Vi foretager altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden vi beslutter, om du kan få tilbudt en plejebolig.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

 • Du har en væsentlig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse
 • Dine og/eller din ægtefælles ressourcer slår ikke til i det daglige
 • Du har behov for hjælp døgnet rundt
 • Du kan ikke få dækket dit behov for pleje og hjælp gennem leverandører af hjemmepleje
 • Din evne til at tage vare på dig selv er væsentligt nedsat.

Din ægtefælle/samlever har mulighed for at flytte med i plejeboligen.

 • Hvordan søger jeg?

  Indledningsvis kontakter du Visitationen i Furesø Kommune - se kontaktoplysningerne nederst. Sammen planlægger vi et besøg i dit hjem, hvor vi foretager en helhedsvurdering af din situation. Under besøget underskriver du en ansøgning om plejebolig, som Visitationen efterfølgende vurderer. Du får en skriftlig afgørelse på din ansøgning.

  Vi anbefaler, at din familie eller andre også deltager, når vi besøger dig.

   

 • Plejehjem i Furesø Kommune

  Du finder en beskrivelse af kommunens fire plejehjem på deres egne hjemmesider. 

  Plejehjemmet Lillevang

  Plejehjemmet Solbjerghaven

  Plejehjemmet Svanepunktet

  Ryetbo Plejehjem

 • Plejehjemsoversigten

  På plejehjemsoversigten kan du i øvrigt få information om alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i hele Danmark.

 • Tildeling af plejebolig

  Når din ansøgning er godkendt, bliver du skrevet på venteliste.

 • Plejeboliggarantien

  Hvis du søger en vilkårlig plejebolig i Furesø Kommune, optages du på den generelle venteliste. Dermed har du garanti for at modtage et tilbud om plejebolig i et af kommunens fire plejehjem - Ryetbo, Lillevang, Solbjerghaven eller Svanepunktet - inden for to måneder fra godkendelsesdatoen.

  Loven om boliggaranti gælder ikke, hvis du har søgt om en specifik plejeboligenhed og er på venteliste til denne.

 • Plejebolig i en anden kommune

  Hvis du er godkendt til plejebolig i Furesø kommune, har du mulighed for at søge en plejebolig i en anden kommune. Det er en forudsætning, at du opfylder kriterierne for at blive godkendt til en plejebolig både i Furesø kommune og i tilflytningskommunen.

 • Plejebolig i Furesø kommune, hvis jeg bor i en anden kommune

  Din hjemkommune skal godkende dig til plejebolig først og sender derefter din ansøgning videre til Furesø Kommune. Vi sender dig en skriftlig afgørelse, når vi har vurderet din ansøgning.

Vores kerneopgave på plejehjemmene

Vores kerneopgave er: Vi understøtter borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv - hele livet. Vi tager udgangspunkt i Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. I vores daglige arbejde vil du opleve, hvordan værdier, viden, samarbejde, udvikling og trivsel hele tiden er i spil. Vi arbejder målrettet med at skabe en meningsfuld dagligdag for vores beboere med udgangspunkt i deres livshistorie og ønsker for hverdagen. Vi arbejder aktivt med Tom Kitwoods tanker om ”Personcentreret omsorg” hvor personen kommer før diagnosen. Al personale undervises derfor i denne metode, for at skabe livskvalitet for vores beboere. Kommunikation og omsorg tager udgangspunkt i beboernes selvbestemmelse og livskvalitet, samt beboernes og de pårørendes forventninger, ønsker, forudsætninger og ikke mindst kerneopgaven. Delegering af opgaver ud fra kontaktpersonsprincippet, den enkeltes faglige kompetencer, og beboernes kompleksitet, er højt prioriteret. Vi arbejder målrettet og engageret i forhold til beboernes behov og opgaverne, og vi påtager os et ansvar og siger fra ved manglende kompetencer. Vi er forandringsvillige og deltager aktivt i kvalitetssikring og -udvikling for at opnå det gode beboerforløb. Et godt beboerforløb betyder bl.a. for os, at vi arbejder ud fra et helhedsorienteret, aktiverede og inddragende sigte med udgangspunkt i beboeres ressourcer (funktionsniveau), ønsker og behov.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Del: