Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Klima og miljø Økologi og klima i Furesøs køkkener

Økologi og klima i Furesøs køkkener

 • Grønt regnskab 2023

Grønt regnskab for Furesø Kommunes køkkener

Økologiprocenter i Furesø Kommunes køkkener er i perioden 4. kvartal 2023 på 75 % i kommunale køkkener med smileyordning. I private og kommunale køkkener er økologiprocenten på 70.

Økologiprocenterne for både kommunale og private tilbud fordelt på køkkentype:

 • Dagtilbud 91 %
 • Ældreområdet 62 %
 • Skolekantiner 51 %
 • Rådhuskantine 82 %
 • FFO og Klub 38 %

I Furesø Kommune er der en vedvarende stræben mod at sikre, at 80 % af maden tilberedes af økologiske råvarer. Dette mål er afgørende for at understrege kommunens engagement i bæredygtig madlavning og fremme af økologiske principper. For at sikre, at dette mål opnås og opretholdes, bliver andelen af økologiske råvarer nøje overvåget og dokumenteret gennem økologimålinger. En stor andel af kommunens institutioner har desuden opnået Det Økologiske Spisemærke, der er en statskontrolleret ordning for køkkener i foodservice.

I 2023 landede Furesøs kommunale køkkener samlet set på en økologiandel på 75 % ved udgangen af året, hvilket repræsenterer en mindre tilbagegang på 1 procentpoint fra 2022, hvor resultatet lå på 76 %. 

I årene frem mod 2020 har der været stort fokus på at styrke køkkenmedarbejdernes kompetencer inden for økologisk madproduktion, hvilket havde en positiv indvirkning på økologiprocenten. Fra 2021 blev fokus rettet mod initiativer til mere klimavenlig madlavning. Dette skifte afspejles i den faldende økologiandel.

Furesø Kommune fortsætter med at være dedikeret til at fremme økologiske og bæredygtige madlavningsprincipper, og der er et vedvarende engagement i at sikre en positiv udvikling mod en mere bæredygtig og økologisk fremtid.

Ved dette grønne regnskab for 2023 anvendes data fra ”Den store klimadatabase” version 1.0 udarbejdet af CONCITO. Frem til og med 2021 har der været anvendt data for fødevarer fra DTU og Aarhus Universitet (DCA). I 2022 anvendtes der både data fra DCA samt ”Den store klimadatabase” som en overgang til ”Den store Klimadatabase”. Fra tidligere at have baseret målingen på seks indikator fødevaregrupper, er der fra 2022 målt på alle fødevareindkøb via Furesø Kommunes indkøbsaftale.

CO2 pr. kilo indkøbt fødevare

I figur 1 ses det, at det samlede CO2-forbrug pr. indkøbt kg fødevare er faldet fra 2,0 i 2022 til 1,9 i 2023. Denne reduktion i CO2-forbruget kan tilskrives flere faktorer, herunder et faldende kødforbrug.

Denne udvikling afspejler en positiv tendens mod mere bæredygtige indkøbspraksisser og en større bevidsthed om miljøpåvirkningen af fødevarevalg. Ved at reducere forbruget af kød, som typisk har en højere CO2-belastning sammenlignet med plantebaserede fødevarer, kan Furesø Kommune bidrage til at mindske sin samlede miljøpåvirkning og fremme en mere bæredygtig kost.

Denne reduktion i CO2-forbruget pr. indkøbt kg fødevarer er et positivt skridt i retning af at opnå Furesø Kommunes mål om at reducere sin klimapåvirkning og fremme bæredygtige indkøbspraksisser. Det understreger vigtigheden af fortsatte bestræbelser på at reducere kødforbruget og øge andelen af plantebaserede fødevarer for at opnå en mere bæredygtig og miljøvenlig kostprofil.

Reduktion af kød fra 2022 til 2023

Figur 2 viser, at andelen af oksekød, lammekød, svinekød og fjerkræ er faldet i 2023 sammenlignet med 2022. Denne nedgang afspejler en ændring i indkøbspraksisser og forbrugsmønstre, hvor der er blevet foretaget bevidste valg for at reducere forbruget af animalske produkter med højt CO2-aftryk.

Dette er et skridt i retning af at reducere den samlede CO2-belastning fra fødevareindkøbene og fremme en mere miljøvenlig og bæredygtig kost i Furesø Kommune.

I 2023 er det totale indkøb af fødevarer faldet med knap 6 % sammenlignet med 2022.

Selvom det totale indkøb af fødevarer er faldet, kan det bemærkes, at der stadig er variationer mellem de forskellige fødevarekategorier. Andelen af kød og fisk er faldet mens andelen af frugt og kornprodukter er steget.

Fordeling af indkøbte fødevarer

Figur 3 viser indkøbte fødevarer fordelt på fødevarekategorier i hhv. 2022 og 2023, vægt i kg. 

Fordeling af vægt og CO2-udledning pr. fødevarekategori

Figur 4 viser fordelingen af vægt og CO2-udledning pr. fødevarekategori på fødevareindkøb i 2023. Søjlerne viser den relative vægt og CO2-udledning for hver kategori.

Vægten angiver mængden af indkøbte fødevarer i hver kategori, mens CO2-udledningen viser den tilhørende miljøpåvirkning i form af CO2-ækvivalenter, der er forbundet med produktionen og transporten af disse fødevarer.

For at reducere CO2-udledningen yderligere vil det være mest effektfuldt at arbejde med (yderligere) reduktion af kød samt mejeriprodukter, da disse kategorier har den højeste co2 udledning – både samlet set og pr. kg. indkøbt fødevare.

Furesø Principperne

Økologisk produktion af mad i kommunens køkkener er baseret på disse dogmer:

 • Årstidens grøntsager (mere friland, mindre drivhus)
 • Flere lokale varer (mindre transport, især fly)
 • Flere retter med fisk
 • Færre retter med kød, især okse og lam, der erstattes af mindre klimabelastende fjerkræ og gris
 • Flere gryn og bælgfrugter
 • Mindre madspild
 • Energi, vand og emballagebesparelser
 • Fokus på sundhed for børn, ældre og voksne
 • Fokus på gode måltider og høj kulinarisk kvalitet, hvor maden laves fra bunden (færre hel- og halvfabrikata)

Kontakt

Klimasekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Klimasekretariatet@furesoe.dk

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback