Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig Ejerbolig Varme og energi Planer for fjernvarmeudbygning Hele Furesø

Hele Furesø

Kort over varmeplanområder

Her kan du se status over udrulningen af varmeplan 2022. Tryk på "Signatur" for at få vist forklaring på farverne.

Ejendomsejere har i december 2022 modtaget et digitalt brev fra kommunen, hvor det fremgår, om de kan regne med at få fjernvarme eller ej, og hvor længe de i givet fald skal vente på fjernvarmen.

Du har hele tiden haft mulighed for at få fjernvarme, hvis din ejendom ligger i et allerede fjernvarmeforsynet område.

Bor du i et område, hvor der er vedtaget et projektforslag, kan du regne med at få fjernvarme inden for 5 år fra forslagets vedtagelse i Byrådet. Der vil senest i 2024/2025 blive udarbejdet projektforslag for alle områder, der skal konverteres fra naturgas til fjernvarmeområder.  

For Farum kan der i øjeblikket ikke meldes noget ud om den fremtidige udrulning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal acceptere fusionen mellem Vestforbrænding og Farum fjernvarme før Vestforbrænding kan igangsætte arbejdet med gennemførslen af kommunens Varmeplan 2022 i Farum.  Der skal udarbejdes projektforslag for de resterende områder, og det skal vurderes, om fjernvarmen også kan udrulles i planens ”gule” områder.

Er dit område ikke planlagt fjernvarmeforsynet skal du finde alternative opvarmningsformer, da olie og naturgas udfases som individuel energikilde senest i 2035.

Find dit boligområde på kortet her på siden og se, om der er planer for at udrulle fjernvarme til dit område eller om du skal overveje alternativer. 

Ifølge lovgivningen må der kun etableres fjernvarme, hvis der kan påvises en positiv samfundsøkonomi. Det er ikke alle steder, der kan etableres fjernvarme, som oftest fordi boligerne ligger spredt.

Skal du udskifte dit naturgas- eller oliefyr og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, vil det være en mulighed at skifte til en luft til vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

På SparEnergi.dk kan du læse mere om varmepumper og jordvarme.

Før fjernvarmeudbygningen kan realiseres, skal fjernvarmeselskabet udarbejde et projektforslag, der skal godkendes af kommunen, og i forlængelse heraf skal der opnås en tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen i området for at sikre økonomien i projektet.

Før den endelige beslutning om udbygning af fjernvarme for det enkelte område træffes, skal fjernvarmeselskaberne udarbejde et projektforslag med udgangspunkt i de specifikke lokale forhold, rørdimensionering, fremløbstemperaturer, arealer til eventuelt varmeanlæg, m.m. Projektforslaget skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt og godkendes af Furesø Kommune, ligesom der skal sikres en tilstrækkelig tilslutning, før udbygningen kan påbegyndes.

Fjernvarmeselskaberne kontakter de berørte ejendomme med et konkret tilbud, så snart de enkelte projektforslag er godkendt. På fjernvarmeselskabernes hjemmeside findes også en blanket, hvor man kan registrere at man gerne vil tilslutte sig fjernvarmen.

Fjernvarmeselskaberne arbejder på at kunne tilbyde overgangsløsninger, hvor ejendomsejere med gasfyr, der pludselig står af, får mulighed for at låne eller leje et gasfyr – eller hjælp til reparation af det eksisterende gasfyr – indtil de kan tilsluttes fjernvarmen.

Det er uvist hvor lang tid en sådan låneaftale kan løbe. Fjernvarmeselskaberne vil først kunne tilbyde denne mulighed i det enkelte område, når der foreligger et godkendt projektforslag.

Når Furesø Kommune godkender et konkret projektforslag om fjernvarme, har fjernvarmeselskaberne 5 år til at udbygge og levere fjernvarme til borgerne i det konkrete område. Inden anlægsfasen påbegyndes skal arbejdet sendes i udbud, så en entreprenør kan gå i gang. I projektområderne vil der derfor gå mellem 1½ - 5 år fra projektforslaget er godkendt i Byrådet, til fjernvarmen kan tages i brug i ejendommene.

Med lovændringen i "Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse" kan kommunerne vælge at udarbejde forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse geografiske områder. Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Furesø Kommune har ikke taget stilling til, om der skal udarbejdes en forskrift med krav om udskiftning eller nedlæggelse af fyringsanlæg.

Siden 1. august 2021 har det ikke været tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber ny bolig. Senest et år efter køb af ny bolig, skal brændeovne fra før 2003 være nedlagt eller erstattet med ny brændeovn.

Nej, der bliver ikke lukket for gassen i 2030 i Furesø Kommune. Furesø Byråd har en politisk ambition om at hele Furesø Kommune i 2030 er CO2-neutral, og at der arbejdes for at kilderne til opvarmningen er fossilfrie.

Tilslutningspligten er bortfaldet.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Farum Fjernvarmes udbygningsplaner

Værløse Varmeværks udbygningsplaner

Vestforbrændings udbygningsplaner

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback