Skip til hoved indholdet
  Hjem Vær med Udvikling af Furesø Furesø Skatepark Ordensregler, parkering, vedligeholdelse mv.

Ordensregler, parkering, vedligeholdelse mv.

Hermed følger udkast til et sæt ordensregler for brugen af skateparken.

Ordensregler


 • Åbningstider: alle dage fra 9-21
 • Der må kun anvendes rulleskøjter, løbehjul eller skateboards i skateparken
 • Benyt hjelm
 • Affald skal smides i skraldespandene
 • Tag hensyn til hinanden
 • Der må ikke ryges eller drikkes alkohol på skateparken
 • Sid ikke på ramperne. Sid på skrænterne. De er indrettet til det
 • Der må ikke afspilles musik på boomboxes eller lignende
 • Al hærværk vil blive politianmeldt
 • Brugerne er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande ved grov uagtsomhed
 • Idrætsanlægget er ikke erstatningsansvarlige for bortkomne ting samt for uheld o.l.
 • Brugen af anlægget er på eget ansvar

Dertil gælder ”Ordensbekendtgørelsen”. Ordensbekendtgørelsen er en lov, der gælder for alle områder, hvor der er offentlig adgang – som fx parker, grønne områder, veje, stier og pladser. Den siger bl.a., at det er forbudt at slås, råbe, skrige eller på andre måder forstyrre den offentlige orden. Ordensbekendtgørelsen kan suppleres med særlige regler, der er nødvendige i et område. Politiet kan udstede bøder, hvis man overtræder reglerne i Ordensbekendtgørelsen.

Vedligeholdelse, renholdelse og tilsyn af skateparken

Kommunen varetager al vedligeholdelse af skateparken. Det forventes ikke, at der vil være vedligeholdelse på anlægget de første 8-10 år, men det vil løbende blive vurderet ved det årlige tilsyn af skateparken, om der er brug for reparationer. Dertil reagerer kommunen på henvendelser fra brugerne om fejl eller mangler.

Kommunen har ligeledes ansvaret for at renholde anlægget. Det vil kommunens driftsgård gøre efter en fast plan og hvis der opstår ekstraordinært behov for dette. Der vil blive opsat skraldespande, som kommunen ligeledes tømmer efter en fastlagt plan.

Kommunen har ansvaret for at gennemføre de lovpligtige tilsyn af skateparken.

Toiletfaciliteter

På nuværende tidspunkt er der ikke toiletfaciliteter i tilknytning til anlægget. På sigt skal bygning 305/pilothotellet indeholde foreningsfaciliteter, herunder toiletfaciliteter til brugerne. Klargøringen af bygn. 305/pilothotellet til at kunne rummer foreningerne er en del af udviklingsprojektet for flyvestationen.

P-pladser

Der er 23 kommunale p-pladser og 3 handicapparkeringer mellem bygning 305/pilothotellet og Hangar 2, som kan benyttes af skaterne. Det er kommunens vurdering, at de eksisterende p-pladser er tilstrækkelige for den almindelige brug af skateparken.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback