Skip til hoved indholdet

Rottehandlingsplan

Furesø Kommune arbejder for en effektiv bekæmpelse af rotter ud fra en handlingsplan. Den indeholder en række mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Du finder handlingsplanen her på siden.

Furesø Kommunes rottehandlingsplan er udarbejdet i samarbejde med skadedyrskonsulent Peter Weile. 

Rotteområdet generelt

I Furesø Kommune – som de fleste steder i landet – lever rotterne primært i kloaksystemer, hvorfra de kommer til overfladen, når der er attraktive fødemuligheder og rede-pladser.

Antallet af rotter kan reduceres ved, at:

  • begrænse fødeudbuddet og skjulesteder på overfladen nær boliger (især fuglefodring på jorden)
  • forhindre/spærre adgang fra kloak-systemet ind i bygninger (rottespærrer)
  • aflive rotter, der kommer til overfladen (mekanisk i fælder eller ved forgiftning)
  • forringe levevilkårene i kloaksystemerne (afpropning af ubrugte rør, reparation af skader på stikledninger)
  • aflive rotter i kloaksystemerne

Furesø Kommune forebygger omkring egne bygninger, informerer og samarbejder og skal som myndighed føre tilsyn med private bekæmpelsesfirmaer. Endvidere foretager Furesø Kommune selv rottebekæmpelse og myndighedsbehandling.

Rottebekæmpelse foretages efter anmeldelse i byzone og sommerhusområder. Desuden tilses landejendomme hvert andet år. I by- og sommerhusområder vedrører en stor del af anmeldelserne forhold i tilknytning til boliger: fuglefodring, hønse- og dyrehold, opbevaring af foder, u-sikrede skure og udhuse samt brud på private stikledninger. I landområder drejer anmeldelserne sig ofte om rotter i bygninger og stalde, hønsegårde, maskinhuse og lader følge af foder eller foderspild, manglende rottesikring eller oprydning. Derudover kan der optræde rotter ved vildtfoderpladser.

Læs mere om skadedyr

Rottehandlingsplan 2022-2024 for Furesø Kommune

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback