Skip til hoved indholdet
  Hjem Oplevelser Ud i naturen Metaldetektor

Metaldetektor

Du kan frit bruge metaldetektor på din egen grund. Hvis du vil bruge metaldetektor på andres arealer, skal du søge tilladelse hos lodsejeren - uanset om det gælder privat grund eller offentlige arealer, som for eksempel hører under Naturstyrelsen eller kommunen.

Hvor må jeg bruge metaldetektor?

Du kan frit anvende metaldetektor på din egen grund. Ønsker du at søge med metaldetektor på andres arealer, skal du søge tilladelse hos den pågældende lodsejer. Dette gælder på privat grund og på offentlige arealer, som for eksempel hører under Naturstyrelsen eller kommunen.

Der gælder særlige regler for Flyvestationen, da det er en del af Furesø Museers ansvarsområdet. Følg linket for at læse de gælder retningslinjer for fund og gravninger på Flyvestationen Furesø Museer Flyvestation Værløse.

Du må som udgangspunkt ikke bruge metaldetektor på strandbredder, kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land. Men også her kan du søge tilladelse hos den pågældende lodsejer.

Hvis der er givet de ovenstående tilladelser fra lodsejer, må detektoren anvendes alle steder, på nær fredede fortidsminder og i en 2 meter-zone omkring fredede områder.

På kortet herunder kan du få overblik over alle registrerede fortidsminder.

 1. Tilladelse gælder alene for det i tilladelsen nævnte specifikke areal. Tilladelsen er personlig og må ikke overdrages til andre. Indehaver af tilladelsen kan invitere en gæst eller medhjælper med på arealet.
 2. Hvis der er en forpagter eller andre brugere, er det en forudsætning, at ansøger selv kan opnå aftale med forpagteren om, hvornår det er i orden at gå på det pågældende område af hensyn til jagt, markarbejder, afgrøder eller lignende. Furesø Kommune kan oplyse om forpagter og jagtlejer.
 3. Sælges arealet, ophører aftalen per overtagelsesdatoen.
 4. Tilladelse kan meddeles i bestemte perioder, for eksempel på naturområder, hvor der skal tages hensyn til flora og fauna.
 5. Uanset om tilladelsen er på kultiverede arealer eller i naturområder, skal der graves nænsomt med minispade og altid reetableres pænt og dækkes med afgravet materiale eller græstørv afhængigt af områdets beskaffenhed.
 6. Det er en betingelse for tilladelsen, at der samarbejdes med Furesø Museer. Danefæ og fund fra nyere tid skal indleveres til museet. Er der tale om et formodet arkæologisk fund, retter Furesø Museer henvendelse til Museum Nordsjælland.
 7. Genstande, som museet anser for at have kulturhistorisk værdi, skal afleveres til museets ejendom, uanset om de opnår status som danefæ.
 8. Meddelt tilladelse hindrer ikke, at Furesø Kommune kan meddele lignende tilladelser til andre i samme område i samme periode.
 9. Særlige forhold ved arealet kan medføre yderligere vilkår for tilladelsen.

Hvad skal du gøre med dit fund?

I Danmark er det lovligt at anvende metaldetektorer til at søge efter metalgenstande uanset om de er fra oldtiden, middelalderen eller vores tid.

Finder du objekter, er det vigtigt, at tingene bliver vurderet både ud fra en værdimæssig og historisk/arkæologisk interesse. Ting kan have deres rette ejermand, de kan have en lokalhistorisk interesse eller de kan være danefæ, der kan have afgørende betydning for forståelsen af vores fælles fortid. 

 • Nye ting er for eksempel et guldur eller et smykke fra de sidste 100 år og kaldes hittegods. De skal altid afleveres på nærmeste politistation, da de kan stamme fra et tyveri. 
 • Genstande fra 1660 og frem skal meldes til Furesø Museer, som vil foretage en vurdering.
 • Danefæ er genstande fra fortiden, som tilhører staten, herunder mønter, der er fundet i Danmark. 

Er du i tvivl om dit fund falder i én af de tre kategorier, så få genstanden vurderet af den pågældende autoritet. Finder du et formodet danefæ, skal du straks kontakte Furesø Museer, da der er tale om forarbejdet, værdifuldt materiale eller ting af særlig kulturhistorisk værdi, som ingen kan godtgøre sin ret til som ejer.

Kort over oldtidsfund

Klik på ikonerne i kortet for at læse mere om oldtidsfund i Furesø Kommune.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Furesø Museerne

Kulturtorvet 12
3520 Farum

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback