Integrationspris 2020

Furesø Integrationspris uddeles hvert år af Furesø Integrationsråd til en enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Furesø Kommune. Den uddeles til anerkendelse af, at modtageren har ydet en ekstraordinær og værdifuld indsats for integrationen i Furesø.

Du kan indstille kandidater til Furesø Integrationspris 2020 til og med den 25. maj 2020.

Prisen overrækkes den 31. oktober kl. 11-14 ved festivalen Farverige Furesø i Farum Kulturhus.

 • Prismodtager 2019

  I 2019 blev integrationsprisen tildelt til Kvickly i Farum ved varehuschef, Danny Barbu Hansen.

  I Kvickly i Farum har Danny og hans medarbejdere skabt en arbejdsplads, der bidrager til en god integration. Han har stor forståelse for, hvordan det er at være ny i Danmark. Kvickly i Farum, under Dannys ledelse, har udviklet sig til en mangfoldig arbejdsplads. Butikken har i dag ansatte fra Syrien, Eritrea, Iran og Danmark, og Danny har igennem lang tid ansat flygtninge og indvandrere, der skal introduceres til det danske arbejdsmarked. I 2018 igangsatte han, i samarbejde med Jobcenteret, blandt andet et større forløb med otte flygtninge, der kom i praktik i dagligvareområdet. Flere blevet fastansat og enkelte er kommet i lære.

 • Prismodtager i 2018

  I 2018 gik prisen til Jeanette og Frank Dam Nielsen for deres store engagement og positive bidrag til integrationen i Furesø. De var én af de første familier, der meldte sig til at have en flygtning boende, da kommunen søgte efter familier, der ville have flygtninge privatindkvarteret i foråret 2015.

  De har haft to forskellige flygtninge boende. Først Fares, en flygtning fra Syrien, som boede hos dem i over et år. Fares flyttede ud, da hans kone og to børn kom til Danmark. Den anden flygtning, de åbnede deres hjem for, var en ung mand, Amanuel. Begge gange har Frank og Jeanette hjulpet Fares og Amanuel med at øve det danske sprog og styrke kendskabet til det danske system. De har altid givet sig tid til at bistå med gode råd eller tale om de ting, Fares og Amanuel har bekymret sig om.

  Det er fremhævet i indstillingen til prisen, at Frank og Jeanette ikke blot har åbnet deres hjem for Fares og Amanuel. De har også skabt struktur og tryghed i deres hverdag ved at inddrage dem i deres egen dagligdag og familieliv. Frank og Jeanette har blandt andet prioriteret, at alle spiste aftensmad sammen hver dag, hvor der var god tid til at snakke om stort og småt. De har lavet mange forskellige aktiviteter sammen for eksempel fodbold, spillet petanque eller gået tur med hunden. Fares og Amanuel er begge blevet en del af familien Dam Nielsen fra Værløse.

  Det fælleskabsbånd, der blev knyttet mens Fares og Amanuel boede hos Frank og Jeanette, er der stadig den dag i dag. Når der er fødselsdage, jul og andre begivenheder i familien Dam Nielsen, så inviterer de altid Amanuel og Fares og hans familie.

  Året integrationspris er et kunstværk udført af Carsten Funch og Mogens Frandsen, der i samarbejde har skabt en lille skøn fugl.  

 • Prismodtager i 2017

  Integrationsprisen i 2017 blev tildelt Tina Jeanette Strand Petersen, der er centerleder i Svanepunktets rehabiliteringscenter. Med stort engagement og motivation af medarbejderne, har Tina i samarbejde med medarbejderne ydet en særlig indsats overfor kvinder med flygtningebaggrund. Sammen har de givet mulighed for, at borgere med flygtningebaggrund har gennemgået praktik – og uddannelsesforløb, den såkaldte Integrationsgrunduddannelse (IGU). Det har været med stor succes – ikke mindst for de kvinder, der deltog, og med stor fortjeneste til Tina Jeanette Strand Petersen, at forløbene er gået så godt.

  Formanden for Integrationsrådet, Neslihan Diksan nævnte i talen til Tina, at hun blandt andet er ” Usædvanlig god til at tilpasse arbejdsopgaver og påtager sig arbejdsopgaver ud over det forventelige. Det ligger i hendes DNA at hjælpe sine medmennesker. Hun kan simpelthen ikke lade være”.

   

 • Prismodtager i 2016

  I 2016 gik prisen til Lars Hansen fra enkeltmandsvirksomheden Cambium. Lars Hansen åbnede sin virksomhed i 2012. Virksomheden fremstiller unikke plankeborde, bænke og andre træmøbler af de bedste træsorter, hvor de følger træet fra fældning til det færdige bord.

  Lars Hansen har taget en syrisk flygtning, Ali Rasoul, ind i sin virksomhed, og han er i dag ansat hos ham. Han har dedikeret meget af sin tid på at oplære Ali i at tale dansk, i dansk kultur samt oplæring i møbelsnedkerfaget. Integrationsrådet har lagt vægt på, at Lars Hansen er et fantastisk forbillede for, hvordan erhvervslivet kan få livet til at give mening for en person i en tid fyldt med store omvæltninger.

   

  Selve integrationsprisen var et fotografi af Mogens Elgaard, der i øjeblikket udstiller sine fantastiske fotos af den nedrivningsdømte Fuglebækgård fra den 3. september til 13. oktober i Farum Kulturhus.

 • Prismodtager i 2015

  Integrationsprisen uddeles til foreninger, frivillige, virksomheder og offentlige arbejdspladser, som har ydet en ekstraordinær og værdifuld indsats for integrationen i Furesø. Det kan være indsatser som læring og vidensdeling, at gøre en forskel, vedvarende løsninger, gå nye veje eller besidder et stort personligt engagement.  

  I år gik integrationsprisen til Farum Boldklub for arbejdet med at integrere flygtninge og indvandrere gennem fodbold og foreningsliv. I motivationen fra Furesø Fritidsvejledning står der bl.a., at Farum Boldklub er den forening i kommunen, som aktiverer flest børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Farum Boldklub indgik desuden i slutningen af 2014 et partnerskab med Furesø Kommune om at lave et motionsfodbold- tilbud til unge mænd fra Somalia og Syrien.

  I motivationen fra Furesø Fritidsvejledning står der bl.a., at Farum Boldklub er den forening i kommunen, som aktiverer flest børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Farum Boldklub indgik desuden i slutningen af 2014 et partnerskab med Furesø Kommune om at lave et motionsfodbold- tilbud til unge mænd fra Somalia og Syrien. 

   

 • Prismodtager i 2014

  I 2014 gik prisen til unge Alexander Engel, der har startet sin egen rapskole. Alexander startede skolen op i 2012 i samarbejde med hans bedste ven, da han ønskede at kaste det rigtige syn på hiphop, få de unge op af sofaen, opleve nye ting og bryde de sædvanlige vaner. Det skal give de unge lyst og motivation til at være aktive og oplagte, når det kommer til arbejde, indlæring og udvikling.

   

 • Prismodtager i 2013

  I 2013 gik den årlige integrationspris til de frivillige i Lektie- og Sprogcafeen på Farum Bibliotek, hvor især tosprogede børn søger hjælp til lektierne.

Farverige Furesø 2019 (10 Of 11)
I 2019 blev integrationsprisen tildelt til Kvickly i Farum ved varehuschef, Danny Barbu Hansen.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14