Skip til hoved indholdet

Klimaforum

Klimaforum evaluerer alle indsatser og tiltag i kommunens klimaplan. Klimaforums medlemmer repræsenterer Furesø Kommune vidt og bredt og samarbejder om at sikre fremdrift, kommunikation, uddannelse og inddragelse.

Kommunens klimamål

Det kræver et bredt samarbejde om konkrete aktiviteter og synlighed om opnåede resultater, hvis Furesø Kommune skal realisere klimaplanens overordnede vision:

CO2-neutral i 2030

Vi udleder ikke mere CO2, end vi optager.

CO2-neutral i 2030

Vi udleder ikke mere CO2, end vi optager.

CO2-negativ i 2035

Vi optager mere CO2, end vi udleder.

CO2-negativ i 2035

Vi optager mere CO2, end vi udleder.

Klimarobust i 2050

Vi er rustet mod klimaforandringer.

Klimarobust i 2050

Vi er rustet mod klimaforandringer.

Organisering af klimaarbejdet i Furesø

Klimaforum er kommunens klimagruppe, som to gange årligt samler de forskellige aktører på klimaområdet for at

 • gøre status og skabe overblik over fremdrift og resultater
 • sikre den nødvendige prioritering og koordinering af, hvem der igangsætter eller bidrager til klimaindsatser
 • evaluere effekterne af hver enkelt indsats
 • igangsætte nye indsatser og inddrage nye teknologier. 

 

Medlemmer af Klimaforum

 • Boligorganisation Farum Midtpunkt
 • Værløse almennyttige boligselskab
 • Erhvervskontaktudvalg Furesø Kommune
 • Klimabevægelsen Furesø
 • Furesø Fælleselevråd
 • Ungepanelet
 • Klimasiden.dk
 • Furesø Biblioteker
 • Fontænehuset
 • Lille Værløse Skole
 • Børnehuset Bøgely
 • Miljørådets medlemmer: 
  • DH-Furesø
  • Friluftsrådet
  • Furesø By og Land
  • Furesø Industri
  • DN-Furesø
  • Nordsjællands Landboforening
  • Lokalsamfundenes Samvirke
  • Miljøforeningen Agenda 21
  • Furesø Erhvervsforening
 • Borgmester samt repræsentanter for det politiske udvalg Natur og Klima i Furesø Kommune.

Møder i Klimaforum

Dagsorden 

 1. Velkomst v. Lene Munch-Petersen (A)
 2. Status på Klimaforums aktiviteter siden sidst (december 2022)
 3. Status på Klimafolkemøde 2023 v. arbejdsgruppen
 4. Pause og aftensmad
 5. Status på Energi- og CO2-regnskabet v. Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse
 6. Opsamling v. Lene Munch-Petersen (A)

Referat 
Bilag 1 

 

Dagsorden

1. Velkommen
2. Byrådets beslutning af Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune
3. Status på Klimaforums aktiviteter
4. Status på handlinger inden for de syv klimaindsatser i perioden 29. juni – 6. december
5. Evaluering af Furesø Klimafolkemøde 2022 og nedsættelse af ny arbejdsgruppe
6. Furesø Ungeklimaråds anbefalinger, ønsker og indsatser
7. Status på Natur og Klima-udvalgets prioritering af indsatser i 2023 inden for de 7 klimaindsatsområder
8. Drøftelse og overvejelser om indsatser i 2023 inden for de 7 klimaindsatsområder

Referat af møde i Klimaforum 6-12-2022 på Furesø Rådhus  
Bilag 1   
Bilag 2

Kontakt

Klimasekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Klimasekretariatet@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback