• Ole Bondo Christensen (A), borgmester

  Ole Bondo Christensen (A), borgmester

  Borgmester 1.062.421,98
  Fmd. Økonomiudvalget  
  Fmd. Vestforbrænding 187.543,56
  Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity 25.000,00
 • Preben S. Pettersson (A), 1. viceborgmester

  Preben S. Pettersson (A), 1. viceborgmester

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  1. viceborgmester 77.880,00 kr.
  Næstfmd Økonomiudvalget 40.676,09 kr.
  Medl. Beskæftigelse og erhverv 32.455,56 kr.
  Medl. Digitalisering og innovation 32.455,56 kr.
  Repr. ved Trafikselskabet Movia 800,00 kr.
  Repr. ved HMN Naturgas 800,00 kr.
 • Øjvind Vilsholm (Ø)

  Øjvind Vilsholm (Ø)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 32.455,56 kr.
  Medl. af Udvalg for Dagtilbud og familier 32.455,56 kr.
  Næstfmd. Natur, miljø og grøn omstilling 40.676,09 kr.

   

 • Tine Hessner (B)

  Tine Hessner

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 32.455,56 kr..
  Næstfmd Beskæftigelse og erhverv 40.676,09 kr.
  Fmd. Kultur, Fritid og idræt 186.832,45 kr.
  Medl. af Skole og ungdomsuddannelse 32.455,56 kr.
 • Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester

  Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 32.455,56 kr.
  Fmd. Digitalisering og innovation 186.832,45 kr.
  Børnetillæg 14.911,92 kr.
 • Susanne Mortensen (C)

  Susanne Mortensen (C)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Næstfmd. Skole og ungdomsuddannelse 38.877,12 kr. 
  Medl. Natur, miljø og grøn omstilling

  31.020,00 kr.

  Bestyrelsesmedl. Værløse Varmeværk 15.000,00 kr. 

   

 • Hasan Yilmaz (A)

  Hasan Yilmaz (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Økonomiudvalget 32.455,56 kr.
  Fmd. Beskæftigelse og erhverv 186.832,45 kr.
  Bestyrelsesmedl. Farum Fjernvarme 15.000,00 kr.
  Børnetillæg 14.911,92 kr.

   

   

 • Muhammed Bektas (A)

  Muhammed Bektas (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Beskæftigelse og erhverv 32.455,56 kr.
  Medl. Digitalisering og innovation 32.455,56 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 32.455,56 kr.
  Næstfmd. Kultur, fritid og idræt  40.676,09 kr.
  Medl. af bestyrelsen for Værløse Almennyttige Boligselskab 7.019,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. ved Værløse Vandforsyning 25.000,00 kr.

   

 • Jesper Larsen (V)

  Jesper Larsen (V)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Beskæftigelse og erhverv 32,455,56 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 32.455,56 kr.
  Børnetillæg 14.911,92 kr.

   

 • Egil Hulgaard (C)

  Egil Hulgaard (C)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Fmd. Byudvikling og bolig 178.569,24 kr.
  Medl. Kultur, fritid og idræt 31.020,00 kr.
 • Lene Bang (A)

  Lene Bang (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Næstfmd. Byudvikling og bolig 40.676,096 kr.
  Medl. Natur, miljø og grøn omstilling 32.455,56 kr.
  Medl. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 32.455,56 kr.
  Næstfmd. Børn og ungeudvalget 11.651,00 kr.
  Bestyrelsesmedl. Værløse Fjernvarme 15.000,00 kr.

   

 • Niels Bjerre Degn (A)

  Niels Bjerre Degn (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 32.455,56 kr.
  Næstfmd. Dagtilbud og familier 40.676,09 kr.
  Medl. Kultur, fritid og idræt 32.455,56 kr.
  Fmd. Børn og ungeudvalget 32.455,56 kr.
  Bestyrelsesmedl. Boligselskabet Farumsødal 3.792,85 kr.

   

 • Henrik Poulsen (A)

  Henrik Poulsen (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Fmd. Skole og ungdomsuddannelser 186.832,45 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 32.455,56 kr.

   

 • Lene Munch-Petersen (A)

  Lene Munch-Petersen (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Fmd. Natur, miljø og grøn omstilling 186.832,45 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 32.455,56 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 32.455,56 kr.

   

 • Lars Carpens (V)

  Lars Carpens (V)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Byudvikling og bolig 32.455,56 kr.
  Medl. Natur, miljø og grøn omstilling 32.455,56 kr.

   

 • Bettina Ugelvig (A)

  Bettina Ugelvig (A)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Fmd. Dagtilbud og familier 186.832,45 kr.
  Næstfmd. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 40.676,09 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 32.455,56 kr.
  Bestyrelsesmedl. Furesø Almennyttige Boligselskab 7.019,00 kr.

   

 • Berit Torm (V)

  Berit Torm (V)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 32.455,56 kr.
  Medl. Skole og ungdomsuddannelse 32.455,56 kr.
  Medl. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 32.455,56 kr.

   

 • Carsten Svensson (O)

  Carsten Svensson (O)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. Dagtilbud og familier 32.455,56 kr.
  Medl. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 32.455,56 kr.

   

 • Søren Bronee Bronér (I)

  Søren Bronee Bronér (I)

  Medlem af byrådet 96.378,00 kr.
  Medl. af Udvalg for IT- og digitalisering 32.455,56 kr.
  Medl. af Udvalg for byudvikling og bolig 32.455,56 kr.