Skip til hoved indholdet
    Hjem Vær med Udvikling af Furesø Flyvestation Værløse Flyveaktiviteter Veteranfly

Veteranfly

Hangar 2 danner rammer om bl.a. formidling af forskellige flyvehistoriske aktiviteter. Som led i formidlingen arbejder Foreningen Hangar 2 på, at hangaren kan blive hjemsted for enkelte flyveklare veteranfly med historisk tilknytning til Flyvestationen. Allerede nu er det muligt for veteranfly at lette og lande fra en græsbane på Flyvestationen i begrænset omfang.

Når du anvender Flyvestationen til gå-, cykel-, løbeture eller lignende aktiviteter, kan du opleve para- og hangglidere samt forskellige typer af modelfly i luften over dig. En sjælden gang vil du også støde på et veteranfly, der starter og letter fra Flyvestationen.

Der er offentlig adgang til Flyvestationens store åbne Slette, og det omfatter også de arealer, hvorfra der foregår flyveaktiviteter. Da hegning på Flyvestationen skal undgås, betyder det, at færdsel og flyveaktiviteter skal ske med gensidig respekt for hinanden, så alle kan få glæde af Flyvestationen.  

Flyvning på Flyvestationen skal i mange tilfælde godkendes af Naturstyrelsen som grundejer. Se regler for færdsel.

Nogle former for organiseret flyvning kan også kræve myndighedstilladelse fra Furesø Kommune. 

Veteranfly

I Hangar 2 foregår bl.a. formidling af flyvehistoriske aktiviteter med udstilling af museums- og veteranfly. Det er muligt at se fly, materiel og effekter fra dengang Flyvestation Værløse var operativ. Hangaren er samtidig et levende værksted, hvor der istandsættes fly, flydele, motorer mv. Der arrangeres også events og skoletjenester.

Hangaren er åben for offentligheden. Se mere på Værløse Flyhistoriske Hangars hjemmeside

Som et led i formidlingen af det levende værksted ønsker Foreningen Hangar 2 at tilknytte et antal flyvedygtige fly til hangaren, som kan få lov at flyve fra Flyvestationen.

Som hovedregel kræver ændret anvendelse af ubebyggede arealer, herunder flyvning, tilladelse fra kommunen efter planlovens landzonebestemmelser.

Ifølge klagenævnets praksis er der imidlertid en nedre grænse for, hvornår flyvning kræver kommunens tilladelse. Klagenævnet har i tidligere sager om flyvning i landzone afgjort, at 15 flyvninger om året (30 operationer) ikke kræver landzonetilladelse.

Det betyder, at Foreningen Hangar 2 kan flyve med veteranfly i begrænset omfang uden kommunens tilladelse.

Naturstyrelsen har som grundejer givet foreningen lov til at etablere græsbanen og flyve fra Flyvestationen på visse betingelser.

Alle flyvninger skal overholde de almindelige bestemmelser for Civil Luftfart.

Start- og landingsbanen er en græsbanen på 20 x 500 m, der ligger på Sletten mellem Hangar 2 og den store asfalterede bane.

landingsbanen

Tilbage i juli 2018 søgte Foreningen Hangar 2 om landzonetilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen i større omfang end de 15 flyvninger, der er umiddelbart tilladt. Naturstyrelsen bakkede som grundejer op om idéen.

Det daværende udvalg for byudvikling og bolig besluttede på udvalgsmøde den 16. januar 2020 at give tilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen på forskellige betingelser.

Forud for udvalgets beslutning havde der været afholdt borgermøde, og kommunens forvaltning havde foretaget naboorientering/-høring.

I april 2020 fik foreningen tilladelse til 200 flyvninger om året (200 starter og 200 landinger) med maksimalt 35 flyvninger pr. måned. 200 flyvninger svarer til 400 operationer.

DN Furesø og Dansk Botanisk Forening klagede over tilladelsen til Planklagenævnet. Den 14. januar 2022 ophævede klagenævnet tilladelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen.

Nævnet mener ikke, at kommunen har foretaget en tilstrækkelig vurdering af aktiviteternes påvirkning af fugle på Flyvestationen.

Kommunen er nu i dialog med foreningen og Naturstyrelsen om det videre forløb.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback