Skip til hoved indholdet

Spejdergrunden - Kollekollevej 31-39

Mange Værløseborgere lægger hver morgen og eftermiddag vejen forbi Kollekollevej 39. Området står i dag tomt men har i en årrække været benyttet til blandt andet spejderhytter og enfamilieshuse med kommunale funktioner. Området ligger 200 meter fra Værløse Station mellem togbanen og Kollekollevej.

Spejdergrunden er udlagt til centerformål i form af blandt andet kontor og etageboliger. Byggeriet må maksimalt have tre etager. Med lokalplan 158 anvendes kommuneplanens mulighed for en bymæssig anvendelse af området, da det ligger nær stationen.

Det kommende byggeri skal i følge lokalplan 158 adskille sig fra det omkringliggende boligkvarter, og området skal markere starten på byens centrum.

Ved at placere byggeriet relativt tæt ved og parallelt med Kollekollevej, vil byggeriet visuelt indsnævre vejen og bidrage til at nedtone vejens præg af gennemfartsvej. Fremtidige ændringer på Kollekollevej skal desuden foranlede en smidig trafikafvikling til og fra grunden samt bidrage til at fartgrænserne overholdes. Samtidig vil muligheden for en supplerende vejtilslutning til Stiager blive undersøgt.

Det er et krav til bygherren, at den nye ejendom lever op til kommunens Arkitektur- og Byrumsstrategi, ligesom kommunens bæredygtighedskrav (jf. kommuneplanen) skal følges.

Lokalplanen for Etagebyggeri på Kollekollevej blev endeligt vedtaget af Furesø Byråd den 31. maj 2023.

Lokalplan 158 - etagebyggeri

Muliggør en bygning, der giver sammenhæng til det omkringliggende område, og kravet om beplantede kantzoner er med til at sikre overgangen fra offentlig vej til privat etagebebyggelse.

Om Kollekollevej 39 v. Generous Development

Vil du følge med i processen omkring borgerinddragelse og inviteres til arrangementer, så følg med på denne side og tilmeld dig nyhedsbrevet.

Lokalplaner

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback