Som udgangspunkt bør du og din nabo altid selv prøve at komme overens og lave en aftale eller et forlig om det hegn eller den hæk, I er uenige om.
Alternativt kan du dog kontakte Hegnssynet.

Informationer til Hegnssynet

Begæringen skal indeholde følgende oplysninger om dit matrikelnummer:

  • En beskrivelse af de forhold, du ønsker behandlet af Hegnssynet.
  • De påstande, der agtes nedlagt. (Hvad ønsker du / I at få ud af Hegnsynet)
  • Anbringender (argumentationen for din sag)
  • Navn og bopæl på den, der ønskes indkaldt til hegnssynsforretningen.
  • Hvis det er dig bekendt – matrikelnummer og adresse på indklagedes tilstødende grund.

Hvis det hegn, du ønsker at klage over, samtidig danner kommunegrænse, skal du indsende klagen til Hegnssynet i den kommune, hvor indklagedes ejendom ligger.

Hvad koster det?

Et hegnssyn koster pt. 1.932 kr. Hegnsynet afgør, hvordan udgiften fordeles. Hvis den der taber sagen ikke har råd til at betale for hegnssynet, kan Statsforvaltningen bevilge en part hvis økonomiske forhold i forbindelse med sagens vigtighed og begrundelse giver anledning dertil, jf. § 46 stk. 4 i Hegnsloven.

Hvor skal jeg sende min begæring hen?

Furesø Kommune stiller sekretærbistand til rådighed for Hegnssynet – og det er hertil, du skal skrive, hvis du ønsker at få foretaget et hegnssyn.
Du kan finde kontaktinformationerne nederst på siden.

Medlemmer af hegnssynet

Hegnssynets medlemmer bliver udpeget af byrådet. Medlemmerne bliver beskikket for samme periode som valgperioden for byrådet.

Hegnssynet består på nuværende tidspunkt af:

  • Niels Bjerre Degn, Formand
  • Joachim Hjorting
  • Bo Finsen

 

Kontakt

Hegnsynet i Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7216 5969 (tirs. og tors. 10-12)

E-mail: hegnsyn@furesoe.dk

 

 

Del: