Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Klima og miljø Spildevandsplan 2020

Spildevandsplan 2020

Byrådet har den 16. december 2020 vedtaget Spildevandsplan 2020, hvor status og planerne for kloakforholdene i Furesø Kommune beskrives.

Af spildevandsplanen fremgår, at der fortsat er stor fokus på renovering af kloakkerne, så der sikres en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig bortskaffelse af regn- og spildevand. Samtidig skal vandløb og søer beskyttes mest muligt, og håndteringen af regnvand tilpasses de fremtidige klimaforandringer og mulighederne for nedsivning. I forbindelse med udarbejdelse af områdeplan for Furesø Kommune og de tilhørende delområdeplaner vil den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand blive endeligt besluttet og konkretiseret.

Der er få konkrete planprojekter i spildevandsplanen, som omhandler separatkloakering af Kjeldgårdsvej i Hareskovby, spildevandskloakering af enkelte ejendomme i Farum Vest samt omlægning af spildevandsledning på tværs af den tidligere Flyvestation Værløse.

Spildevandsplan 2020

Se mere om spildevand

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier