Skip til hoved indholdet

Håndtering af PCB

Her kan du læse om, hvordan Furesø Kommune håndterer PCB i kommunens bygninger.

Furesø Kommune har undersøgt indeluften i kommunale bygninger for en gruppe flygtige kemikalier, som under ét kaldes PCB. Det er sket for at sikre et sundt miljø i kommunens institutioner og arbejdspladser og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at minimere PCB i luften.

I de bygninger, hvor der blev konstateret forhøjede værdier PCB i luften, er der iværksat tiltag, der har bragt værdierne ned på et acceptabelt niveau, dvs. under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi for PCB i boliger.

På Solvangskolen, i en bygning på Lille Værløse Skole og et lokale i Hareskovhallen blev der fundet forhøjede værdier. Derfor har de alle været PCB-renoveret på forskellig vis, og niveauerne er alle steder bragt ned. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens aktionsværdier i PCB-guiden.

Når Furesø Kommune ombygger og renoverer bygninger, hvor der tidligere er konstateret PCB i luften, tages der højde for dette, hvis der planlægges udført bygge- eller nedrivningsarbejder der. Det undersøges i hvilke bygningsdele, den primære kilde til luftforureningen er og udførelsen af arbejdet tilrettelægges, så det sikres, at PCB’en ikke spredes i forbindelse med byggearbejdet.

Endvidere bortskaffes det byggeaffald, der indeholder PCB (eller andre miljøfarlige stoffer), efter retningslinjerne for miljøfarligt affald. Derved sikres det, at PCB ikke senere kommer ud i naturens kredsløb.

PBC guiden

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback