Skip til hoved indholdet
  Hjem Vær med Rådgivende udvalg Boligsociale udfordringer

Boligsociale udfordringer

Læs mere om arbejdet i det rådgivende udvalg for boligsociale udfordringer i Furesø Kommune.

Baggrund

I Furesø Kommune er der en stor opmærksomhed på, at kommunens forskellige by- og boligområder udvikler sig balanceret. Særligt har kommunen en stor opgave i forhold til de almene boligområder, som udgør 28 % af kommunens boligmasse og dermed danner rammen for mange furesøborgeres hverdag.

Derfor har byrådet nedsat et udvalg for boligsociale udfordringer som skal se mere detaljeret på udfordringerne, og afklare hvilke handlemuligheder kommunen skal arbejde med for at finde nye løsninger og sikre attraktive og trygge almene boligområder.

Det boligsociale udvalg har arbejdet med emner som

 • Forskønnelse og ændringer af bygningsmassen og boligområderne
 • Tiltag, der kan fremme stærke lokalsamfund og en balanceret beboersammensætning
 • Styrke fællesskaberne og sikre gode, trygge og attraktive boligområder

Udvalgets formål

- Afdække og beskrive de boligsociale udfordringer i kommunens boligområder med særlig fokus på de områder, hvor udfordringerne forekommer størst.

- Komme med anbefalinger til, hvordan kommunen på kort, mellemlangt og langt sigte kan sikre stærke lokalsamfund, en balanceret beboersammensætning og trygge rammer i vores almene boligområder.

Læs det vedtaget kommissorium for 17.4 udvalget nederst på siden.

Medlemmer af udvalget

Udvalget er sammensat af eksperter og ressourcepersoner med ekspertise og langvarig erfaring fra den almene bolig-sektor samt repræsentanter fra Furesø Byråd:

Ressourcepersoner fra boligselskaberne i Furesø

 • Jette Aistrup (VAB)
 • Henrik Haugaard (Furesø Boligselskab)
 • Christina Iversen (Furesø Boligselskab)
 • Mette Møllerhøj (Direktør Lejerbo)

Eksterne ressourcepersoner med særlig ekspertise

 • Birgitte Mazanti (Centerleder i Center for boligsocial udvikling)
 • Sanne Kjær (Kundedirektør i KAB)
 • Solveig Tingey (Cheføkonom i BL)
 • Ellen Højgaard Jensen (Direktør i Dansk Byplanlaboratorium og bestyrelsesmedlem i SAB)

Ressourcepersoner bosiddende i Furesø

 • Mohammed Hamouti (Beboer Farum Midtpunkt, leder af boligsocial helhedsplan og erfaring med boligsocialt arbejde)
 • Søren Bech (Ingeniør, tidligere almen beboer, erfaring fra boligselskab og kommune)

Repræsentanter fra Furesø Byråd

 • Ole Bondo Christensen (A)
 • Susanne Mortensen (C)
 • Lene Bang (A)
 • Tine Hessner (B)
 • Lars Carpens (V) 

Fakta om almene boliger i Furesø

 • Der er 45 almene boligafdelinger med næsten 5.000 boliger fordelt på syv boligorganisationer.
 • De ca. 5.000 boliger huser ca. 10.000 furesøborgere.
 • De almene boliger udgør 28 pct. af den samlede boligmasse i kommunen.
 • 62 pct. af boligerne ligger i Farum, mens 38 pct. af boligerne er i Værløse.
 • 90 pct. af de almene boliger i Furesø Kommune er familieboliger, 3 pct. er ungdomsboliger og 7 pct. er ældreboliger.
 • De fleste almene boliger i Furesø er bygget i 50’erne, 60’erne og 70’erne.

Rapport fra rådgivende udvalg

file-pdf

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback