Skip til hoved indholdet
  Hjem Oplevelser Frivillige og foreninger Puljer Puljen for Vores Furesø

Puljen for Vores Furesø

Puljen for Vores Furesø har som formål at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø. Puljen åbner en gang om året. Puljemidlerne for 2024 er nu uddelt.

Eksempel på brug af puljen

Du kan se alle bevillinger i 2024 under retningslinjerne for puljen.

Tidslinje for ansøgninger til puljen for Vores Furesø

Læs her om hvilke retningslinjer, der er for at søge puljen, om ansøgningsfrist, behandling af ansøgninger samt evaluering.

Formål

Formål

Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø, som er:

 • Et godt sted at vokse op
 • Frivillighed og nye aktiviteter
 • Stærke fællesskaber og livskvalitet
 • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.

Du finder et link til politikken nederst på denne side.

I 2024 vil disse temaer blive prioriteret:

 1. Velfærd og trivsel. Projekter med fokus på, hvordan kultur-, fritids- og idrætsområdet kan fremme sundhed og trivsel.
 2. Fællesskaber på tværs. Aktiviteter, der samler borgere på tværs af alder, aktivitetsområder og sociale skel.
 3. Skulpturparken. Projekter eller aktiviteter med fokus på Skulpturparken og anden kunst i det offentlige rum eller blot finder sted i Skulpturparken. Parken har 25-års jubilæum i august 2024. Læs mere om jubilæet her.

Hvem kan søge puljen? 

Alle borgere og foreninger i Furesø Kommune.

Aktiviteten må gerne planlægges sammen med en kommunal institution, men den kommunale institution må ikke selv søge.
En forening eller borger udenfor kommunen kan søge puljen, hvis aktiviteten er i Furesø og henvendt til borgere i Furesø.

Udvalget kan i særlige situationer vælge at disponere et beløb fra puljen til at understøtte kommunale aktørers tværgående projekter på kultur- og idrætsområdet, der opfylder puljens betingelser.

Hvad kan man søge penge til?

Puljen for Vores Furesø dækker nye aktiviteter inden for kultur, fritid og/eller idræt, der kommer borgere i Furesø til gavn. De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten.

Aktiviteten skal:

 • Være nyetableret. Dvs. den må ikke være afholdt tidligere på samme måde
 • Understøtte mindst et af de fire fokusområder og de aktuelle indsatsområder i Vores Furesø.
 • Primært henvende sig til borgere i Furesø.
 • Være åben for et bredt udsnit af borgere i Furesø

Ansøgninger, der indeholder medfinansiering fra ansøger selv eller andre fonde/puljer, vil blive prioriteret.

Hvad kan man ikke søge penge til?

Der gives ikke støtte til:

 • Årligt tilbagevendende aktiviteter (med mindre, det er første gang og der således er tale om et tilskud til opstart).
 • Honorar til ansøger selv.
 • Aktiviteter, der genererer overskud til ansøger eller medvirkende.
 • Udgifter til oprettelse af en forening
 • Aktiviteter som bør være en del af almindelig foreningsdrift.
 • Aktiviteter, der allerede er afholdt.

 

Formål

Formål

Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø, som er:

 • Et godt sted at vokse op
 • Frivillighed og nye aktiviteter
 • Stærke fællesskaber og livskvalitet
 • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.

Du finder et link til politikken nederst på denne side.

I 2024 vil disse temaer blive prioriteret:

 1. Velfærd og trivsel. Projekter med fokus på, hvordan kultur-, fritids- og idrætsområdet kan fremme sundhed og trivsel.
 2. Fællesskaber på tværs. Aktiviteter, der samler borgere på tværs af alder, aktivitetsområder og sociale skel.
 3. Skulpturparken. Projekter eller aktiviteter med fokus på Skulpturparken og anden kunst i det offentlige rum eller blot finder sted i Skulpturparken. Parken har 25-års jubilæum i august 2024. Læs mere om jubilæet her.

Hvem kan søge puljen? 

Alle borgere og foreninger i Furesø Kommune.

Aktiviteten må gerne planlægges sammen med en kommunal institution, men den kommunale institution må ikke selv søge.
En forening eller borger udenfor kommunen kan søge puljen, hvis aktiviteten er i Furesø og henvendt til borgere i Furesø.

Udvalget kan i særlige situationer vælge at disponere et beløb fra puljen til at understøtte kommunale aktørers tværgående projekter på kultur- og idrætsområdet, der opfylder puljens betingelser.

Hvad kan man søge penge til?

Puljen for Vores Furesø dækker nye aktiviteter inden for kultur, fritid og/eller idræt, der kommer borgere i Furesø til gavn. De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten.

Aktiviteten skal:

 • Være nyetableret. Dvs. den må ikke være afholdt tidligere på samme måde
 • Understøtte mindst et af de fire fokusområder og de aktuelle indsatsområder i Vores Furesø.
 • Primært henvende sig til borgere i Furesø.
 • Være åben for et bredt udsnit af borgere i Furesø

Ansøgninger, der indeholder medfinansiering fra ansøger selv eller andre fonde/puljer, vil blive prioriteret.

Hvad kan man ikke søge penge til?

Der gives ikke støtte til:

 • Årligt tilbagevendende aktiviteter (med mindre, det er første gang og der således er tale om et tilskud til opstart).
 • Honorar til ansøger selv.
 • Aktiviteter, der genererer overskud til ansøger eller medvirkende.
 • Udgifter til oprettelse af en forening
 • Aktiviteter som bør være en del af almindelig foreningsdrift.
 • Aktiviteter, der allerede er afholdt.

 

Beløbsramme

Du kan søge op til 25.000 kr. som en underskudsgaranti.

Det betyder, at ansøger skal dokumentere, at beløbet ikke genererer overskud.

Puljen for Vores Furesø er på 200.000 kr. i 2024.

Beløbsramme

Du kan søge op til 25.000 kr. som en underskudsgaranti.

Det betyder, at ansøger skal dokumentere, at beløbet ikke genererer overskud.

Puljen for Vores Furesø er på 200.000 kr. i 2024.

Ansøgning og omfang

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Puljen søges senest 1. februar 2024 og behandles på udvalgsmøde i april.

Alle ansøgere får en tilbagemelding efter udvalget for Kultur, Fritid og Idræt har afholdt udvalgsmøde den 9. april 2024.

Eventuelt resterende puljemidler disponeres løbende herefter af udvalget på baggrund af aktuelle sager.

Hvordan ansøger man?

Du skal fremsende en motiveret ansøgning, vedlagt budget, til forvaltningen senest 1. februar 2024 for at kunne komme i betragtning til udlodningen af tilskudsmidler i april.

Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø.

Hvis du har brug for hjælp eller sparring, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og Fritid på 7216 5030 eller skrive til kultur@furesoe.dk.

Hvem vurderer ansøgningerne?

Byrådets Udvalg for kultur, fritid og idræt vurderer alle ansøgninger.

Se udvalgets medlemmer her.

Du skal ansøge digitalt, via nedenstående skema:

Ansøgningsskemaet er ikke tilgængeligt, da puljen er lukket for 2024.

Ansøgning og omfang

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Puljen søges senest 1. februar 2024 og behandles på udvalgsmøde i april.

Alle ansøgere får en tilbagemelding efter udvalget for Kultur, Fritid og Idræt har afholdt udvalgsmøde den 9. april 2024.

Eventuelt resterende puljemidler disponeres løbende herefter af udvalget på baggrund af aktuelle sager.

Hvordan ansøger man?

Du skal fremsende en motiveret ansøgning, vedlagt budget, til forvaltningen senest 1. februar 2024 for at kunne komme i betragtning til udlodningen af tilskudsmidler i april.

Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø.

Hvis du har brug for hjælp eller sparring, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og Fritid på 7216 5030 eller skrive til kultur@furesoe.dk.

Hvem vurderer ansøgningerne?

Byrådets Udvalg for kultur, fritid og idræt vurderer alle ansøgninger.

Se udvalgets medlemmer her.

Du skal ansøge digitalt, via nedenstående skema:

Ansøgningsskemaet er ikke tilgængeligt, da puljen er lukket for 2024.

Evaluering

Efter afholdt aktivitet

Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab, et billede af aktiviteten og en kort beskrivelse af, hvordan det gik, herunder:

 • Afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
 • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning.
 • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
 • Husk, at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.

Evaluering

Efter afholdt aktivitet

Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab, et billede af aktiviteten og en kort beskrivelse af, hvordan det gik, herunder:

 • Afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
 • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning.
 • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
 • Husk, at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.

Bevillinger 2024

Bevillinger 2024
Ansøger Projekt Bevilget beløb
Furesø Ungepanel Fremtidens superhelte - Digital dannelse for unge 25000,00
Jonstrup Billedskole Gelliprint og Retrocollage 19270,00
Farum Lokalhistoriske Forening Farum Midtpunkt 50 år - Et arkitektonisk eksperiment, der blev til en by i byen 10000,00
Furesø By og Land Bevaringsværdige bygninger i Furesø 3350,00
Værløseegnens Historiske Forening Lokalhistoriske fortællinger i nærområder, byrum, nye som gamle kvarterer samt i naturen 4990,00
Farum Keramik Forening Rakubrænding i Skulpturparken 5000,00
Borger Undervisnings-kit til Skulpturparken 25000,00
Værløse BasketBall Klub Pigesatsning 10000,00
Farum Familiesvøm Deltag og træn til Christiansborg Rundt 10000,00
Furesø eSport Fra eSportsdrøm til virkelighed i Furesø 25000,00
Værløse Flyhistoriske Hangar 40 års jubilæumshæfte (publikation) 5000,00

Bevillinger 2024

Bevillinger 2024
Ansøger Projekt Bevilget beløb
Furesø Ungepanel Fremtidens superhelte - Digital dannelse for unge 25000,00
Jonstrup Billedskole Gelliprint og Retrocollage 19270,00
Farum Lokalhistoriske Forening Farum Midtpunkt 50 år - Et arkitektonisk eksperiment, der blev til en by i byen 10000,00
Furesø By og Land Bevaringsværdige bygninger i Furesø 3350,00
Værløseegnens Historiske Forening Lokalhistoriske fortællinger i nærområder, byrum, nye som gamle kvarterer samt i naturen 4990,00
Farum Keramik Forening Rakubrænding i Skulpturparken 5000,00
Borger Undervisnings-kit til Skulpturparken 25000,00
Værløse BasketBall Klub Pigesatsning 10000,00
Farum Familiesvøm Deltag og træn til Christiansborg Rundt 10000,00
Furesø eSport Fra eSportsdrøm til virkelighed i Furesø 25000,00
Værløse Flyhistoriske Hangar 40 års jubilæumshæfte (publikation) 5000,00

Furesø Internationale Skulpturpark

I år er det 25 år siden, at skulpturparken blev etableret. Det markerer vi med aktiviteter i og omkring skulpturparken frem til og med jubilæumsdagen den 31. august 2024.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback