Som udgangspunkt bør du og din nabo altid selv prøve at komme overens og lave en aftale eller et forlig om det hegn eller den hæk, I er uenige om. Du kan finde mere information om hegnsloven og hegnssynssager på Landbrugsstyrelsen hjemmeside.

Spørgsmål, der ikke vedrører konkrete hegnssager, besvarer Landbrugsstyrelsen, herunder generelle spørgsmål om hegnsloven. 

Hvis du ønsker at få foretaget et hegnssyn, skal du indsende en begæring til Hegnssynet.

 • Hvor skal jeg sende min begæring hen?

  Furesø Kommune stiller sekretærbistand til rådighed for Hegnssynet.

  Du skal skrive til hegnsyn@furesoe.dk, hvis du ønsker at få foretaget et hegnssyn.

 • Hvilke informationer skal jeg indsende til Hegnssynet?

  Begæringen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Dit navn, adresse og matrikelnummer.
  • En beskrivelse af de forhold, du ønsker behandlet af Hegnssynet.
  • De påstande, der agtes nedlagt (hvad ønsker du/I at få ud af Hegnsynet).
  • Anbringender (argumentationen for din sag).
  • Navn og bopæl på den, der ønskes indkaldt til hegnssynsforretningen.
  • Adresse på indklagedes tilstødende grund - og hvis det er dig bekendt, indklagedes matrikelnummer.

  Hvis det hegn, du ønsker at klage over, samtidig danner kommunegrænse, skal du indsende klagen til Hegnssynet i den kommune, hvor indklagedes ejendom ligger.

 • Hvad koster det?

  Et hegnssyn koster pr. 1. januar 2.009 kr.

  For hegnsager indbragt for hegnsynet før den 1. januar 2023 udgør vederlaget fortsat 1.932 kr. Hegnsynet afgør, hvordan udgiften fordeles.

 • Medlemmer af hegnssynet

  Hegnssynets medlemmer bliver udpeget af byrådet. Medlemmerne bliver beskikket for samme periode som valgperioden for byrådet.

  Hegnssynet består på nuværende tidspunkt af:

  • Niels Bjerre Degn, Formand
  • Joachim Hjorting
  • Bo Finsen

Kontakt

Hegnsynet i Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7216 5969 (tirs. og tors. 13-14)

E-mail: hegnsyn@furesoe.dk

 

 

Del: