Topbillede til fanebladet borger

Affald og genbrug

Skraldeposer
I Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet i Furesø Kommune.

Det genanvendelige affald, som vi sorterer fra restaffaldet, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materieler og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet bl.a. ved at udlede mindre CO2.

Læs mere om genanvendelse og genbrug af affald på www.kendditaffald.dk.

Farum genbrugsstation får ny indretning – og holder lukket den 6. december 2016

I starten af december 2016 får Farum Genbrugsstation nye porte, miljøvenligt LED lys samt  nye skilte og zoneinddeling, for at gøre det lettere for dig at sortere dit affald rigtigt.

Samtidig vendes kørselsretningen, således, at det, der tidligere var indkørsel, bliver udkørsel og omvendt. Det skyldes, at genbrugsstationen dermed kan indrettes smartere, så man kan køre rundt på pladsen flere gange, uden at skulle køre ud og ind, som det er i dag.

Vær derfor ekstra opmærksom på at vælge den rigtige indkørsel, næste gang du kører på genbrugsstationen.

Kørselsretningen vendes tirsdag den 6. december 2016, hvor vi desværre er nød til at holde lukket.

Har du spørgsmål eller kommentarer til genbrugsstationens make-over, så henvend dig til en af medarbejderne på pladsen, eller skriv en kommentar her på siden.

Vestforbrænding henter dit affald

Den 1. marts 2015 overtog Vestforbrænding driften og udviklingen af affaldsområdet i Furesø Kommune. Affaldsgebyrerne vil fortsat blive opkrævet via ejendomsskattebilletten. På Vestforbrændings selvbetjeningsløsning kan du se og ændre eksempelvis tømmedage eller anmelde afvigelser.

Hvis du har spørgsmål om genbrug og afhentning af affald, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice.

Kun spørgsmål vedrørende bygge- og anlægsaffald skal stadig rettes direkte til kommunen.


Takster

Øvrige tømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.839 kr.

Alm. ugetømning af spand el. papirsæk (125 l el. 140 l): 1.188 kr.

Samlet pris: 3.027 kr.

 

Grundgebyret er et samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til
farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.839 kr.

14-dages tømning af spand/papirsæk: 594 kr.

Samlet pris:  kr. 2.433

 

Grundgebyret er obligatorisk, uanset om man har almindelig ugetømning eller 14-dages tømning af spand eller papirsæk. Grundgebyret er et samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

14-dages tømning af spand eller papirsæk 594 kr.

240 l spand 2.280 kr.

Minicontainer med ugetømning 2.280 kr.

400 l minicontainer 2.688 kr.

660 l minicontainer 3.919 kr.

660 l minicontainer tømning hver anden uge 1.960 kr.

660 l minicontainer 2 tømninger per uge: 7.838 kr.

660 l minicontainer 3 tømninger per uge: 11.757 kr.

800 l minicontainer 4.329 kr.

4 m3 container 19.000 kr.

6 m3 container 22.852 kr.

8 m3 container 26.460 kr.

8 m3 container 2 tømninger per uge: 56.572 kr.

10 m3 container 31.872 kr.

12 m3 container 43.344 kr.

12 m3 container dobbelttømning 86.688 kr.

14 m3 container: 42.096kr.

16 m3 container: 45.704kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 21.875 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger per uge: 43.750 kr.

Ekstrasække, pr. stk.: 31 kr.

 

Særgebyr

Fradrag for egen 660 l minicontainer, pr. stk.:  186 kr.

 

Sidst opdateret 02. december 2016

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til
kundeservice@vestfor.dk

www.vestfor.dk


Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.