Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Dagtilbud og skole Det fælles lærings- og dannelsessyn

Det fælles lærings- og dannelsessyn

Det er Furesø Kommunes vision, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Dagtilbud, FFO og skole realiserer denne vision i den udvikling og dannelse, som børn og unge gennemgår i samarbejdet med familierne. Dannelse handler om, hvordan man bliver til som menneske. Vi siger det kort: ”At blive til nogen i små og store fællesskaber”.

Hvad betyder et fælles syn på dannelse for børn, unge og forældre?

Børn, unge og forældre i Furesø skal opleve en rød tråd i samarbejdet mellem dagtilbud, FFO, skole og hjem. Dialoger i samarbejdet vil sætte fokus på børn og unges læring, progression og udvikling i forhold til deres faglige, personlige og sociale kompetencer – og på det langsigtede mål for deres læring og udvikling, deres dannelse. Samarbejdet er med til at understøtte læring og dannelse på tværs af hjem og læringsfællesskaber i dagtilbud, FFO og skole og inddrager børn og unges hverdagsliv.

At blive til nogen i små og store fællesskaber

Børn og unge indgår hver dag i små og store fællesskaber, der har betydning for deres dannelse og for, hvilke mennesker, de udvikler sig til. Børn og unge vokser op i et samfund, som er præget af forandringer, der sker hastigt og med stor betydning for menneskers liv og fællesskaber. Det kræver, at børn og unge har forankret værdier og viden, så de kan træffe valg og indgå i forpligtende demokratiske fællesskaber. I Furesø Kommune ser vi det langsigtede mål for børn og unges læring og udvikling i vores dannelsesformål:

Børn og unge dannes, når de deltager engageret i forpligtende fællesskaber og forankrer normer, værdier og viden i deres personlighed, såvel kognitivt som kropsligt. Værdier, der skaber retning og sætter børn og unge i stand til at agere som hensynsfulde, nysgerrige, kritiske, fejlmodige, ansvarsfulde, demokratiske mennesker i både den nære og den globale verden og med forståelse for menneskets samspil med naturen.

Naturdannelse i Furesø Kommune

Naturdannelsesrejsen er en del af Furesøs fælles lærings- og dannelsessyn og har til formål at sikre, at børn og unge i Furesø lærer at forstå samspillet mellem naturen og mennesket gennem inddragelse af den lokale natur i undervisningen.

Dannelse og læring

Dannelsesformålet udtrykker det langsigtede mål for børn og unges læring og udvikling. Dannelsesformålet
hænger sammen med det fælles læringssyn, der beskriver, hvordan børn og unge lærer og dannes, og hvordan pædagogiske medarbejdere i dagtilbud, FFO og skole tilrettelægger og støtter børn og unges læring og dannelse.

Tre kendetegn

Tilrettelæggelse af pædagogisk aktiviteter og læringsmiljøer i dagtilbud, FFO og skole samt undervisning i alle skolens fag, sigter mod dannelsesformålet så alle børn og unge i Furesø kendetegnes ved at være:

 

Pjecer

Naturdannelsesrejsen

Det fælles lærings- og dannelsessyn 0-18 år

Kort version

Det fælles lærings- og dannelsessyn 0-18 år

Udvidet version

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback