at følge opdateringer af udbygningsplanerne på fjernvarmeselskabernes hjemmesider, hvor det også er muligt at tilkendegive interesse for at få fjernvarme.

Læs mere om varmeplanen

Se Varmeplan 2022

Se bilagsrapport til varmeplanen

Energi i boligen

Vær opmærksom på, at din bolig kan være omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning

Du kan læse mere om tilslutningspligt og se, om din bolig er omfattet, her

BBR

Husk at rette din boligs oplysninger i BBR når du skifter varmeform.

Energi mærke hus

Varme og energi

Læs mere om varmeforsyning i Furesø Kommune og hvilke muligheder du som borger har for at skifte til en mere miljørigtig opvarmningsform eller energir…