Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Kommunale bygninger Videoovervågning

Videoovervågning

Furesø Kommune videoovervåger udvalgte kommunale skoler, institutioner og enheder for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed. Her kan du læse mere om videoovervågningen.

På udvalgte kommunale bygninger er der opsat videoovervågning. Formålet er at sikre kommunens værdier ved at forebygge indbrud, cykeltyveri og hærværk – og samtidig skabe tryghed blandt kommunens medarbejdere og borgere, der færdes i og omkring bygningerne.

Optagelser fra overvågningen kan indgå i politiets efterforskning. Ved strafbare hændelser kan videoovervågningen være en hjælp ved opklaringen, så den eller de skyldige kan blive retsforfulgt. Videooptagelser kan også bruges som dokumentation i retssager. 

Hvilke enheder videoovervåges?

Der videoovervåges på de enheder, hvor der er større og gentagne problemer med tyveri, indbrud, hærværk eller lignende.

Derudover indgår videoovervågningen i den overordnede sikring af kommunens værdier og bygninger på store enheder såsom skoler, idrætsanlæg og svømmehaller mv. for at forebygge kriminalitet og hærværk.

Det kan både foregå indendørs på fx biblioteker ved ubemandet indgang og udendørs på en enheds egen matrikel. Det er Furesø Kommunes sikringsansvarlige, som udvælger, hvor der skal videoovervåges på basis af tilbagemeldinger fra kommunens skoler, institutioner og øvrige enheder, SSP, Politiet og Servicevagten.

Hvordan ved jeg, at der overvåges?

Videoovervågningen bliver sat op af kommunens sikringsansvarlige i samarbejde med ledelsen på stedet. Ledelsen vil informere alle medarbejdere og brugere (fx pårørende eller forældre), før overvågningen bliver taget i brug. Så hvis du har din gang på en enhed, hvor der sættes videoovervågning op, vil du få det at vide. Det vil også fremgå af skiltningen på stedet.

Hvem kan se optagelserne?

Furesø Kommunes sikringsansvarlige kan på alle tider af døgnet se direkte billeder af, hvad der sker på de enheder, hvor der er opsat videoovervågning. Herudover kan den sikringsansvarlige give autorisation til, at en medarbejder på den enkelte enhed kan se optagelserne. En autorisation gives kun til medarbejdere, der har en ren straffeattest og som underskriver en tro- og loveerklæring.

Må optagelserne videregives?

Optagelser om strafbare forhold må videregives til Politiet, forudsat at en borger vil bruge optagelserne i en politianmeldelse. Endvidere må optagelser videregives til SSP til brug for deres forebyggende arbejde.

Det er Furesø Kommunes sikringsansvarlige eller dennes stedfortræder, som beslutter om videooptagelser kan videregives til Politiet eller SSP.

Gemmes optagelserne?

Optagelser gemmes i 30 dage og slettes herefter automatisk.

Hvad siger loven?

Som kommune skal vi leve op til Persondataloven og de regler for videoovervågning, som er udstukket af Datatilsynet. Det indebærer blandt andet, at videoovervågning kun bør finde sted, hvis der ikke er andre egnede løsningsmuligheder til at forhindre eller efterforske grovere kriminalitet. Ligesom videoovervågningen skal begrænses til kortest muligt tidsrum. Endelig skal de personer, der overvåges, underrettes, ligesom der skal være en sikringsansvarlig, som er overordnet ansvarlig for videoovervågningen af kommunens bygninger.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback