Der er nu åbent for ansøgning til at blive en del af grundlisten. Ansøgningsfristen er 1. marts. Læs herunder mere om ”Furesøs grundliste” hvor du kan se om du opfylder kriterierne for af blive en del af listen.

Grundlisten sammensættes, så den indeholder et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på fx køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Grundlisteudvalget skal indsende grundlisten for Furesø Kommune til Østre Landsret senest 1. april 2023. Du vil senest primo juni 2023 få besked fra Furesø Kommune om du er optaget på grundlisten.

Hvis du bliver udtrukket til at virke som domsmand, vil du få besked herom direkte fra Østre Landsret i løbet af efteråret 2023.

 • Lægdommere

  Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

 • Lodtrækning fra grundliste

  Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten. Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.

 • Furesøs grundliste

  Grundlisteudvalget i Furesø Kommune skal indstille 137 borgere til Østre Landsret.
  For at komme i betragtning skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Du er bosat i Furesø Kommune
  • Du er dansk statsborger
  • Du har valgret til Folketinget
  • Du har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Du har en ren straffeattest
  • Du er født efter den 31. december 1947
  • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed.

  Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. Der er ingen garanti for, at du bliver udtaget til Furesø Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Furesø Kommune, der ønsker optagelse på listen.

 • Grundlisteudvalget

  Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg. I Furesø består grundlisteudvalget af følgende fem medlemmer: Lis B. Nielsen, Lotte Kristensen, Steen Autzen, Kate Jacquerot og Kristian Jensen.

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000