Skip til hoved indholdet
    Hjem Vær med Udvikling af Furesø Plan- og Agenda 21-strategi

Plan- og Agenda 21-strategi

Byrådet har d. 12. oktober 2023 endeligt vedtaget Plan- og Agenda 21-strategien ”Furesø på forkant". Strategien er den overordnede politiske vision for Furesø Kommune og danner afsæt for den kommende kommuneplan.

Om strategien

Kommuner skal ifølge planloven offentliggøre en strategi (Planstrategi) for kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til den grønne omstilling og bæredygtige udvikling (Agenda 21-strategi). Dette bør ske i første halvdel af byrådsperioden.

En planstrategi skal ifølge planloven beskrive;

  • de emner, der ønskes revideret i den kommende kommuneplan (Kommuneplan 2024)
  • de overordnede myndigheders planlægning af betydning for kommunen
  • den planlægning, der er foregået i kommunen siden sidste revision af kommuneplanen
  • en vurdering af udviklingen i øvrigt.

Agenda 21-strategien skal redegøre for kommunens arbejde med at mindske miljøbelastning, herunder særligt CO2-reducerende indsatser for klimaet, fremme bæredygtig byudvikling, biodiversitet, inddrage borgere og erhvervslivet samt fremme samspillet mellem beslutninger vedr. miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Agenda 21- strategien er indarbejdet i planstrategien

Formålet med en planstrategi er, at sætte retning for Furesø Kommunes fysiske planlægning og arealudvikling. Planstrategien har et 12-årigt tidsperspektiv og skaber dermed rammen for kommunens arealplanlægning og fysiske sammenhænge på langt sigt. Dermed er planstrategiens rolle at sikre en samlet plan for kommunens udvikling, hvor mange hensyn skal varetages. Det handler om fx placering af kultur- og fritidstilbud, erhvervsudvikling, fortætning i byområder mv.

Planstrategien skal belyse de emner der ønskes tages op i den kommende kommuneplan, samt pege på konkrete indsatser der vil blive indarbejdet. Arbejdet med planstrategien giver dermed anledning til dialog om ønsker til kommunens fysiske udvikling – både her og nu og på den lange bane.

Furesø Kommune har sat sig et mål om at være klimaneutral i 2030, og derfor har Plan- og Agenda 21-strategien særligt fokus på klima, herunder de CO2-reducerende tiltag fra Klimaplanen og på den grønne omstilling, som den fysiske planlægning kan bidrage med at realisere.

”Furesø på Forkant” er opdelt i to dele. Første del er beskrivende afsnit om Furesø Kommune og dens stærke lokalsamfund samt to større byer. I anden del præsenteres byrådets visioner for den fysiske planlægning i Furesø under temaerne ”Sammenhængende byplanlægning”, Grøn og oplevelsesrig”, og ”Klimaneutral og robust”.

Med vedtagelse af Plan- og Agenda 21-strategien blev det samtidigt besluttet, at det bliver en fuld revision af den kommende kommuneplan. Det giver mulighed for at lave en åben proces med udgangspunkt i de emner som bl.a. Plan- og Agenda 21-strategien og borgerinddragelsen sætter fokus på. Der vil også i arbejdet med den kommende kommuneplan fokuseres på at forbedre den digitale fremstilling.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback