Skip til hoved indholdet

Spildevandsplan 2020

Byrådet har den 16. december 2020 vedtaget Spildevandsplan 2020, hvor status og planerne for kloakforholdene i Furesø Kommune beskrives.

Af spildevandsplanen fremgår, at der fortsat er stor fokus på renovering af kloakkerne, så der sikres en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig bortskaffelse af regn- og spildevand. Samtidig skal vandløb og søer beskyttes mest muligt, og håndteringen af regnvand tilpasses de fremtidige klimaforandringer og mulighederne for nedsivning. I forbindelse med udarbejdelse af områdeplan for Furesø Kommune og de tilhørende delområdeplaner vil den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand blive endeligt besluttet og konkretiseret.

Der er få konkrete planprojekter i spildevandsplanen, som omhandler separatkloakering af Kjeldgårdsvej i Hareskovby, spildevandskloakering af enkelte ejendomme i Farum Vest samt omlægning af spildevandsledning på tværs af den tidligere Flyvestation Værløse.

Spildevandsplan 2020

Se mere om spildevand

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback