Resultatet fra valg til seniorrådet

Stemmerne fra valget til seniorrådet er talt op og det medlemmerne af det nye seniorråd er: 

Jens Rikardt Andersen
Marianne Kirchhoff
Solveig Bisgaard
Inge Storm
Judith Skriver
Birte Jakobsen
Hans Holm
Helge Larsen
Arne Rask

Seniorrådet holdt konstituerende møde den 22. november og begyndte arbejdet i januar 2022.

Se hele opgørelsen over stemmer for seniorrådsvalget.

Seniorrådet Forside

Om seniorrådet

I hver kommune findes et Seniorråd eller Ældreråd. Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i §§ 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen. 

 • Seniorrådets medlemmer

  (Kontaktinfo opdateres) 

  Formand

  Hans Holm

  Tel: 24 28 60 41

  e-mail: hans.holm@live.dk

  Næstformand

  Judith Skriver

  Farum

  e-mail: judithskriver@hotmail.com

  Kasserer

  Birte Jakobsen

  Øvrige medlemmer

  Helge Larsen

  Inge Storm

  Jens Rikard Andersen

   

   

  Marianne Kirchhoff

  Gedevasevej 7

  3520 Farum

  Tel: 22 48 18 18

  e-mail: marianne.kirchhoff@dadlnet.dk

   

  Arne Rask

  *foto på vej*

  Solveig Bisgaard

  *Foto på vej*

   

      

 • Seniorrådets opgaver

  Seniorrådets opgave er at sikre, at ældres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt. Rådet arbejder for, at alle ældre får bedst mulig information og sikrer mulighed for debat og vejledning.

  Seniorrådet har høringsret i sager om anvendelse af ressourcer, planlægning og udvikling vedrørende ældre. Ikke blot på det sociale område, men også vedrørende for eksempel budgetter, udbygningsplaner og forslag til aktiviteter.

  Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

  Samarbejde på landsplan

  Seniorrådet deltager i samarbejdet med Region Hovedstadens øvrige ældreråd via Regions­ældrerådet. På landsplan samarbejder Seniorrådet med Danske Ældreråd, lokalt med Ældre Sagen - både koordinationsudvalget og de to lokalkomitéer.

 • Seniorrådets mødedatoer 2022

  Nedenstående mødedatoer første halvår 2022

  Mandag den 10. januar
  Mandag den 7. februar
  Mandag den 7. marts
  Mandag den 4. april
  Mandag den 2. maj
  Mandag den 13. juni

 • Kontakt Seniorrådet

  Kontakt seniorrådet på nedenstående mail:

  seniorraad@furesoe.dk

   

Del: