Skip til hoved indholdet
    Hjem Oplevelser Ud i naturen Søer og badesteder Tilsyn med badevandet

Tilsyn med badevandet

I Furesø er der badesteder ved Høje Klint og Furesøbad. I Farum Sø ligger badestedet i Doktorens Bugt. I Søndersø ligger badestederne syd for Søndersø Park og Hybenvej.

Gode råd når du bader:

  • Bad ikke efter kraftige regnskyl, da der kan være forurening fra overløb
  • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet eller meget uklart
  • Bad ikke i bræmmer af sammenskyllede alger
  • Lad ikke hunde drikke af eller vade i vand, der er farvet af alger

Badevandet i Furesø, Søndersø og Farum Sø har normalt en høj kvalitet, men i nogle situationer kan kvaliteten være forringet, således at badning bør undgås. Vær derfor altid opmærksom på vandets udseende - og følg altid de generelle baderåd.

I løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 31.  august fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø. Vi undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger. Vandprøverne analyseres for indholdet af E. coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand. Forekomst af E-coli og intestinale enterokokker i badevandet er et udtryk for en forurening med spildevand eller lignende.

På baggrund af indholdet af bakterier klassificeres vandkvaliteten som enten udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation. Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket. 

E-coli og enterokokker

Badevandsanalyser for 2023

Furesøbad

Dato   
E. coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. august <10 2 Udmærket badevand
2. august 20 15 Udmærket badevand
25. Juli 10 6 Udmærket badevand
19. Juli  10 2 Udmærket badevand
17. Juli  2100 710 Ringe badevand
10. Juli 10 4 Udmærket badevand
3. juli <10 13 Udmærket badevand
26. juni 30 9 Udmærket badevand
13. juni 10 14 Udmærket badevand
2. juni <10 1 Udmærket badevand
25.-30. maj <10 <1 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95 % af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Der kan være ikter i vandet ved Furesøbad.

Søndersø

Dato
E. coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. august  <10 <1 Udmærket badevand
2. august 10 7 Udmærket badevand
25. Juli 10 20 Udmærket badevand
17. Juli 10 3 Udmærket badevand
10. Juli 10 17 Udmærket badevand
3. juli <10 42 Udmærket badevand
26. juni 20 3 Udmærket badevand
13. juni <10 11 Udmærket badevand
2. juni <10 3 Udmærket badevand
25.-30. maj <10 3 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95 % af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Høje Klint

Dato
E-coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. august 40 35 Udmærket badevand
2. august 20 3 Udmærket badevand
25. Juli 40 11 Udmærket badevand
17. Juli 30 3 Udmærket badevand
10. Juli 30 18 Udmærket badevand
6. Juli 90 1 Udmærket badevand
3. juli 70 13 Udmærket badevand
29. juni  20 22 Udmærket badevand
26. juni 770 110 Godt/tilfredsstillende badevand
13. juni 30 <1 Udmærket badevand
2. juni 10 3 Udmærket badevand
25.-30. maj 100 25 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Farum Sø

Dato
E. coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. august 10 1 Udmærket badevand
2. august 40 15 Udmærket badevand
25. Juli 40 11 Udmærket badevand
19. Juli  100 33 Udmærket badevand
17. Juli 180 50 Udmærket badevand
13. Juli 300 40 Udmærket badevand
11. Juli 360 50 Udmærket badevand
10. Juli  60 12 Udmærket badevand
6. Juli 20 4 Udmærket badevand
3. juli 60 16 Udmærket badevand
29. juni 120 30 Udmærket badevand
26. juni 400 130 Udmærket badevand
22. juni 100 6 Udmærket badevand
15. juni 20 15 Udmærket badevand
13. juni 160 100 Udmærket badevand
2. juni <10 50 Udmærket badevand
25.-30. maj <10 50 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95 % af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Kommunen holder øje med, om der er masseopblomstringer af alger. Hvis det ved en samlet vurdering skønnes, at der er risiko for, at algerne er sundhedsfarlige, opsætter kommunen skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om, at badning frarådes.

Vær dog altid selv opmærksom, når du bader. En tommelfingerregel og et godt baderåd er, at hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene, så er der for mange alger, og du bør ikke bade.

Lidt om alger

De planktonalger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind. Alger giver normalt ikke anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men når vandtemperaturen stiger om sommeren, formerer algerne sig hurtigere, og ved masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige og være til gene for badende mennesker og dyr. Giftstofferne kan give anledning til hudirritation og udslæt, og ved indtagelse af vandet kan der opstå forgiftninger.

Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

Ikter er parasitter, som kan forekomme i vores søer (ferskvand). Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere. Ikteangreb forårsager udslæt og røde knopper, som normalt ikke kræver behandling. Er man stærkt generet af kløe efter badning, anbefales det at kontakte en læge.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier