• Ole Bondo Christensen (A), borgmester

  Ole Bondo Christensen (A), borgmester

  Borgmester 1.022.052,00
  Fmd. Økonomiudvalget  
  Fmd. Vestforbrænding 187.536,00
  Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity 25.000,00
 • Gustav Juul (V)

  Gustav Juul (V)

  Medlem af byrådet 94.883,04
  Medl. Økonomiudvalget 31.020,00
  Medl. Kultur, fritid og idræt 31.020,00
  Medl. Digitalisering og innovation 31.020,00

   

 • Preben S. Pettersson (A), 1. viceborgmester

  Preben S. Pettersson (A), 1. viceborgmester

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  1. viceborgmester 77.880,00 kr.
  Næstfmd Økonomiudvalget 38.877,12 kr.
  Medl. Beskæftigelse og erhverv 31.020,00 kr.
  Medl. Digitalisering og innovation 31.020.00 kr.
  Repr. ved Trafikselskabet Movia 800,00 kr.
  Repr. ved HMN Naturgas 800,00 kr.
 • Øjvind Vilsholm (Ø)

  Øjvind Vilsholm (Ø)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 31.020,00 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 31.020,00 kr.
  Næstfmd. Natur, miljø og grøn omstilling 38.877,12 kr.
 • Tine Hessner (B)

  Tine Hessner

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 31.020,00 kr.
  Næstfmd Beskæftigelse og erhverv 38.877,12 kr.
  Fmd. Kultur, Fritid og idræt 178.569,24 kr.
 • Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester

  Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 31.020,00 kr.
  Fmd. Digitalisering og innovation 178.569,24 kr.
  Børnetillæg 14.320,83 kr.
 • Susanne Mortensen (C)

  Susanne Mortensen (C)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Natur, miljø og grøn omstilling 31.020,00 kr.
  Næstfmd. Skole og ungdomsuddannelse 38.877,12 kr.
  Bestyrelsesmedl. Værløse Varmeværk 15.000,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. Værløse DAB 2.339,00 kr.
  Repr. HMN Naturgas 2.510,00 kr.

   

 • Hasan Yilmaz (A)

  Hasan Yilmaz (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 31.020,00 kr.
  Fmd. Beskæftigelse og erhverv 178.569,24 kr.
  Bestyrelsesmedl. Værløse Varmeværk 15.000,00 kr.
  Børnetillæg 14.320,83 kr.

   

   

 • Muhammed Bektas (A)

  Muhammed Bektas (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Beskæftigelse og erhverv 31.020,00 kr.
  Medl. Digitalisering og innovation 31.020,00 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 31.020,00 kr.
  Næstfmd. Kultur, fritid og idræt  38.877,12 kr.
  Medl. af bestyrelsen for Værløse Almennyttige Boligselskab 7.019,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. ved Værløse Vandforsyning 25.000,00 kr.

   

 • Jesper Larsen (V)

  Jesper Larsen (V)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Beskæftigelse og erhverv 31.020,00 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 31.020,00 kr.
  Børnetillæg 14.320,83 kr.

   

 • Egil Hulgaard (C)

  Egil Hulgaard (C)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Fmd. Byudvikling og bolig 178.569,24 kr.
  Medl. Kultur, fritid og idræt 31.020 kr.
 • Lene Bang (A)

  Lene Bang (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Næstfmd. Byudvikling og bolig 38.877,12 kr.
  Medl. Natur, miljø og grøn omstilling 31.020,00 kr.
  Medl. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 31.020,00 kr.
  Næstfmd. Børn og ungeudvalget 11.651,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. Værløse Fjernvarme 15.000,00 kr.

   

 • Niels Bjerre Degn (A)

  Niels Bjerre Degn (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 31.020,00 kr.
  Næstfmd. Dagtilbud og familier 38.877,12 kr.
  Medl. Kultur, fritid og idræt 31.020,00 kr.
  Fmd. Børn og ungeudvalget 31.020,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. Boligselskabet Farumsødal 3.600,00 kr.

   

 • Henrik Poulsen (A)

  Henrik Poulsen (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Fmd. Skole og ungdomsuddannelser 178.569,24 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 31.020,00 kr.

   

 • Lene Munch-Petersen (A)

  Lene Munch-Petersen (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Fmd. Natur, miljø og grøn omstilling 178.569,24 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 31.020,00 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 31.020,00 kr.

   

 • Ole F. Holleufer (I)

  Ole F. Holleufer (I)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Næstfmd. Digitalisering og innovation 38.877,12 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 31.020,00 kr.

   

 • Lars Carpens (V)

  Lars Carpens (V)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 31.020,00 kr.
  Medl. Natur, miljø og grøn omstilling 31.020,00 kr.

   

 • Bettina Ugelvig Møller (A)

  Bettina Ugelvig Møller (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Fmd. Dagtilbud og familier 178.569,24 kr.
  Næstfmd. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 38.877,00 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 31.020,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. Furesø Almennyttige Boligselskab 7.019,00 kr.

   

 • Matilde Powers (A)

  Matilde Powers (A)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Fmd. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 178.569,24 kr.

   

 • Berit Torm (V)

  Berit Torm (V)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 31.020,00 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 31.020,00 kr.
  Medl. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 31.020,00 kr.

   

 • Carsten Svensson (O)

  Carsten Svensson (O)

  Medlem af byrådet 94.883,04 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 31.020,00 kr.
  Medl. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 31.020,00 kr.