Skip til hoved indholdet

2019: Skole- og daginstitutionsdistrikter

Furesø Kommune nedsatte i sommeren 2019 et rådgivende udvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter.

Udvalgets formål

 • Fremkomme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en balanceret sammensætning af eleverne på de enkelte skoler, som afspejler kommunens mangfoldighed. Herunder kan en vurdering af skoledistrikter indgå som en mulighed.
 • Fremkomme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en mere ensartet fordeling af skolevæsenets opgaver på alle kommunens skoler.
 • Formulere anbefalinger som kan sikre og understøtte gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole og mellem skole og FFO/fritidstilbud.

Sammensætning af udvalget

 Forældrerepræsentanter:

 • Rasmus Dahl, Lyngholmskolen
 • Karin Alsø, Stavnsholtskolen
 • Lars Bech Pedersen, Søndersøskolen
 • Sussy Hasle Hansen, Lille Værløse Skole
 • Gitte Kaiser, Paletten
 • Sofie Holst Gundersen, Børnehuset Egetræet

Elevrepræsentanter for Fælleselevrådet:

 • Nadia Holm Kristensen, Stavnsholtskolen
 • Jonas Dong Nyborg Rasmussen, Lille Værløse Skole

Fagpersoner:

 • Henrik Hansen, skoleleder på Stavnsholtskolen
 • Anne Thulin Skydt, dagtilbudsleder i børnehaven Røde Sol
 • Louise Brandt, medarbejderrepræsentant fra Furesø Lærerkreds
 • Jane Hansson, medarbejderrepræsentant fra BUPL

Politikere:

 • Susanne Mortensen (C)
 • Bettina Ugelvig (A)
 • Jesper Larsen (V)
 • Helle Vallentin (Ø)
 • Henrik Poulsen (A) (formand for arbejdsudvalget)

Udvalgets møder

13. juni 2019: 1. møde. Indkredsning af udvalgets opgaver

26. august 2019: 2. møde. Mere viden og flere nuancer på udvalgets opgaver

16. september 2019: 2. møde. Mulige veje at gå og foreløbige idéer

28. oktober 2019: Åben borgerworkshop. Flere idéer og behandling af idéer

11. november 2019: 4. møde. Behandling af idéer og input til arbejdsudvalgets oplæg til politisk niveau

13. januar 2020: Samrådsmøde. Skolebestyrelserne, daginstitutionsbestyrelser, USU og UDF drøfter arbejdsudvalgets oplæg

20. februar 2020: 5. og sidste møde. Justering af anbefalinger pba. tilbagemeldinger fra 1. behandling i USU samt samrådsmødet

Udvalgets rolle

Udvalget er rådgivende over for udvalget for skole og ungdomsuddannelse.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback