Man kan blive meget klogere på den lokale natur ved at læse Grøn Plan 2013-2024, og på hvad kommunen vil med natur og landskab. Alene at bladre i Grøn Plan er en god oplevelse. Den indeholder dejlige fotografier af natur og landskab i kommunen.

Grøn Plan handler om landskabet, skovene, de tre store søer, småsøer, vandløb, moser og enge, om overdrev og den tørre natur. Den handler også om arter, vi gerne vil fremme, og arter, vi gør alt hvad vi kan, for at komme helt af med. De sidste sider i Grøn Plan handler om lokaliteter, hvor kommunen vil gøre en særlig indsats de kommende år.

Lokale foreninger og grupper har bidraget med idéer og forslag til Grøn Plan. Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er vedtaget af Byrådet i januar 2013.

Formål med Grøn Plan

Formålet med Grøn Plan er at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og fremme menneskers muligheder for at opleve dem.

Grøn Plan skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet, styrke biodiversiteten lokalt, og til at sikre sjældne planter og dyr.

Furesøs natur i billeder