Gå til sidens indhold

Vær at vide om valg

Her kan du læse meget mere og få svar på dine spørgsmål vedrørende valg.

Afstemning på valgdagen
 • Kan jeg skifte valgsted?

  Du kan søge om at skifte valgsted, hvis det er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Du kan finde en blanket på denne side, når næste valg nærmer sig.

 • Hjælp til at stemme

  Har du brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp af 2 tilforordnede på valgstedet. Du har også mulighed for at udpege den ene af personerne selv.

  Har du en synlig eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at nøjes med at udpege din egen personlige hjælper. Det betyder, at der ikke behøver en tilforordnet med i valgboksen.

 • Valgsteder i Furesø Kommune

  Værløsehallen 
  Stiager 8
  3500 Værløse

  Teatersalen 
  Kulturhuset
  Stavnsholtvej 3
  3520 Farum

  Farum Arena
  Stavnsholtvej 41
  3520 Farum

  Solvangskolens hal
  Nordtoftevej 58
  3520 Farum

  Hareskovhallen 
  Månedalstien 8
  3500 Værløse

  Søndersøhallen 
  Kirke Værløsevej 50
  3500 Værløse

  Jonstrup Gl. Seminarium 
  Jonstrupvangvej 150, indgang I
  3500 Værløs

Brevstemmer
 • Hvornår kan jeg afgive min brevstemme

  Til valg kan du afgive en brevstemme, hvis du er forhindret i at møde op på valgdagen. I Furesø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på biblioteket i Værløse og Farum.

  Alle kan brevstemme. Du kan også brevstemme flere gange, hvis du f.eks. har fortrudt dit første valg. Det vil altid være den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du har brevstemt, kan du ikke også stemme på valgdagen. Husk at medbringe legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

  Det vil være muligt at brevstemme fra mandag den 15. april 2019. Du kan stemme på følgende tidspunkter:

  Værløse:

  Mandag: kl. 10 – 18

  Tirsdag: kl. 10 – 14

  Onsdag: kl. 10 – 14

  Torsdag: kl. 10 – 18

  Fredag: kl 10 – 14

  Lørdag: kl 10 -14

  Farum:

  Mandag: kl. 10 – 18

  Tirsdag: kl. 10 – 18

  Onsdag: kl. 10 – 18

  Torsdag: kl. 10 – 18

  Fredag: kl 10 – 18

  Lørdag: kl 10 -14

 • Brevstemme i eget hjem

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje vil de hjælpe dig med, hvordan du skal gøre. 

  På dagen, hvor du skal afgive brevstemme, vil der komme 2 personer hjem til dig. Har du brug for hjælp til at afgive din brevstemme, kan de hjælpe dig, men du har også mulighed for selv af udpege en person. Stemmemodtagerne har tavshedspligt.

 • Brevafstemme på plejehjem, sygehuse mv.

  Beboere på kommunens plejehjem, plejecentre mv. vil få besøg af kommunens brevstemmemodtagere.  Vælgere, der er indlagt på sygehuse, har mulighed for at brevstemme. Personalet på sygehuset vil foretage det fornødne. Indsatte i fængsler kan brevstemme, hvor også personalet vil foretage det fornødne. 

 • Yderligere information

  Hvis du ønsker nærmere oplysninger, kan du henvende dig til Borgerservice på tlf. 7235 4000 eller læse om det på ministeriets hjemmeside.

Del:
Menu