Skip til hoved indholdet

Furesø Integrationspris

Furesø Integrationsråd uddeler hvert år integrationsprisen til en enkeltperson, en arbejdsplads eller forening, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Furesø Kommune.

Furesø Integrationspris uddeles hvert år af Furesø Integrationsråd til en enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Furesø Kommune. Prisen kan også deles mellem flere enkeltpersoner. Den uddeles til anerkendelse af, at modtageren har ydet en ekstraordinær og værdifuld indsats for integrationen i Furesø. 

Indstil en kandidat til Integrationsprisen 2024

Hvem skal have integrationsprisen 2024?

Har du kendskab til nogen, der har gjort en forskel for integrationen, så skynd dig at indstille dem!

Tidligere vindere af Integrationsprisen

I Tråd Med Verden

Integrationsprisen gik i 2023 til den socialøkonomiske virksomhed, I tråd med verden. I Tråd Med Verden har formået at tage et enkelt, men kraftfuldt koncept og skabe arbejdspladser og livskvalitet for mennesker, der har brug for en hjælpende hånd på deres vej mod meningsfuld beskæftigelse.

I tråd med verden har gjort genbrug og design til omdrejningspunkt for integration og inklusion. De har ikke blot skabt arbejdspladser, men også netværk og fællesskaber for mennesker, der ellers kunne have følt sig marginaliserede og isolerede.

Værkstedet fungerer som mere end blot en arbejdsplads. Her er mulighed for at borgerne kan træne faglige, personlige, sociale og sproglige kompetencer. For nogle fører det til et fast job i værkstedet, for andre hjælper det med at afklare deres arbejdsevne, og for en tredje gruppe er det et første skridt på vejen ud af isolation og ensomhed mod en aktiv og meningsfuld tilværelse.

Det smukke ved dette projekt er, at det tilpasser sig den enkeltes evner og behov. Det kræver ikke særlige forudsætninger inden for syning eller håndarbejde, kun motivation, vilje til at lære nyt og ønsket om at deltage i et fællesskab.

Furesø Integrationsråd valgt at give integrationsprisen Yildiz Ucler for hendes store engagement og bidrag til integrationen i Furesø.

Yildiz kom selv til Danmark fra en landsby i Tyrkiet da hun var 9 år sammen med sin familie. Hendes far havde allerede arbejdet nogle år i industrikvarteret i Farum.

Hun modtog Integrationsprisen 2022 for hendes livslange uddannelse og omsorgsfulde engagement for integrationen i Furesø. 

Integrationsrådet lagde vægt på, at Yildiz er en stor rollemodel både i sit arbejdsliv, sit eget privatliv og som frivillig i Frivilligcenter Furesø. Hun er en ildsjæl, som med sin vedholdenhed og venlige sind, er en stærk rollemodel til stor glæde for mange borgere i Furesø.

Hun har blandt andet været med til at få etableret en uddannelse for bydelsmødre i Furesø Kommune, og i dag er hun fungerende forkvinde for Furesø Bydelsmødre. 

I 2021 gik integrationsprisen til Anny Kjeldsen og Anne Birgitte Hovmand. De har gennem de seneste mange år via Røde Kors fungeret som aktivitetsledere for henholdsvis ”Cykeltræning for voksne” for indvandrere og flygtningekvinder og ”Kvindecafeen” for samme målgruppe.

De har ydet en ekstraordinær og værdifuld indsats for integrationen i Furesø.

De to integrationspriser er to flotte malerier malet af en lokal kendt kunstner Bettina Svejsø. Det ene maleri hedder ”Udsigt” og det andet hedder ”Dansende firkanter”.

Integrationsrådet valgte ikke at uddele prisen i 2020, da Farverige Furesø blev aflyst på grund af Covid19. 

I 2019 blev integrationsprisen tildelt varehuschef i Kvickly Farum, Danny Barbu Hansen.

I Kvickly i Farum har Danny og hans medarbejdere skabt en arbejdsplads, der bidrager til en god integration. Han har stor forståelse for, hvordan det er at være ny i Danmark. Kvickly i Farum, under Dannys ledelse, har udviklet sig til en mangfoldig arbejdsplads. Butikken har i dag ansatte fra Syrien, Eritrea, Iran og Danmark, og Danny har igennem lang tid ansat flygtninge og indvandrere, der skal introduceres til det danske arbejdsmarked. I 2018 igangsatte han, i samarbejde med Jobcenteret, blandt andet et større forløb med otte flygtninge, der kom i praktik i dagligvareområdet. Flere blevet fastansat og enkelte er kommet i lære.

I 2018 gik prisen til Jeanette og Frank Dam Nielsen for deres store engagement og positive bidrag til integrationen i Furesø. De var én af de første familier, der meldte sig til at have en flygtning boende, da kommunen søgte efter familier, der ville have flygtninge privatindkvarteret i foråret 2015.

De har haft to forskellige flygtninge boende. Først Fares, en flygtning fra Syrien, som boede hos dem i over et år. Fares flyttede ud, da hans kone og to børn kom til Danmark. Den anden flygtning, de åbnede deres hjem for, var en ung mand, Amanuel. Begge gange har Frank og Jeanette hjulpet Fares og Amanuel med at øve det danske sprog og styrke kendskabet til det danske system. De har altid givet sig tid til at bistå med gode råd eller tale om de ting, Fares og Amanuel har bekymret sig om.

Det er fremhævet i indstillingen til prisen, at Frank og Jeanette ikke blot har åbnet deres hjem for Fares og Amanuel. De har også skabt struktur og tryghed i deres hverdag ved at inddrage dem i deres egen dagligdag og familieliv. Frank og Jeanette har blandt andet prioriteret, at alle spiste aftensmad sammen hver dag, hvor der var god tid til at snakke om stort og småt. De har lavet mange forskellige aktiviteter sammen for eksempel fodbold, spillet petanque eller gået tur med hunden. Fares og Amanuel er begge blevet en del af familien Dam Nielsen fra Værløse.

Det fælleskabsbånd, der blev knyttet mens Fares og Amanuel boede hos Frank og Jeanette, er der stadig den dag i dag. Når der er fødselsdage, jul og andre begivenheder i familien Dam Nielsen, så inviterer de altid Amanuel og Fares og hans familie.

Året integrationspris er et kunstværk udført af Carsten Funch og Mogens Frandsen, der i samarbejde har skabt en lille skøn fugl.  

Integrationsprisen i 2017 blev tildelt Tina Jeanette Strand Petersen, der er centerleder i Svanepunktets rehabiliteringscenter. Med stort engagement og motivation af medarbejderne, har Tina i samarbejde med medarbejderne ydet en særlig indsats overfor kvinder med flygtningebaggrund. Sammen har de givet mulighed for, at borgere med flygtningebaggrund har gennemgået praktik – og uddannelsesforløb, den såkaldte Integrationsgrunduddannelse (IGU). Det har været med stor succes – ikke mindst for de kvinder, der deltog, og med stor fortjeneste til Tina Jeanette Strand Petersen, at forløbene er gået så godt.

Formanden for Integrationsrådet, Neslihan Diksan nævnte i talen til Tina, at hun blandt andet er ” Usædvanlig god til at tilpasse arbejdsopgaver og påtager sig arbejdsopgaver ud over det forventelige. Det ligger i hendes DNA at hjælpe sine medmennesker. Hun kan simpelthen ikke lade være”.

I 2016 gik prisen til Lars Hansen fra enkeltmandsvirksomheden Cambium. Lars Hansen åbnede sin virksomhed i 2012. Virksomheden fremstiller unikke plankeborde, bænke og andre træmøbler af de bedste træsorter, hvor de følger træet fra fældning til det færdige bord.

Lars Hansen har taget en syrisk flygtning, Ali Rasoul, ind i sin virksomhed, og han er i dag ansat hos ham. Han har dedikeret meget af sin tid på at oplære Ali i at tale dansk, i dansk kultur samt oplæring i møbelsnedkerfaget. Integrationsrådet har lagt vægt på, at Lars Hansen er et fantastisk forbillede for, hvordan erhvervslivet kan få livet til at give mening for en person i en tid fyldt med store omvæltninger.

Selve integrationsprisen var et fotografi af Mogens Elgaard, der i øjeblikket udstiller sine fantastiske fotos af den nedrivningsdømte Fuglebækgård fra den 3. september til 13. oktober i Farum Kulturhus.

I 2015 gik integrationsprisen til Farum Boldklub for arbejdet med at integrere flygtninge og indvandrere gennem fodbold og foreningsliv. I motivationen fra Furesø Fritidsvejledning står der bl.a., at Farum Boldklub er den forening i kommunen, som aktiverer flest børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Farum Boldklub indgik desuden i slutningen af 2014 et partnerskab med Furesø Kommune om at lave et motionsfodbold- tilbud til unge mænd fra Somalia og Syrien.

I motivationen fra Furesø Fritidsvejledning står der bl.a., at Farum Boldklub er den forening i kommunen, som aktiverer flest børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Farum Boldklub indgik desuden i slutningen af 2014 et partnerskab med Furesø Kommune om at lave et motionsfodbold- tilbud til unge mænd fra Somalia og Syrien. 

 

I 2014 gik prisen til unge Alexander Engel, der har startet sin egen rapskole. Alexander startede skolen op i 2012 i samarbejde med hans bedste ven, da han ønskede at kaste det rigtige syn på hiphop, få de unge op af sofaen, opleve nye ting og bryde de sædvanlige vaner. Det skal give de unge lyst og motivation til at være aktive og oplagte, når det kommer til arbejde, indlæring og udvikling.

I 2013 gik den årlige integrationspris til de frivillige i Lektie- og Sprogcafeen på Farum Bibliotek, hvor især tosprogede børn søger hjælp til lektierne.

Kriterier

Furesø Integrationspris uddeles til anerkendelse af, at modtageren har ydet en ekstraordinær og værdifuld 
indsats for integrationen i Furesø. Der lægges vægt på, at modtageren af prisen har været med til: 

  • At gå nye veje og have mod til at afprøve nye muligheder
  • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Furesø
  • At deltage aktivit i lokalsamfundet
  • at udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Furesø
  • at inddrage borgere fra minoritetsgrupper i arbejdet for mangfoldighed
  • at nedbryde skel samt opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback