Skip til hoved indholdet

Værløse og omegn

Udrulningen af fjernvarme i Værløse er godt i gang, og det sker som en del af et samlede projektforslag, der udover Værløse også indeholder udbygningen af Jonstrup og Hareskovby. Der vil ved opstart på et nyt distrikt blive inviteret til orienteringsmøde. Projektforslaget udgør etape 1 i Værløse, der følges op af et nyt projektforslag for etape 2 (Kirke Værløse, Laanshøj og Dalsø Park) i løbet af 2024.

Udrulningen i Værløse udføres af Vestforbrænding med Per Aarsleff A/S som entreprenør. Mindre områder i Værløse er dog Værløse Varmeværks ansvar at udbygge. Det drejer sig om Drengevejene og Mosegård Park, som allerede har fået fjernvarme, samt Fiskebækvej og Sækkedamsvej, hvor der er fuld gang i udrulningen, som for begge områders vedkommende forventes færdige med årets udgang.

Furesø Kommune har lejet 3 arealer ud til midlertidige pladser til brug for entreprenøren til oplag af materiel og jord. Disse pladser ligger ved Skovstien, Bavnestedet og Kirke Værløsevej/Dalsø Park. Sidstnævnte forventes tidligst taget i brug i 2025.

I Værløse Syd er projektforslaget for etape 1 delt op i 5 udrulningsdistrikter. Distrikt 8.21.1, Kollekollevej Nord (2024-2025), Distrikt 8.21.2, Kollekollevej Syd (2024-2025), Distrikt 8.21.3, Kollekollevej Vest (2026), Distrikt 8.21.4, Kirke Værløsevej Syd (2026) og Distrikt 8.21.5, Kirke Værløsevej Nord (2026-2027).

Under arbejdet med udrulningen af fjernvarme vil der løbende blive orienteret om trafikomlægninger m.m.

De nøjagtige driftsinddelinger og udruldningstidspunkter for etape 1 og 2 kan ses på Vestforbrændings hjemmeside.


Udbygningsplaner

Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarmeudrulningen forventes påbegyndt i uge 13-2024 og færdigetableret i uge 30-2025, i området nord for Kollekollevej og nord for S-banen frem mod Fiskebækvej. I området syd for Kollekollevej fra Gartnerkrogen til S-banen forventes udrulningen påbegyndt i uge 33-2024 og færdigetableret i uge 35-2025.

I området afgrænset af Kollekollevej, baneleget og Ballerupvej forventes udrulning påbegyndt i uge 5-2025 og færdigetableret i uge 42-2026. Området mellem Ballerupvej, Kirke Værløsevej og Jomfrubakken følger efter med opstart på anlægsfasen i uge 37-2025 og færdiggørelse i uge 51-2026, og endelig får området nord for Kirke Værløsevej fjernvarme med påbegyndelse af udrulningen i uge 41-2025 og færdiggørelse i uge 1-2027.


Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelse af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. 

 

Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes påbegyndt etableret i uge 38-2026 og færdigetableret i uge 52-2027.


Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelsen af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. Jonstrup forsynes fra Ballerup.

Kortet skal være grønt (kortet revideres). Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes etableret i uge 38-2026 og færdigetableret i uge 52-2027.


Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området og det er fra deres opdaterede tidsplan ovenstående datoer for påbegyndelse af anlægsarbejdet og forventet sluttidspunkt for færdiggørelsen stammer. 

Kortet skal være grønt (kortet revideres). Projektforslag forventes udarbejdet i slutningen af 2023 og politisk behandlet i begyndelsen af 2024. Området er nævnt som etape 2 i Vestforbrændings projektforslag. Fjernvarme forventes etableret fra 2025 til 2028.


Det er Vestforbrænding, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.

Kortet skal være grønt (kortet revideres). Projektforslag forventes udarbejdet i slutningen af 2023 og politisk behandlet i begyndelsen af 2024. Området er nævnt som etape 2 i Vestforbrændings projektforslag. Fjernvarme forventes etableret fra 2025 til 2028.

Bebyggelserne (herunder Skovbrynet) langs Laanshøj Alle er alle omfattet af projektområdet. 


Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget.

Fjernvarme forventes etableret fra 2024 til 2025.


Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. 

Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme er etableret i 2022.


Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. 

Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme er etableret i 2023.


Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området.

Projektforslag er udarbejdet og politisk vedtaget. Fjernvarme forventes etableret i 2024.


Det er Værløse Varmeværk, der planlægger fjernvarmeudbygningen i området. 

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Farum Fjernvarmes udbygningsplaner

Værløse Varmeværks udbygningsplaner

Vestforbrændings udbygningsplaner

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback