Furesø Kommunes rottehandlingsplan er udarbejdet i samarbejde med skadedyrskonsulent Peter Weile. 

Rotteområdet generelt

I Furesø Kommune – som de fleste steder i landet – lever rotterne primært i kloaksystemer, hvorfra de kommer til overfladen, når der er attraktive fødemuligheder og rede-pladser.

Antallet af rotter kan reduceres ved, at:

  • begrænse fødeudbuddet og skjulesteder på overfladen nær boliger (især fuglefodring på jorden)
  • forhindre/spærre adgang fra kloak-systemet ind i bygninger (rottespærrer)
  • aflive rotter, der kommer til overfladen (mekanisk i fælder eller ved forgiftning)
  • forringe levevilkårene i kloaksystemerne (afpropning af ubrugte rør, reparation af skader på stikledninger)
  • aflive rotter i kloaksystemerne

Furesø Kommune forebygger omkring egne bygninger, informerer og samarbejder og skal som myndighed føre tilsyn med private bekæmpelsesfirmaer. Endvidere foretager Furesø Kommune selv rottebekæmpelse og myndighedsbehandling.

Rottebekæmpelse foretages efter anmeldelse i byzone og sommerhusområder. Desuden tilses landejendomme hvert andet år. I by- og sommerhusområder vedrører en stor del af anmeldelserne forhold i tilknytning til boliger: fuglefodring, hønse- og dyrehold, opbevaring af foder, u-sikrede skure og udhuse samt brud på private stikledninger. I landområder drejer anmeldelserne sig ofte om rotter i bygninger og stalde, hønsegårde, maskinhuse og lader følge af foder eller foderspild, manglende rottesikring eller oprydning. Derudover kan der optræde rotter ved vildtfoderpladser.

Seneste nyt om skadedyr i Furesø Kommune
Rotte COLOURBOX14045483
Nyhed

Det er tid til årligt rottetilsyn

Furesø Kommune udfører frem til februar det årlige rottetilsyn på de ejendomme, der er på listen over tilsynspligtige ejendomme 2023-2024.

Rotte COLOURBOX14045483
Nyhed

Gennemgå udhus og have for spor af rotter

Vær opmærksom på rotteaktivitet i udhuse og skure efter vinteren. Der har været ro længe og gnaverne trives med ro og fred, hvis de samtidig har tilga…

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk