Furesø Kommune har undersøgt indeluften i kommunale bygninger for en gruppe flygtige kemikalier, som under ét kaldes PCB. Det er sket for at sikre et sundt miljø i kommunens institutioner og arbejdspladser og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at minimere PCB i luften.

I de bygninger, hvor der blev konstateret forhøjede værdier PCB i luften, er der iværksat tiltag, der har bragt værdierne ned på et acceptabelt niveau, dvs. under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi for PCB i boliger.

På Solvangskolen, i en bygning på Lille Værløse Skole og et lokale i Hareskovhallen blev der fundet forhøjede værdier. Derfor har de alle været PCB-renoveret på forskellig vis, og niveauerne er alle steder bragt ned. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens aktionsværdier i PCB-guiden.

Når Furesø Kommune ombygger og renoverer bygninger, hvor der tidligere er konstateret PCB i luften, tages der højde for dette, hvis der planlægges udført bygge- eller nedrivningsarbejder der. Det undersøges i hvilke bygningsdele, den primære kilde til luftforureningen er og udførelsen af arbejdet tilrettelægges, så det sikres, at PCB’en ikke spredes i forbindelse med byggearbejdet.

Endvidere bortskaffes det byggeaffald, der indeholder PCB (eller andre miljøfarlige stoffer), efter retningslinjerne for miljøfarligt affald. Derved sikres det, at PCB ikke senere kommer ud i naturens kredsløb.

Læs mere i PCB-guiden, som udarbejdes og opdateres af fem statslige myndigheder. Du finder linket nedenfor.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000