Indvielsen af ungekulturhuset

Hvad skal der ske i din by?

Som en del af Furesø Ungepanel kan du være med til at lave sjove aktiviteter og events, koncerter, festivaler og turneringer. Men du kan også blive inviteret med til vigtige politiske møder, hvor du sammen med andre unge skal sikre, at Furesø er et fedt sted at bo, når man er ung. På denne side kan du læse om ungepanelets arbejdsområder og finde kontaktoplysninger, hvis du vil vide mere.

Om Furesø Ungepanel
 • Formål og opgaver

  Furesø Ungepanel er et vigtigt led i Furesø Kommune, da det biddrager til medborgerskab og indflydelse for unge Furesøborgere.

  Formålet med Furesø Ungepanel er at samle og engagere unge på tværs af alder, religion, politisk ståsted, uddannelsesinstitution, køn og social baggrund, omkring det lokale demokrati.

  Gennem Furesø Ungepanel kan man få direkte indflydelse på udviklingen i Furesø Kommune og de ting, som har betydning for ens hverdag.

  Panelets vigtigste opgave er at være talerør for de unge i Furesø Kommune, så unges interesser og behov kommer på dagsordenen ved forskellige politiske beslutninger.

  Derudover kan panelet lave events og kampagner for på den måde at sikre, at Furesø forbliver en attraktiv ungekommune.

 • Medlemskab

  Alle medlemmer i panelet skal være mellem 14 og 25 år på det tidspunkt, hvor de bliver en del af panelet. Man kan sidde i panelet, indtil man er 30 år.

  Alle unge kan blive en del af panelet. Man bliver medlem ved at kontakte kommunens ungekoordinator eller ved at møde op til et panelmøde.

  Ønsker man ikke længere at være medlem, skal man også kontakte kommunes ungekoordinator.

 • Møder og beslutninger

  Ungepanelet mødes med kommunens ungekoordinator en fast dag en gang om måneden i Ungekulturhuset.

  Panelet fungerer som et demokrati forstået på den måde, at flertallet blandt de fremmødte altid kan træffe en beslutning på vegne af hele panelet.

 • Roller

  Ungepanelet afviger fra et ungeråd ved, at det ikke er en forening med formandskab, vedtægter og et hierarki. Panelet kan dog med fordel udvælge en mindre gruppe af formænd (3-5 stk.), som står for kontakten med kommunen og administrative opgaver. Derudover kan personerne i denne gruppe i tilfælde af stemmelighed have to stemmer i forbindelse med panelets beslutninger. 

  På sigt er der også mulighed for at danne forskellige arbejdsgrupper, f.eks. i forhold til forskellige events og interesser.

 • Samarbejde med Furesø Kommune

  Ungepanelet er tilknyttet Center for borgerservice, kultur og erhverv, men er uden sekretærfunktion.

  Det er tildelt en kontaktperson, herunder kommunens ungekoordinator. Ungekoordinatoren kan være behjælpelig med at skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere og byde ind med forskellige politiske punkter til dagsordenen. Derudover kan vedkommende vejlede, når det gælder kommunikation, økonomi, events, høringer m.m.

  Ungepanelet kan inviteres ind til lokalpolitiske møder, hvor der er behov for at drøfte nye tiltag med unge, samt bruges som et netværk af eksperter i forbindelse med kommunikation, events og projekter.

 • Økonomi

  Ungepanelet får en årlig sum penge, som efter flertallets beslutning kan bruges på aktiviteter og events, der medvirker til, at Furesø fremstår som en mere attraktiv ungekommune. Derudover råder ungekoordinatoren over et budget, som kan bruges på forplejning, interne events, kurser og markedsføring.

  Ungepanelet kan også søge penge fra Ungepengepuljen

 • Intern og ekstern kommunikation

  Ungepanelet kommunikerer internt via en lukket facebookgruppe, derudover kan de kontakte ungekoordinatoren via telefon og mail, som også har en oversigt over kontaktoplysninger på hvert enkelt medlem. Den eksterne kommunikation og markedsføring sker både på kommunens og relevante samarbejdspartneres hjemmesider, samt på panelets egne sider på de sociale medier.

Kontakt

Furesø Ungepanel

Ungekoordinator Anne-Mette Olsen
E-mail: ammo@furesoe.dk 

Del: