I hver kommune findes et Seniorråd eller Ældreråd. Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i §§ 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen. 

 • Seniorrådets medlemmer

  Formand

  Hans Holm

  Tel: 24 28 60 41

  e-mail: hans.holm@live.dk

  Næstformand

  Gitte Lohse Åkjær

  Elmely 18, st.

  3520 Farum

  e-mail: gaakjaer@mail.com 

  Kasserer

  Annie Klug

  Priors Allé 4, Hareskovby

  3500 Værløse

  Tel: 42 80 56 30 / 44 98 09 67

  e-mail: anito@youmail.dk

   

  Birthe Olesen

  Højeloft Vænge 159

  3500 Værløse

  tlf. 44 48 50 14

  e-mail: birtheolesen@gmail.com

   

  Arne Ziegler

   3520 Farum

  Tel: 31 90 77 59

  e-mail: arne.ziegler@gmail.com

   

  Marianne Kirchhoff

  Gedevasevej 7

  3520 Farum

  Tel: 22 48 18 18

  e-mail: marianne.kirchhoff@dadlnet.dk

   

  Judith Skriver

  Farum

  e-mail: judithskriver@hotmail.com

   

  Ilse Schødt

  Lyngholmpark 24

  3520 Farum

  Tel: 28 21 52 92

  e-mail: ilses@privat.dk

   

  Søren Madsen Bech

  sobech@youmail.dk

  Tlf. 44484147

   

 • Seniorrådets opgaver

  Seniorrådets opgave er at sikre, at ældres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt. Rådet arbejder for, at alle ældre får bedst mulig information og sikrer mulighed for debat og vejledning.

  Seniorrådet har høringsret i sager om anvendelse af ressourcer, planlægning og udvikling vedrørende ældre. Ikke blot på det sociale område, men også vedrørende for eksempel budgetter, udbygningsplaner og forslag til aktiviteter.

  Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

  Samarbejde på landsplan

  Seniorrådet deltager i samarbejdet med Region Hovedstadens øvrige ældreråd via Regions­ældrerådet. På landsplan samarbejder Seniorrådet med Danske Ældreråd, lokalt med Ældre Sagen - både koordinationsudvalget og de to lokalkomitéer.

 • Seniorrådets mødedatoer 2021

  Fredag den 8. januar
  Fredag den 5. februar
  Mandag den 1. marts
  Torsdag den 25. marts
  Mandag den 3. maj
  Mandag den 7. juni
  Mandag den 16. august
  Mandag den 6. september
  Mandag den 4. oktober
  Mandag den 1. november
  Mandag den 29. november

Del: